Sfânta Taină a Botezului

• publicat la: 31 martie 2012
Sfânta Taină a Botezului

Sfânta Taină a Botezului a fost întemeiată de Domnul Iisus Hristos după Învierea Sa când a grăit Apostolilor Săi :” Mergând , învăţaţi toate neamurile , botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

Prin această Sfântă Taină celui botezat i se iartă păcatul strămosesc. După botez omul devine membru al Bisericii lui Hristos.

Botezul e prima Sfânta Taină primită de om. Doar după săvârşirea acestei Sfintei Taine se administrează celelalte Taine: Mirungerea , Împărtăşania , Spovedania , Cununia , Hirotonia şi Maslul.

Acestă Sfântă Taină e primită o dată în viaţă. În Biserica Ortodoxă oamenii sunt botezaţi după câteva săptămâni de la naşterea lor.

Slujba Botezului este desfăşurată în biserică , momentul principal fiind acela în care preotul cufundă copilul în apă sfinţită de trei ori şi zice:” Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui Amin , al Fiului Amin şi al Sfântului Duh Amin”. În timpul slujbei , preotul spune multe rugăciuni. Cufundarea în apă simbolizează spălarea de păcatul strămoşesc.

Fiecare copil are un naş de botez care mărturiseşte în locul copilului dorinţa sa de a se lepăda de tot răul şi de a se uni cu Hristos şi apoi rosteşte Crezul creştin., altfel spus Simbolul de credinţă. Acesta îi devine părinte sufletesc şi are datoria de a veghea asupra lui ca să ajungă un bun creştin.

În caz de necesitate, când pruncul e în primejdie de a muri nebotezat , botezul poate fi săvârşit de orice creştin ortodox.Dacă pruncul scapă cu bine este dus la biserică unde preotul completează cu rugăciuni.

Importanţa Sfintei Taine a Botezului în viaţa omului este subliniată si prin alte denumiri date: Naştere de sus , Luminare , Sfinţire , Apa vieţii creştine .

Prin Taina Botezului, instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos renaşte din apă si din Duh la viaţa cea adevarată în Hristos şi devine membru al Bisericii .

SABĂU ADRIAN – ILIE, clasa a IV -a A, Scoala cu clasele I – VIII NR. 3 , CAREI

Lasati un comentariu