Taxe şi impozite locale în 2011

• publicat la: 14 ianuarie 2011
Taxe şi impozite locale în 2011

Serviciul de Taxe şi impozite din cadrul Primăriei  Municipiului Carei ,aduce la cunoștința locuitorilor, prevederile HCL nr.83/2010, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011. Astfel, impozitele şi taxele locale se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, şi 30 septembrie, inclusiv.

In cazul plăţii integrale cu anticipaţie, a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie, se acordă o bonificaţie de 10%, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice.

In cazul taxei de afişaj, taxă firmă şi taxă reclamă şi publicitate, termenele de plată sunt, 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie.

Pentru sumele din impozitele şi taxele neachitate la termenele legale de plată, se calculează majorări de întârziere, cota fiind, conform art.124^1, alin.(2), din Codul de procedură fiscală, republicat, de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se stabileşte în funcţie de suprafaţa construită, de zona în care se găseşte amplasată, clădirea, materialul din care este construit, de faptul că posedă sau nu instalaţii .

Se menţine prevederea conform căreia, persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu

b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu

c)cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu

Excepţie fac persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală, acestea  având importanţă doar la stabilirea ordinii numerice a proprietăților în vederea aplicării cotelor suplimentare de impozit.

In cazul persoanelor juridice, stabilirea impozitului se va face prin aplicarea unei cote asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în evidenţa contabilă, cota fiind de 1,4%- în cazul clădirilor dobândite, respectiv reevaluate în ultimii trei ani, şi de 8,00%- în cazul clădirilor, care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani.

Impozitul pe teren se stabileşte în funcţie de zona în care este amplasată suprafaţa de teren, pentru suprafeţele care nu sunt ocupate de clădiri.

Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte în funcţie de categoria în care se încadrează mijlocul de transport şi de capacitatea cilindrică, respectiv pentru remorci, masa maximă autorizată.

Pentru aceste tipuri de impozite, în cazul în care suma anuală de plată, pe tip de impozit nu depăşeşte suma de 50,00 lei, plata trebuie efectuată până la data de 31 martie.

Taxa afişaj  se stabileşte funcţie de suprafaţa afişajului şi de amplasarea acestuia, la locul desfăşurării activităţii sau în altă parte.

Pentru orice imformație suplimentară în materie de impozite și taxe locale ,angajații serviciului impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Carei sunt la dispoziția celor interesați în zilele de luni pănă joi între orele 8-15 ,vineri între orele 8 – 13 , sau la telefon  0261-865382.

Există şi posibilitatea achitării on-line a impozitelor şi taxelor locale.

redacţia

Lasati un comentariu