Convocare Adunare Generală

• publicat la: 11 aprilie 2013
Convocare Adunare Generală

În conformitate cu articolul 87, alin.1 şi 2, din Statutul Partidului Naţional Liberal, se convoacă Adunarea Generală a PNL CAREI pentru data de 11 mai 2013, de la  orele 1100  în sala mare de şedinţe a Primăriei Carei.

Ordinea de zi va fi următoarea :

1.Raport de activitate al preşedintelui şi al Biroului Permanent Local

2. Raport financiar

3.Alegerea preşedintelui PNL Carei

4.Alegerea Biroului Politic Local al PNL Carei

5.Alegerea delegaţilor la Conferinţa Teritorială

5.Diverse

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale, următoarea convocare va fi în aceeaşi zi, de la orele 1130.

Conform art. 89 din  Statutul Partidului Naţional Liberal, candidaturile se depun în original până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale, la secretariatul aferent, sub semnătură de primire.

Candidaturile la funcţiile mai sus menţionate se pot depune începând cu data de 12.04.2013 luând legătura cu secretariatul PNL Carei la următoarele numere de telefon: 0744513545, 0744804114 sau direct la sediul PNL în data de 7 şi 8 mai 2013  între orele 12-20  iar în data de 9 mai 2013 intre orele 8 şi 11.00.

comunicat

Lasati un comentariu