Duminica Sfintei Cruci

• publicat la: 18 March 2012
Duminica Sfintei Cruci

În mijlocul Postului Mare, Crucea se înalţă ca un steag victorios, pentru a-i îmbărbăta şi întări pe cei ce se nevoiesc postind. Ea le vesteşte că, la sfârşitul încercărilor, oricât de grele, se află bucuria biruinţei.

La mijlocul Postului primim întărire pentru continuarea cu folos a urcuşului duhovnicesc către Sf. Paşti auzind cuvintele Mântuitorului de îndemn la a-i fi ucenici: “Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.” (Mc. 8, 34) La mijlocul Postului este potrivit să ne cercetăm cugetele şi să ne întrebăm unde ne aflăm “pe cale”. Răspunsul la această întrebare nu poate fi găsit decât dacă ne referim la Cruce. La Crucea Mântuitorului şi la crucea noastră.

Simbolul creştinismului este Crucea.Asumarea condiţiei de creştin trece prin taina Crucii. Nu putem ajunge la biruinţă fără suferinţă, adică nu putem gusta roadele mântuirii aduse de Hristos fără să ne răstignim şi noi patimile şi neputinţele. Boldul morţii este înscris în fiinţa noastră după păcatul lui Adam. Hristos l-a biruit în Trupul său şi ne dă şi nouă putinţa să-l biruim. Pentru aceasta trebuie să ne luăm “crucea” acestei vieţi, adică să ne asumăm neputinţele şi să ne purtăm responsabilităţile.

Lucru deloc uşor în aceste timpuri care ne îndeamnă să căutăm mai degrabă calea cea largă. Dintotdeauna a fi creştin a însemnat o încercare de fiecare clipă. Trebuie să avem dorinţa şi curajul să ne privim aşa cum suntem. Aceasta înseamnă smerenie şi lepădarea de sinele străin făpturii noastre. Trebuie să dorim apoi harul lui Dumnezeu, să-l cerem şi să-l lăsăm să lucreze în noi. Şi harul să ne tămăduiască neputinţele şi să înmulţească darurile. Aceasta înseamnă să ne luăm crucea. Iar dacă am pornit pe această cale “să nu privim înapoi” ci să continuăm cu stăruinţă având credinţă căci cu ajutorul Celui ce a biruit ispitele şi moartea, vom fi şi noi biruitori.

Crucea este axa lumii. Ea stă la baza întregii creaţii

Toată creaţia este bazată pe organizarea materiei în formă de cruce.
Sistemul de atracţie şi respingere, care este tot o formă de energie în cruce, solicită materia în aşa fel, încât ea nu se poate organiza pe plan orizontal şi pe plan vertical fără a-şi lua ca principiu de aşezare crucea. Toate fiinţele au o simetrie bilaterală, adică braţul lung al crucii trece prin mijlocul fiinţelor creându-le această simetrie.

În reprezentările grafice, tot crucea, braţele ei orizontale şi verticale categorisesc valorile negative (în stânga braţului vertical şi sub braţul orizontal), stabilindu-se astfel o ierarhizare a valorilor în plan intelectual cu care lucrăm ca şi cum ele ar fi materiale.

Orice obiect creat de om are ca principiu fundamental în structura lui crucea.

Lasati un comentariu