Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

• publicat la: 10 aprilie 2012
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Comisia Europeană a aprobat in data de 4 aprilie 2012 cea de-a şaptea propunere de modificare a Programului National de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmarit, in principal, indeplinirea obiectivului de creştere a absorbtiei fondurilor alocate României din FEADR in perioada 2007-2013.

La Măsura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”intensitatea  sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investitiile in sectorul productiei non-agricole, a fost completat criteriul de selectie privind micro-intreprinderile nou infiintate in vederea includerii start-up-urilor care vizeaza activitati non-agricole productive, iar serviciile medicale din mediul rural au fost prioritizate.

In ceea ce priveste Măsura 313 „Incurajarea activităţilor turistice” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investitiile in agro-turism, precum si plafonul maxim pentru investitiile in agro-turism, de la 70.000 euro la 100.000 euro/proiect. De asemenea, intensitatea sprijinului a crescut de la 50% la 85% pentru investitiile in activităţi recreaţionale.

Lia Berzovan

Lasati un comentariu