Valorificarea energiei geotermale

• publicat la: 11 ianuarie 2012
Valorificarea energiei geotermale

APM Satu Mare a organizat în anul 2011, întâlniri publice cu cetăţenii pe diverse teme de mediu, cu participarea cetăţenilor alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai instituţiilor publice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Scopul acestor întâlniri publice a fost acela de a veni în sprijinul comunităţii pentru consultarea şi informarea acestora privind problemele de mediu. Temele dezbătute până în prezent au fost: gestiunea deşeurilor, biodiversitatea din prisma cetăţenilor, pregătirea de proiecte în vederea finanţării lor prin AFM prin “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”, calitatea aerului, colectarea selectivă a deşeurilor, reglementarea investiţiilor (construirea caselor, unităţiilor productive de agrement etc.) în ariile protejate, oportunităţile şi beneficiile surselor de energie geotermală la nivelul judeţului Satu Mare.

În anul 2012 această iniţiativă va continua prin organizarea de întâlniri publice lunare în contextul evenimentelor ecologice, pe diverse teme de interes public.

Având în vedere că în anul 2012, Administraţia Fondului pentru Mediu va deschide o nouă linie de finanţare pentru Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, destinat persoanelor juridice, APM Satu Mare va organiza prima întâlnire publică din anul 2012, în data de 16.01.2012, începând cu ora 10.00, la Complexul de educaţie ecologică – „Casa verde”.

Tema întâlnirii va fi: Valorificarea energiei geotermale iar scopul întâlnirii va fi atragerea unui număr cât mai mare de potenţiali beneficiari ai finanţarii prin acest Program AFM. Printre participanţi va fi şi o firmă din Ungaria MULTIDRUK SRL care va prezenta experinţa sa privind modalităţile de valorificare a energiei geotermale.

comunicat

Lasati un comentariu