Formarea continuă a cadrelor didactice care predau discipline tehnice

• publicat la: 4 octombrie 2011
Formarea continuă a cadrelor didactice care predau discipline tehnice

In cadrul unui proiect de dezvoltare a resurselor umane din invăţământul preuniversitar, POSDRU /87/1.3/S/61991 , in perioada 26-30. IX.2011, a avut loc la Sibiu un stagiu de formare profesională pentru ocupaţia “Tehnician Tehnolog Mecanic” ,cod COR 3115.3.2.

Beneficiarii acestui proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, au fost un număr de 18 cadre didactice tehnice , profesori ingineri , de la următoarele unităţi şcolare din judeţ: Colegiul Tehnic “I.C. Brătianu” ,Colegiul Tehnic Traian Vuia, Grupul şcolar I.C.M. “UNIO”  din Satu Mare, Grupul şcolar din Turţ, Scoala cu clasele I-VIII “Vasile Lucaciu” , Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” din Carei.

Partenerul român al proiectului derulat prin firma  S.C. TERA IMPEX  SRL cu sediul in Sibiu,a fost Universitatea din Piteşti, iar partenerul german este firma Christiani.

După acest stagiu de pregătire desfăşurat la Sibiu, care a constat in cursuri şi aplicaţii practice pe standurile trimise de partenerul german ,va urma deplasarea in Germania la Konstanz şi Stuttgard , pentru continuarea pregătirii.

Cheltuielile cu transportul, cazarea şi masa sunt asigurate prin intermediul proiectului.

In urma testării teoretice şi practice care a avut loc la Sibiu in data de 30.IX.2011, fiecare participant va primi o Adeverinţă prin care sunt certificate competenţele profesionale dobândite prin acest stagiu de formare .

Din Carei au participat două cadre didactice: prof. ing. Olea Mioriţa de la Scoala cu clasele I-VIII “Vasile Lucaciu” şi prof.ing. Nica Petru de la Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”.

redacţia

Lasati un comentariu