Campania de prevenire „TU DECIZI! VOTEAZĂ LEGAL!” lansată la Satu Mare

• publicat la: 14 noiembrie 2012
Campania de prevenire „TU DECIZI! VOTEAZĂ LEGAL!” lansată la Satu Mare

 

Campania de prevenire a infracţiunilor electorale „Tu decizi! Votează legal!” a fost lansată azi, 14 noiembrie a.c., la Satu Mare, prin organizarea la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare a unei conferinţe de presă.

Organizarea unui proces electoral corect şi echidistant constituie prioritatea tuturor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor reprezentate la nivelul judeţului, care vor acţiona în sistem integrat pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe întreaga perioadă  a campaniei pentru alegerile parlamentare.

Măsurile pe care structurile M.A.I. le pun în aplicare în această perioadă sunt pe de o parte măsuri operative, respectiv de constatare şi contracarare a infracţiunilor şi a faptelor ce contravin legii, iar pe de altă parte, de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la riscurile pe care şi le asumă în situaţia nerespectării prevederilor legale.

Astfel, în vederea desfăşurării scrutinului electoral în condiţii de legalitate şi liniştela Satu Maresunt mobilizaţi peste 700 angajaţi M.A.I.. Paza celor 334 secţii de vot şi a măsurile de ordine şi linişte publică vor fi asigurate de 331 de poliţişti, 205 jandarmi, 94 de poliţişti de frontieră şi 83 de pompieri.

Sub aspect preventiv, Ministerul Administraţiei şi Internelor va desfăşura campania de prevenire a infracţiunilor electorale „Tu decizi! Votează legal!” care are ca scop  responsabilizarea alegătorilor cu privire la exercitarea dreptului de vot în mod legal, neinfluenţat de mita electorală indiferent de formele ei de manifestare.

Pentru atingerea obiectivelor campaniei, au fost realizate 60.000 de afişe, 500.000 de fluturaşi, un spot video şi un spot audio, un banner web precum şi o pagină specială de Internet – www.votlegal.ro. Dintre aceste materiale, 900 de afişe şi   8.000 de  fluturaşi au ajuns şila Satu Mare, urmând a fi postate în locuri accesibile, cu grad ridicat de vizibilitate, ori distribuite cetăţenilor cu drept de vot în cadrul unor acţiuni preventive desfăşurate de reprezentanţii tuturor structurilor M.A.I. în teritoriu.

Aducem la cunoştinţa tuturor sătmărenilor că în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă privind modificarea art.55 al Legii nr. 35/2008 promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.

Prin bunuri interzise în sensul legii se înţelege acele obiecte care au valoare economică semnificativă precum şi mărfuri de utilitate alimentară precum alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice produse din tutun sau nealimentare.

Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la aliniatul precedent materialele şi obiectele de propagandă electorală, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, dvd-uri, fanioane, steaguri, căni, pungi, tricouri, şepci, eşarfe, fulare, veste, fesuri, mânuşi, pelerine, jachete, inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri.

 

Sunt exceptate de la primul aliniat şi alte obiecte, inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri, a căror valoare depăşeşte 10 lei fără TVA pentru fiecare articol.

 

Pentru ca prevederile legale menţionate şi, de altfel, întreg cadrul normativ ce reglementează desfăşurarea procesului electoral să fie respectat cu stricteţe, la Satu Mare, cadrele M.A.I. sunt pregătite să intervină de îndată în cazul sesizării unor incidente electorale sau oricăror altor încălcări ale normelor de drept.

 

 

Lasati un comentariu