Activitatea de apărare împotriva inundaţiilor din ape interne a ANIF Satu Mare

• publicat la: 8 februarie 2013
Activitatea de apărare împotriva inundaţiilor din ape interne a  ANIF Satu Mare

În acestă perioadă au căzut precipitaţii însemnate ( 20-25l/mp/zi ) concomitent cu topirea zăpezii , fapt care a dus la creşterea rapidă a apelor pe terenurile agricole , canalele de desecare funcţionând la întreaga capacitate.

Primele probleme s-au înregistrat în bazinul hidrografic al râului Tur în amenajarea Turulung-Negreşti la SP Turulung 1 s-a înregistrat la mira din bazinul de aspiraţie nivelul de 180 cm. Nivel la care se inundă întreaga staţie de pompare. Din acest motiv s-a pornit  un agregat pentru a efectua lucrări de epuismente şi a evacua apa în exces.

Dealtfel , şi la celelalte staţii de pompare cu evacuare în râul Tur   se înregistrează nivele crescute ( SP Drăguşeni, SP Mesteacăn, SP Porumbeşti, SP Gherţa ) dar neexistând pericolul inundării lor nu au fost pornite agregatele de pompare , dar personalul de exploatare este pregătit pentru a interveni.

Vă informăm că toate aceste staţii de pompare ar fi trebuit să funcţioneze conform Regulamentelor lor de exploatare , dar aflându-ne sub incidenţa Legii 199 din 2012 care prevede  clar că :

Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajarile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare, sunt obligati sa achite Agentiei un tarif de imbunatatiri funciare corespunzator urmatoarelor componente / categorii de lucrari:
a) administrarea amenajarilor de irigatii;
b) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
c) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei;
d) administrarea, intretinerea si repararea lucrarilor de combatere a eroziunii solului.

şi la acestă dată neavând semnat niciun Contract de prestări servicii de desecare nu putem acţiona urmând a se produce revărsări din canalele de desecare care vor produce cât de curând inundaţii din ape interne.

Deasemenea şi în conformitate cu Legea privind protecţia civilă şi a Ordinului  privind Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, MADR prin ANIF are obligaţia de a interveni în caz de calamităţi naturale.

Legislaţia actuală de funcţionare a ANIF contravine normelor tehnice de exploatare  şi a Regulamentelor de exploatare a staţiilor de evacuare a apelor interne  dar mai ales cu Convenţiile internaţionale dintre România şi Ungaria în ceea ce priveşte evacuarea apelor interne din zona de frontieră.

Sperăm că se  cunoaşte faptul că în Câmpia de Vest a României – primele lucrari de îmbunătăţiri funciare datează încă din anul 1718. În prezent 1.000.000 ha teren agricol a fost obţinut prin lucrări de defrişări şi asanare a mlaştinilor prin lucrări de indiguire şi desecare completate cu lucrări de combatere a eroziunii solului din zonă . Din cauza nivelului ridicat al pânzei de apa freatice şi a regimului pluviometric bogat , anual  terenurile agricole sunt supuse excesului de umiditate .

Activitatea de apărare a inundaţiilor din ape interne( majoritară în Cîmpia de Vest a României ) este imperios necesară a fi subvenţionată de la bugetul de stat deoarece intervenţiile nu pot fi executate haotic având în vedere complexiatatea măsurilor tehnice ce trebuiesc aplicate,a declarat Adrian Bucurestean,directorul institutiei.

Totuşi pentru evitarea acestor probleme s-a funcţionat consecutiv 3 zile cu SP Turulung până la evitarea  oricărui pericol , în cele  59 ore eliminându-se  129.000 mc.

Se impune ca autorităţile locale  să conştientizeze alături de proprietarii de terenuri agricole că numai ANIF execută  activităţile de apărare împotriva inundaţiilor din ape interne – foarte important este faptul că fiind un  judeţ de frontieră avem evacuarea  apelor interne reglementată internaţional cu ţările vecine  – Ungaria.Până la modificarea legislaţiei ,care sperăm să stipuleze faptul că aceste lucrări de apărare împotriva apelor interne să fie susţinute integral de la bugetul de stat , beneficiarii de terenuri agricole să fie conţienţi că nu se poate  evacua excesul de apă doar dacă vor achita tariful IF obligatoriu ( 80-100 lei/ha/an ) pentru ca  ANIF sa isi acopere  valoarea energiei consumate de staţiile de pompare de desecare .

 

Lasati un comentariu