Programe cu finanţare de la bugetul de stat

• publicat la: 29 ianuarie 2012
Programe cu finanţare de la bugetul de stat

Vineri, 27 februarie a.c., au fost postate pe site-ul www.aippimm.ro proiectele procedurilor de implementare ale programelor cu finanţare de la bugetul de stat care vor fi implementate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M (AIPPIMM) în anul 2012.

Publicarea proiectelor procedurilor de implementare, respective ale ghidurilor solicitantului s-a făcut în scopul aducerii acestora în dezbatere publică, urmând ca, după colectarea propunerilor venite din partea întreprinzătorilor, aceste proceduri să fie supuse discuţiilor şi aprobării în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care va fi organizat în data de 9 februarie 2012, la sediul Agenţiei.

Aceste programe vor fi:

  1. Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
  2. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
  3. Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
  4. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START
  5. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
  6. Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
  7. Programul naţional multianual pe perioada 2005 – 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
  8. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

Observaţiile şi propunerile privind procedurile de implementare / ghidurile solicitantului pot fi transmise prin e-mail pe adresa agentia.imm@aippimm.ro sau comunicate consilierului Centrului de Informare, Asistenţă şi Instruire, Satu Mare, care le va ventraliza şi le va trimite, în acelaşi termen limită, Agenţiei. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 08 februarie 2012.

redactia

Lasati un comentariu