12 OCTOMBRIE 2011 – ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REDUCEREA RISCULUI DEZASTRELOR NATURALE

• publicat la: 9 October 2011
12 OCTOMBRIE 2011 – ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REDUCEREA RISCULUI DEZASTRELOR NATURALE

În data de 12 octombrie 2011, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al Judeţului Satu Mare organizează între orele 12,00 – 15,00 Ziua porţilor deschise. Pe parcursul acestei zile, vizitatorilor le vor fi prezentate mijloacele de intervenţie în caz de dezastre naturale şi modul de folosire al acestora şi li se vor înmâna materiale informative cu privire la semnificaţia acestei zile, sub forma unor broşuri şi pliante.

Tot în vederea promovării acestei zile, în data de 12 octombrie 2011, între orele 08,00 – 09,00 reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al Judeţului Satu Mare vor distribui, în centrul oraşului broşuri şi pliante cu privire la riscurile potenţial generatoare de dezastre naturale, la modul de comportare în cazul producerii unor astfel de situaţii şi la contribuţia Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale.

Pe teritoriul judeţului nostru riscurile naturale identificate în zona de competenţă sunt: cutremure, inundaţii, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteo periculoase, incendii de pădure. Pentru diminuarea şi reducerea efectelor provocate de astfel de dezastre naturale, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Satu Mare” sunt constituite echipe specializate pe diferite tipuri de risc care intervin atunci când situaţia o impune. Pentru gestionarea acestor situaţii de urgenţă, în sprijinul pompierilor profesionişti intervin şi voluntari din serviciile  voluntare şi private  pentru situaţii de urgenţă înfiinţate  în fiecare unitate aministrativ-teritorială a judeţului şi la operatorii economici -sursă de risc.

La nivelul judeţului Satu Mare prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale s-a desfăşurat printr-o gamă variată de activităţi, dintre care cele mai semnificative sunt:

  • Convocări şi instructaje de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu factorii cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • Exerciţii de alarmare publică cu angrenarea tuturor factorilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • Exerciţii de evacuare în caz de inundaţii;
  • Campania de pregătire „O casă sigură, o viaţă în plus: Modul de comportare în caz de cutremur”;
  • Exerciţii cu serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;
  • Concursuri ale cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”, concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
  • Acţiuni desfăşurate cu ocazia „Zilei porţilor deschise”;
  • Activităţi de pregătire şi informare desfăşurate cu ocazia Zilei Pompierilor din România şi Zilei Protecţiei Civile – cu aceste ocazii fiind distribuite şi pliante cu reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
  • Acţiuni de pregătire a preşcolarilor şi  elevilor executate în baza protocoalelor de pregătire încheiate între unităţile de învăţământ şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ”  al judeţului Satu Mare;
  • Activităţi de pregătire şi informare a preşcolarilor şi elevilor desfăşurate cu ocazia Zilei Europene a numărului unic de urgenţă 112, Zilei Tineretului şi Ziua Copilului

Lasati un comentariu