Protecţia Consumatorilor Satu Mare la ora bilanţului

• publicat la: 3 February 2013
Protecţia Consumatorilor Satu Mare la ora bilanţului

In  cursul anului  2012  Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor  Satu Mare a  efectuat un număr de 1.529 acţiuni de control periodice şi operative pentru cercetarea reclamaţiilor consumatorilor, a sesizărilor, a tematicilor aprobate la nivel naţional, regional sau local, asupra conformităţii şi securităţii produselor şi servicilor şi a modului de respectare a intereselor economice ale consumatorilor, desfăşurate la producători, distribuitori, prestatori de servicii, în unităţi vamale, pieţe agroalimentare, târguri şi zone de agrement.

În  urma actiunilor de control au fost incheiate  un număr de 1327  procese verbale de constatare – contravenţie,  din care: 37% la produse alimentare, 35% la produse nealimentare, 13 % la  servicii nealimentare, 12.5 %  la  servicii alimentare, 2 % la  produse si servicii financiare, 0.5 % la alte segmente de piata.

În funcție   de zonele  în care s-au desfășurat acțiunile, 42% din totalul proceselor verbale de constatare a contravenției au fost întocmite  la operatorii economici din   mediul rural  restul fiind încheiate la operatorii din mediul  urban.

În cursul anului 2012, valoarea produselor și serviciilor neconforme  controlate, cu abateri de la prevederile legale  a fost  de 568.818,6  lei, din care75% reprezintă valoarea celor provenite din spaţiul extracomunitar.

Pentru produsele asupra cărora a planat suspiciunea neconformității, s-a procedat la prelevarea şi analizarea în laboratoarele proprii, agreate, notificate sau acreditate, a unui număr  de 3  probe, dintre care  2 cu rezultate neconforme .

Valoarea mărfurilor comunitare neconforme controlate, oprite definitiv de la comercializare a fost 5.614,5 lei  respective 5.526 lei  la cele extracomunitare .

Eficientizarea activităţii de control  în anul 2012 s-a realizat  si prin  organizarea şi desfăşurarea a  31 de acţiuni în colaborare cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniu  respectiv DSVSA ,ISU , Direcția Agricolă, Biroul Român de Metrologie.

Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor, în anul 2012, comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare au  aplicat  amenzi contravenționale în valoare de  987.350 lei și au dispus  interzicerea de la comercializare şi retragerea din circuitul comercial a produselor  în valoare  de 14 .135,5 lei și  distrugerea acestora.

În cursul anului 2012  s-au    desfăşurat un număr de 16 acţiuni de control  in supermarketuri, lanțuri de magazine, unităti de alimentație publică, grădinițe cu program prelungit  conform tematicilor transmise privind conformitatea, modul de comercializare şi etichetare a produselor alimentare cât și în ceea ce privește calitatea serviciilor de alimentație publică.

În cursul anul 2012, s-au desfăşurat controale  în şcoli şi în grădiniţe de stat  cu program prelungit  pentru verificarea  respectarii prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 , cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 70/2003, HG nr. 1052/2004, OUG nr. 95/2008) privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII, precum şi pentru preşcolari. În acelasi scop, au fost controlaţi  2 operatori economici implicaţi în programul guvernamental „Lapte-Corn”. Nu au fost constatate  abateri.

În cursul anului 2012, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare, a efectuat un număr de 11 acţiuni tematice de control în domeniul produselor nealimentare, pentru supravegherea respectării prevederilor legale la comercializarea, în principal, a următoarelor grupe de produse şi servicii: jucarii, îmbrăcăminte pentru copii, lichid antigel, lichid de spălare parbrize și degivranti, articole de încalţăminte, produse textile, economizoare de energie electrică, radiatoare, calorifere perne, cuverturi electrice, șoșoni electrici  și sisteme de infraroșu, produse cosmetice de protecţie solară şi autobronzante, ochelari de soare, promotii de rechizite și uniforme școlare, deşeuri de echipamente electrice şi electronice – DEEE, butelii de aragaz GPL   în stațiile de umplere.

În cadrul activităţii de supraveghere şi control al produselor nealimentare aflate în circuitul comercial, au fost constatate o serie de abateri de la prevederile legale în vigoare, cazuri in care au fost aplicate sanctiuni contraventionale si au fost dispuse masuri de intrare in legalitate.

În cursul anului 2012, în conformitate cu Programul tematic în domeniul prestării serviciilor,     s-au  desfăşurat  14 acţiuni tematice de control privind serviciile prestate consumatorilor în următoarele domenii: patinoare (acoperite şi în aer liber), service auto, stații unde se realizează  inspecțiile tehnice periodice, piscine-ștranduri-bazine, achiziționarea  de produse cu plata în rate, case de schimb valutar,  unităţi de cazare turistică şi de alimentaţie publică aferente, servicii de agreement, încheierea contractelor de studii la universități, spaţii de joacă, parcuri de distracţie/distracţii extreme, închirierea echipamentelor de agreement, servicii de igienă și estetică personală, comercializarea pachetelor turistice, case de schimb valutar, vânzări de soldare şi promoţionale.

În cursul anului 2012 la  Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare au fost înregistrate peste 45 de reclamaţii împotriva societăţilor bancare și a instituțiilor finaciare nebancare de credit .

Principalele aspecte reclamate de consumatori privind activitatea bancară s-au referit la: existenţa unor clauze abuzive în contratele de credit, refuzul băncii de a reeşalona creditele, deficienţe operaţiuni carduri: tranzacţii debitate de mai multe ori, blocare card în ATM, neeliberare numerar la ATM deşi sumele respective au fost blocate în cont, perceperea comisionului de administrare cont curent, despre care consumatorii nu au fost informaţi, plăţi bancare neoperate în termen.

În cursul anului 2012 au fost  aplicate societaţilor bancare 5 amenzi în valoare totală de  80.500 lei şi 15 de avertismente. S-au depus la instanţă 7 procese verbale întocmite în baza Legii 193 /2000 privind clauzele abuzive.

Au fost finalizate  irevocabil un numar de 51 de procese în instanță  atât din anul current, cât și din anii anteriori.

O pondere de 21% din totalul controalelor efectuate în anul 2012 s-au desfăşurat cu scopul cercetării sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor.

În anul 2012 au fost înregistrate  un număr de  366  reclamaţii privind  lipsa conformității produselor și serviciilor oferite de operatorii economici sau alte  încălcări ale drepturilor și intereselor  consumatorilor. Din acestea,  întemeiate au fost  220 (45 încheiate amiabil), 71 neîntemeiate, 26 nesoluționabile, 41 redirecționate  la alte comisariate  judetene  și 8  clasate, conform prevederilor legale în vigoare.

În anul 2012, cele mai multe reclamaţii au fost înregistrate pe următoarele subdomenii de piaţă:

-produse electronice şi electocasnice şi servicii de reparaţii electronice şielectrocasnice;

-telefoane mobile şi servicii de telefonie fixă şi mobilă;

-servicii utilităţi – furnizare apă, energie electrică şi gaze naturale;

-servicii furnizare internet;

-servicii de televiziune prin cablu;

-servicii montare sisteme termoizolante (termopane);

-produse şi servicii financiare (contracte credit, transfer bani, clauze abuzive în contracte, asigurări, schimb valutar etc.);

Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor, constitue un indicator reprezentativ al măsurării nivelului de satisfacţie al consumatorilor, precum şi de informare şi de conştientizare asupra drepturilor deţinute în calitate de consumatori.

Din totalul reclamaţiilor înregistrate, 60% au fost soluţionate în favoarea consumatorilor, restul reclamaţiilor fiind neîntemeiate,  nesoluţionabile, sau clasate.

În cursul anului 2012 s-au desfăşurat circa 576 acţiuni de consiliere gratuită  privind informarea operatorilor economici cu privire la respectarea legislatiei respectiv  la 210 la operatori economici si  366 privind  drepturile consumatorilor la personae fizice .

Obiectivele Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare pentru anul 2013 sunt în conformitate cu obiectivele Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj și vizează în principal consilierea și educarea consumatorilor privind drepturile și obligatiile pe care le au la achiziționarea produselor și serviciilor, urmărind reglementările europene transpuse în legislația națională, dar și conștientizarea operatorilor economici cu privire la respectarea acestora.

Cele de mai sus vor fi aduse la indeplinire prin:

  1. Solutionarea in termen a sesizarilor si reclamatiilor  depuse de consumatori persone fizice
  2. Consilierea si informarea operatorilor economici asupra obligatiilor si raspunderilor ce le revin potrivit legislatie in vigoare .
  3. Verificarea  modului in care operatorii economici  duc la indeplinire  masurile stabilite  in procesele verbale incheiate .
  4. Continuarea informarii consumatorilor privind drepturile  acestora la achizitionarea unui produs sau serviciu .
  5. Îndeplinirea controalelor tematice nationale initiate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor  si  a celor proprii  initiate de Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor-Regiunea Nord Vest Cluj .

Actiunile mai sus mentionate nu sunt limitative si vor fi completate cu actiuni specifice problematicii intalnite.

Lasati un comentariu