Păduri pentru oameni

• publicat la: 21 mai 2011
Păduri pentru oameni

Anul 2011 a fost consacrat drept “Anul internaţional al pădurilor”.   Sub egida Anului internaţional al pădurilor, Direcţia Silvică Satu Mare şi-a propus mai multe manifestări şi acţiuni specifice, desfăşurate atât la nivelul direcţiei cât şi in teritoriu, la nivelul ocoalelor silvice din subordine. Prin campania de impădurire din primăvara 2011 s-a realizat in fondul forestier proprietate publică a statului, programul prin impăduriri noi pe 50 de hectare, regenerări naturale pe 34 de hectare si completări curente pe 37 de hectare. La pădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor cu contracte s-au realizat 19 hectare impăduriri noi, 27 hectare regenerări naturale si 4 hectare complectări curente.

Prin “Programul de imbunătăţire a calităţii mediului prin impădurirea terenurilor agricole degradate” prin Administraţia Fondului pentru Mediu se pot obţine finanţări 100% nerambursabile pentru extinderea suprafeţelor impădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice si sociale ale pădurilor.

Judetul Satu Mare are o structură foarte eterogenă cu pământuri agricole degradate, pe suprafaţa cărora se pot planta copacii.

La nivelul judetului Satu Mare au obţinut finanţare două proiecte prin Administraţia Fondului pentru Mediu iar până in luna august 2011 când va fi accesibil din nou accesarea fondurilor prin acest program APM va demara campanii ample de informare.

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot depune dosare de finanţare sunt unităţile administrativ-teritoriale, asociaţiile de proprietari de terenuri, composesorate, unităţi sau instituţii de invăţământ şi unităţi de cult.

La nivelul oraşului Carei proprietarii unor astfel de suprafeţe de teren agricol şi-au impădurit singuri  zonele, insă toată lumea trebuie să ştie că se pot asocia( obţinând suprafeţe mai mari de 20 de hectare) şi obţine fonduri nerambursabile.

O noutate este faptul că din luna iunie 2011 devine operativă  o noua sesiune a programului “Casa Verde”.

sursa TV1Satu Mare

Lasati un comentariu