Cât ne costă Boc în 2011: 24 de milioane de euro

• publicat la: 13 ianuarie 2011
Cât ne costă Boc în 2011: 24 de milioane de euro

Huzur în Guvern: sporuri şi ore suplimentare plătite, mobilă şi rechizite de milioane de euro, fond de protocol la Palatul Victoria de 1 milion de euro.

În timp ce propovăduieşte cum­pă­ta­rea şi strânsul curelei pentru tot po­porul, premierul Boc este el însuşi cel mai costisitor român plătit din bani publici. Jurnalul Naţional a făcut un calcul al cheltuielilor suportate de bugetul public pentru întreţinerea şi activitatea zilnică a premierului Boc şi a staff-ului său, format în cea mai mare parte din colaboratorii de­ta­şaţi de la Cluj, cheltuieli redate în bu­getul Secretariatului General al Gu­vernului, conform anexei prezente pe pagina de internet a Ministerului Fi­nan­ţelor. Suma, care nu cuprinde şi cheltuielile cu salariile şi indemni­za­ţi­ile, este astronomică: aproape 100 de milioane de lei sau 24 de mili­oa­ne de euro.

Este vorba despre costurile cu în­tre­ţinerea, încălzirea, iluminatul, apa şi canalizarea de la Palatul Victoria, re­chizite, transport, internet, telefoa­ne, deplasări etc. De exemplu, numai abo­namentele la tv, radio, telefon şi in­ternet pentru aparatul premierului se ridică la 1,7 milioane de euro, iar protocolul la nu mai puţin de 1,3 mi­li­oane de euro! Emil Boc are un fond personal de la buget în sumă de 120.000 de euro, iar pentru maşini şi transport în 2011 se vor cheltui 1,8 mil­ioane de euro. Încălzirea, iluminatul şi consumul de apă la Palatul Victoria vor depăşi 1 milion de euro. Deplasările interne ale premierului şi ale staff-ului său vor costa 600.000 de euro, iar cele în stră­i­nă­ta­te, 900.000 de euro.

Se ştie că de la Cluj Emil Boc şi-a adus o suită întreagă de consilieri, se­cretare şi şoferi, care au primit lo-cu­in­ţe de la RAAPPS. În bugetul SGG figu­rea­ză alocaţii pentru lo­cuinţe în valoare de nu mai puţin de 400.000 de euro. Rechizitele pen­tru bu­na funcţionare a aparatului de lu­cru al premierului vor fi în valoare de 600.000 de euro. Diurnele de de­pla­sare se apropie de 400.000 de euro, iar mobilierul, de 900.000 de euro. La acestea se adaugă “materiale şi pres­tări servicii cu caracter func­ţional” şi “alte chel­tuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinere şi func­ţi­onare” în valoare de 13 milioane de euro.

Însă minciuna legată de stoparea risipei banului public şi de reducerea cheltuielilor nu se opreşte aici. În timp ce declară cu fiecare ocazie că bugetarii nu mai primesc sporuri şi prime şi, în plus, că se fac concedieri în aparatul Guvernului, în bugetul SGG figurează “sporuri pentru condiţii de muncă” pentru angajaţii de la Palatul Victoria, în sumă de 144.000 de lei, la care se adaugă “alte sporuri”, în sumă totală de 2.736.000 de lei, plus “alte drepturi salariale în bani”, respectiv 1.556.000, care se traduc în prime şi prime de vacanţă. În plus, în bugetele unora dintre agenţiile aflate în subordinea SGG figurează şi bugete pentru ore suplimentare.

Astfel, la Agenţia Naţională Antidoping se vor plăti ore suplimentare în valoare totală de 101.000 lei. Aşa-zisele reduceri de posturi din apara­tul Guvernului sunt contrazise de contractele de colaborare încheiate şi care figurează în bugetul SGG la rubrica “indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii”, în sumă de 2.389.000 de lei.

Prin comparaţie, dincolo, la Cotroceni, este mult mai “ieftin” decât la Emil Boc. Potrivit bugetului Administraţiei Prezidenţiale, el a primit un fond personal de doar 170.000 de lei, cam 40.000 de euro, şi un fond de protocol de doar 1 mi­lion de lei. Întreţinerea la Cotroceni costă 630.000 de euro, iar abonamentul la telefon, radio, tv şi internet, 100.000 de euro. Ce-i drept, Preşedinţia are un număr mult mai mic de angajaţi decât Palatul Victoria, doar 220.

Dar şi subalternii preşedintelui Traian Băsescu vor primi sporuri la salariu, sporuri pentru condiţii de muncă (probabil de periculozitate, având în vedere temperamentul preşedintelui), în sumă de 80.000 de lei.

În schimb, Elena Udrea, ministrul Dezvoltării şi Turismului a avut grijă să fie stăpână peste nişte bugete de invidiat, nu numai în vreme de aus­teritate bugetară. De altfel, lectura bugetului Ministerului Dez­vol­tării şi Turismului numai austeritate nu scoate la iveală. Salariul mediu de bază de la MDRT este cel mai mare la nivelul Guvernului, şi anume 4.834.de lei (!) la un total de 1.606 posturi finanţate. Angajaţii Elenei Udrea vor primi şi ei sporuri pentru condiţii de muncă, suma alocată fiind de 2,4 milioane de lei. Abonamentul la internet, telefon, radio şi tv se ridică la 500.000 de euro, iar protocolul, la 60.000 de euro.

La Dezvoltare şi Turism sunt programate deplasări interne de 190.000 de euro şi deplasări în străinătate de 400.000 de euro. La acestea se adaugă rubrica vagă obişnuită în bugetele instituţiilor publice, “alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, 13 milioane de euro.

Maşinile şi mijloacele de transport la ministerul doamnei Elena Udrea vor costa anul acesta 100.000 de euro, fiind programată şi achi­zi­ţia de mobilier şi birotică în valoare de 124.000 de euro. Ministerul Dezvoltării şi Turismului a programat şi tipărirea de “cărţi şi publicaţii” în va­loare de 150.000 de euro.

“Austeritatea” lui Boc şi strânsul curelei
În ultimii doi ani, premierul Emil Boc i-a tot îndemnat pe români să strângă cureaua. Ei pe-a lor, Boc pe-a Guvernului. “Finanţatorii se uită foarte atent acum la cei pe care îi împrumută. Dacă în acea ţară nu văd un sistem credibil de susţinere economică a cheltuielilor publice, nu te împrumută. (…) Exact ca într-o familie – avem nevoie să luăm nişte bani să ne acoperim cheltuielile zilnice până noi reuşim să producem atât cât consumăm. Dacă însă (finanţatorii – n.r.) se uită la familie şi văd că aceasta cheltuieşte în fiecare zi la cârciumă sau cheltuieşte pe petreceri, te mai împrumută cineva ca şi familie? Nu-ţi dă nimeni bani”, spunea Boc în august 2010, în plenul Senatului, la dezbaterea ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind majorarea TVA de la 19% la 24%. Mai mult, în ianuarie 2009, Boc le dedica “puşca şi cureaua lată”, variantă proprie, celor care luau sporuri şi stimulente.

“În privinţa bugetarilor de lux, care şi-au dublat sau triplat salariile, prin sporuri şi stimulente, am un mesaj clar şi se leagă de un cântec ardelenesc: puşca şi cureaua lată, ce premii, stimulente şi sporuri aveaţi odată”, spunea Boc la lansarea candidatului PDL la Primăria Cluj-Napoca.

Tot atunci, şeful Executivului declara că “Guvernul vrea să sisteze sporurile salariale pentru unele categorii de funcţionari, să nu mai acorde în acest an perso­nalului bugetar salarii de merit şi să plătească sporul de radiaţii în funcţie de cât de necesare sunt instalaţiile emiţătoare pentru activitatea instituţiilor. Noile prevederi au fost deja incluse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă, care urmează să fie discutat cu partenerii sociali”.

sursa  Jurnalul national

comentarii

de alek la 20 ianuarie 2011 - 20:23

Bravo Boc!!! Prostul de mine ti-am dat si eu 90 de lei din indemnizatia mea de somaj.

Lasati un comentariu