Adunarea Generală a organizaţiei municipale TNL Carei

• publicat la: 5 April 2013
Adunarea Generală a organizaţiei municipale TNL Carei

 

În conformitate cu articolul 87, alin.1 şi 2, din Statutul Partidului Naţional Liberal, se convoacă Adunarea Generală a TNL CAREI pentru data de 14 aprilie 2013, de la  orele 1800  la sediul PNL Carei.

Ordinea de zi va fi următoarea :

1.Alegerea preşedintelui TNL Carei

2.Alegerea Biroului Politic Local al TNL Carei

3.Diverse

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale, următoarea convocare va fi în aceeaşi zi, de la orele 1830.

Conform art. 89 din  Statutul Partidului Naţional Liberal, candidaturile se depun în original până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale, la secretariatul aferent, sub semnătură de primire.

Candidaturile la funcţiile mai sus menţionate se pot depune până în data de 12.04.2013., joi 11.04.2013 între orele 14-20, iar vineri 12.04.2013 între orele 14-18, la  sediul PNL Carei.

 

 

Lasati un comentariu