În atenţia tuturor contribuabililor

• publicat la: 12 December 2011
În atenţia tuturor contribuabililor

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice au emis  ordinul 2842/2011,conform căruia:

”Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:

a) anularea unei cote de 50% din majorarile de intârziere aferente obligatiilor fiscale principale, dacă obligatiile principale si cota de 50% din majorările de intârziere, calculate până la data plăţii, administrate de fiecare dintre organele fiscale , sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;

b) anularea unei cote de 25% din majorările de intârziere aferente obligatiilor fiscale principale, dacă obligatiile principale si cota de 75% din majorările de intârziere, calculate până la data plăţii, administrate de fiecare dintre organele fiscale , sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012.

Prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se intelege obligatiile fiscale cu termene de plată scadente până la data de 31 august 2011 si neachitate până la această dată.

In vederea acordării facilităţilor de mai sus, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situatie a obligatiilor fiscale de plată exigibile, care urmează a fi stinse, precum si a celor care intră sub incidenta facilităţii. Formularele de cerere se găsesc in cadrul  serviciul de specialitate al  Primariei Carei.”

Pentru informații suplimentare colectivul serviciului impozite și taxe locale din cadrul primăriei Carei vă acordă consultanță de specialitate tuturor celor interesați ,de luni până joi  între orele 8-15 iar vineri între orele 8-13,la sediul instituției din Carei str. 1 Decembrie 1918.nr.17,respectiv la nr. de telefon:0261-865382 ; și 0261-864694

comunicat  serv.Taxe şi Impozite Carei

Lasati un comentariu