Criminal de război reîmproprietărit. Fantoma lui Urmanczy în Topliţa Română

• publicat la: 14 September 2013
Criminal de război reîmproprietărit. Fantoma lui Urmanczy în Topliţa Română

Clădirile mai de soi – şi vorbim de sute de imobile – din toate oraşele transilvane s-au retrocedat unor falşi urmaşi ai unor grofi expropriaţi sau ai unor criminali de război. Sate întregi sunt deja luate cu totul sau urmează a fi „rupte” bucată cu bucată, lanţuri muntoase sunt luate în stăpânire privată, iar pădurile sunt defrişate la rasul solului cu largul concurs al unor angajaţi Romsilva. Foste CAP-uri, IAS-uri, poligoane ale armatei, izlazuri comunale şi chiar grădini şi case ale oamenilor ajung invariabil, prin CF-uri falsificate, suprapuse, prin permutări de terenuri, prin interpuşi, în mâinile unor baroni locali sau ale unor politicieni, în mare parte, de etnie maghiară, membri ai UDMR. Composesoratele ungureşti, bisericile reformate sau catolice care au fost despăgubite până la ultima centimă în coroane-aur prin Reforma din 1921 cer şi obţin proprietăţi de miliarde de euro, deşi n-au niciun drept.

Cozile de topor din administraţia românească sau avocaţii-parlamentari desăvârşesc acest jaf de proporţii. Patru milioane (!) de hectare de teren – izlazuri ale comunelor constituite din proprietăţi private – din toată ţara au fost date primarilor, într-o renaţionalizare mascată, ilegală. Praful s-a ales de ele! Statul Român plăteşte anual zeci de milioane de euro pe chiriile cerute – culmea! – de noii proprietari ai imobilelor luate ilegal tot de la stat. O afacere de zeci de miliarde de euro este în plină derulare, sub ochii noştri, de departe cel mai mare jaf postdecembrist, cu urmări deosebit de grave în zona siguranţei noastre naţionale. Se trece peste Reformă, peste tratatele internaţionale în vigoare, peste Arhive, peste orice urmă de justiţie şi de bun-simţ. Se vorbeşte tot mai des despre Diktatul de la Bruxelles care înlocuieşte Diktatul de la Viena.

Însă încet-încet, mai apare câte-o brumă de speranţă. La Nadăş (satul furat cu totul), sătenii s-au unit şi nu cred că le va mai sta ceva în cale pentru a-şi recupera satul pierdut. S-au organizat grupuri de iniţiativă formate din oameni hotărâţi să-şi ajute semenii la greu, au venit avocaţi care şi-au oferit serviciile gratis întocmai ca în perioada anilor de ocupaţie horthystă. Pe holurile tribunalului din Arad s-au adunat oameni din satele învecinate Nadăşului pentru a-şi spune păsul şi a vedea ce pot face pentru a-şi recupera pământurile furate. În Mureş s-a „spart gheaţa”: DNA s-a sesizat marţi în legătură cu cazul Urmanczy-Topliţa Română. Dă „politicul” undă verde? Om trăi şi-om vedea!

Dar iată şi cazul.

Noul grof al Topliţei Române

Mii de hectare de pământ, străzi desfiinţate şi mutate, clădiri de patrimoniu – pentru care statul român plăteşte acum chirie, graţie lui Kelemen Hunor – au fost retrocedate fostului viceprimar al oraşului Szabo Koloman. Prin comisia locală, sau după caz prin tribunal, domnul consilier local permanent al ONG-ului numit UDMR a hotărât că este urmaşul lui Urmanczy Nandor. Cine a fost Urmanczy?

Urmanczy Nandor a fost unul dintre autorii (cel puţin moral) ai masacrului de la Beliş, din noiembrie 1918.

Pentru cei care nu cunosc despre ce este vorba, vom face o scurtă descriere a evenimentelor tragice ce s-au petrecut în localitatea Beliş la sfârşitul Primului Război Mondial, odată cu dezmembrarea dublei monarhii austro-ungare. În această localitate avea domenii şi un castel fratele lui Nandor, Urmanczy Janos… Prizonierii de război români, sârbi, italieni, ruşi care munceau pe exploatările forestiere ale lui Urmanczy Janos au intrat pe domeniul familiei Urmanczy de la Beliş de peste 28.000 de iugăre şi au cerut alimente ca să poată pleca acasă. Proprietarul plecase la Budapesta de pe 3 noiembrie, de frica sclavilor de pe moşia sa. Vestea revoluţiei ajungând şi la Beliş, muncitorii au dorit să plece acasă, dar la refuzul celor rămaşi de a le da alimente, au distrus castelul, văzut evident ca o fortăreaţă a represiunii şi exploatării seculare. Urmarea a fost aceea că familia Urmanczy a organizat acţiuni represive, şi nu oricum. La „ordinul” fratelui Nandor, la Budapesta se constituie „batalionul Urmanczy”, care urma să vină la Beliş şi să pedepsească ţăranii care se răsculaseră. A urmat o baie de sânge nemaivăzută până atunci, atrocităţi care au uimit lumea civilizată şi care au dus la întreruperea tratativelor româno-maghiare de la Arad. Cazul a fost ecranizat în 1980, filmul numindu-se „Capcana mercenarilor”.

Comisia mixtă întrunită pentru a elucida împrejurările şi răspunderile pentru aceste oribile crime a stabilit vinovăţia detaşamentului organizat de Urmanczy Nandor, precum şi amestecul autorităţilor de stat maghiare în toată această poveste. Căpitanul Dietrich recunoştea, în declaraţia sa, că autorizaţia Ministerului de Război a fost obţinută „la intervenţia deputatului Urmanczy”. Din lipsa spaţiului, nu putem reproduce aici tot procesul-verbal, dar vom extrage din el câteva aspecte. La punctul 3 al procesului-verbal, încheiat pe data de 14 noiembrie, se spune că „detaşamentul a împuşcat în mod statorial oamenii, deşi starea de asediu nu era proclamată”. Mai jos, la punctul 4, se spune că „la ordinul căpitanului Dietrich, 20 de cadavre, între ele 3 femei, au fost puse pe rug pe jăratecul depozitului incendiat, cu scopul de a fi arse, şi aceasta în ziua de 12 noiembrie 1918, în timp ce comisia mixtă de anchetă se găsea la faţa locului, ardeau fumegând. Execuţia statorială s-a întâmplat în noaptea de 8”.

După cum reiese din procesul-verbal nr. 1 „dresat azi 23 aprilie 1945, în localul Primăriei comunei Topliţa, în şedinţa comisiei de expropriere”, având la ordinea de zi un singur punct: „Stabilirea loturilor ce urmează a se expropria, din moşia proprietate a lui Urmanczy Jeronim, situată în hotarul comunei Topliţa, a fost expropriată suprafaţa de 1.390 de iugăre, din care: 30 iugăre teren arabil, 360 de iugăre fâneţe şi 1.000 de iugăre pădure”. Se precizează şi faptul că moşia lui Urmanczy Jeronim a fost expropriată “în întregime”.

Comisia comunală de expropriere, respectiv pentru reforma agrară, avea motive să procedeze la exproprierea „în întregime” a moşiei lui Urmanczy Jeronim. Acestea se află enumerate într-un alt proces-verbal „dresat astăzi 9 iunie 1946, în localul Organizaţiei Frontul Plugarilor, în faţa obştei satului Topliţa”. Iată şi câteva dintre acestea, aşa cum sunt enumerate în respectivul act:

„Urmanczy a fost acela care în toamna anului 1940, cu ocazia venirii trupelor maghiare, în fruntea acestor trupe fiind fratele său, iredentistul Bandi, mare fascist, şi fiii lor, au ţinut o consfătuire într-o noapte de duminică şi în aceeaşi noapte, pe la ora trei, au fost ridicaţi toţi fruntaşii români şi duşi la jandarmii horthyşti, unde au fost bătuţi şi maltrataţi în modul cel mai barbar. Tot cei din familia lui au declarat că în 24 de ore nu mai vor să vadă în Topliţa opincă de olah. Tot ei sunt aceia care împreună cu nepotul lor, colonelul Sovari, atunci când se adunau românii cu ordine de chemare pentru a fi trimişi în lagărele de muncă, cu săptămânile erau la dispoziţia lor pentru a scoate rădăcinile sălcilor şi arborilor, desculţi şi flămânzi.

În castelul lor se ţineau şedinţele secrete, prin care, după 23 august 1944, au fost ridicaţi preoţii sau arestaţi la casele lor. Tot acolo a fost instalat comandamentul suprem german şi, împreună cu ruda lor, Caiser Adolf, neamţ de origine, dădeau directive contra trupelor aliate. (…) Dumnealor au plecat cu avioanele germane cu o zi înainte de intrarea trupelor aliate în Topliţa”. Procesul-verbal este semnat de 116 locuitori ai Topliţei.

Iată, deci, ce origine „sănătoasă” are noul grof ungur al Topliţei Române, SZABO KOLOMAN EMERIC, cel care a reuşit, prin diferite tertipuri – care, în cele din urmă, se vor descoperi cu siguranţă -, să acapareze fostele proprietăţi ale familiei Urmanczy, în calitate de „strănepot de fiu al fratelui celui decedat” (Urmanczy Jeronim), aşa cum reiese din Certificatul de Moştenitor, eliberat de Biroul Notarului Public Nagy Gabriele, din Târgu-Mureş, existând serioase motive să se pună la îndoială autenticitatea lui.

Nu demult, noul grof Koloman a făcut o vizită la fostul castel al lui Urmanczy Jeronim, unde se află acum Centrul Cultural Topliţa. Pornit pe fapte mari şi moştenind sentimentele antiromâneşti ale „unchiului” său, groful Koloman era gata, gata să-i scoată afară pe cei ce lucrează acolo, purtându-se ca un adevărat stăpân, arogant, spunându-le că respectiva clădire este proprietate privată ungurească, iar ei nu au ce căuta acolo. Ba, mai mult, pe acelaşi ton arogant, el a afirmat că toată Topliţa Română se află pe pământ unguresc, fiindcă românii de aici au fost cu toţii colonişti veniţi de peste munţi, fiind primiţi din mila grofului Urmanczy.

Plata

După cum se poate constata din cele arătate, lui Urmanczy Jeronim, statul comunist, prin reforma agrară din 1945, i-a luat 1.390 de iugăre: teren cultivabil, fâneţe şi pădure. Szabo Koloman Emeric a reuşit să obţină, prin retrocedare, cu mult mai mult pământ decât i-a fost luat lui Urmanczy Jeronim prin reforma agrară din 1945. După cum se ştie, un iugăr reprezintă 0,5775 dintr-un ha, adică aproximativ 58 de ari. Nu putem să nu ne întrebăm în baza căror acte a obţinut dumnealui cele aproximativ 2.000 de ha? Probabil diferenţele rezultă din cele arătate mai sus, anume că Urmanczy Jeronim, în perioada ocupaţiei maghiare asupra Ardealului de Nord, 1940-1944, şi-a reluat toate bunurile de care a fost expropriat de Statul Român prin reforma agrară din 1921, cu toate că pentru toate acestea a fost despăgubit! În acest fel a putut Szabo Koloman să prezinte acte din care reiese, probabil, că toate aceste suprafeţe de teren au fost luate de statul comunist, nu prin reforma agrară din 1921.

Numai că există o lege care, se pare, ori nu se cunoaşte cu adevărat, ori se doreşte a nu fi cunoscută, de către cei interesaţi. Este vorba de Decretul-lege nr. 260 din 03.04.1945, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78, din 04.04.1945, „privitor la legislaţia aplicabilă în Transilvania de Nord, precum şi la drepturile dobândite în acest teritoriu, în timpul ocupaţiunii ungare”. Această lege anulează întreaga legislaţie maghiară din Transilvania de Nord, din perioada 1940-1944. În Cap. I, Art. 1, se arată: „Legislaţia României de orice natură, cu excepţiile rămase în vigoare în Transilvania, se extinde pe tot teritoriul Transilvaniei eliberate de sub ocupaţia ungară impusă prin dictatul de la Viena, din 30 august 1940”. În Cap. 2, Art. 19, Al. 3, se precizează: „Drepturile de proprietate şi alte drepturi dobândite tabulate, înscrise în favoarea persoanelor prevăzute la aliniatul precedent, se vor radia din ofi ciu, restabilindu-se starea tabulară anterioară”.

La toate cele de mai sus se mai adaugă ceva foarte important, anume că la Arhivele Naţionale din Târgu- Mureş există trei dosare voluminoase ce cuprind acte, documente şi hărţi privitoare la Reforma Agrară din 1921, în Topliţa Română. DNA este aşteptată, măcar în al doisprezecelea ceas, să demaşte matrapazlâcurile prin care noii grofi unguri au devenit stăpâni pe bunurile care aparţin de drept Statului Român.

cotidianul.ro

comentarii

de Horia Mărieș la 15 September 2013 - 08:18

Incă o snoavă, din cele câteva mii de snoave similare, petrecute după 1990, și mai ales în Transilvania. Nimic nou sub soare în ce privește corupția ce domnește în rândul politicienilor locali, a membrilor comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar, a notarilor, a salariaților de la cărțile funciare, a magistraților, etc.

Cu o singură observație. Fenomenul nu este caracteristic numai maghiarimii. El este o caracteristică a escrocilor, indiferent de etnie, fiindcă de exemplu în Bihor, o avocată româncă a reușit să pună mâna fraudulos pe câteva mii de hectare de pământ și încă nu a luat-o nimeni (serios) la întrebări până acum.

Se retrocedează tot ce se cere de anumite categorii de “revendicatori”. Este cazul fos­te­lor familii de grofi, conţi, baroni, husari, csendöri, etc., pe care poporul român ar fi trebuit să îi uite, după ce şi-a pomenit morţii ucişi de aceşti criminali şi şi-a şters lacrimile. Sunt în jur de 200.000 – 230.000 ha de pă­du­re care se revendică, numai din judeţele Mureş şi Har­ghi­ta. As­ta, fără să cuprindem Haţegul, Sălajul, Munţii Apu­seni, Bihorul, unde sunt revendicate, de asemenea, zeci de mii de hectare. Dacă luăm în calcul şi restitui­rile ave­­rilor bisericeşti, statul român a restituit păduri, te­renuri agricole şi clădiri de importanţă majoră, cu o va­loare de aproximativ 60 de miliarde de euro! Este re­vol­tător că documentaţiile sunt discutabile şi con­tra­fă­cute. Se inventează moştenitori şi cesionari, se întoc­mesc ingenios arbori genealogici de la Arpad încoace, dar mai ales se ignoră faptul că problematica acestor proprietăţi a fost rezolvată de statul român între anii 1923-1927, în litigii internaţionale, unde statul ro­mân a fost apărat de Nicolae Titulescu. Practic, urma­şii de azi ai grofilor primesc încă o dată ceea ce statul român a despăgubit după primul război mondial, prin anii 1923-1927, 1931-1933. Din nefericire, arhivele Transil­vaniei, cu cărţile funciare, pe care Ungaria a refuzat să le predea României, încălcându-şi propriile an­ga­ja­men­te, sunt la discreţia lor, fiind în Ungaria şi la Tribu­nalul de mare instanţă din Paris. Dar e dureros că niciun reprezentant român nu întoarce măcar o filă, zac acolo sute de dosare.

Nu fac pasiune și nu discut acum despre familia Urmanczy, și mai ales despre Urmanczy Jeronim.

Cred că este mult mai interseant subiectul Szabo Coloman-Emeric (și Szabo Zsolt-Koloman), ambii “strănepoți de fiu al fratelui decedat” și declarați moștenitori, în cotă de 1/4 fiecare, în anul 2007, de către notarul public din Reghin, Nagy Gabriela.
La succesiune, numitul Szabo Coloman-Emeric l-a reprezentat prin procură specială pe Szabo Zsolt-Coloman, deci practic el urma să controleze jumătate din “avere”, în timp ce cealaltă jumătate era atribuită lui Mara Joszefne (născută Zagoni-Szabo Gizella), cetățean maghiar, domiciliată în Budapesta, “nepoată de fiică al fratelui decedat”.

Mamma mia, ce de “nepoate (strănepoți) de fiică (fiu) al fratelui decedat” a mai reușit să scoată la iveală distinsa doamnă notar public Nagy Gizella din Reghin! Bravo ei!

Cert este că în anul 2007, numitul Szabo Coloman-Emeric, pe atunci viceprimar al Primăriei Toplița, a reușit să obțină -având parte și de bunăvoința subprefectului Maria Magdolna Romfeld- cca 1.100 ha de pădure.
Cert este că viceprimarul Primăriei Toplița, acum consilier local din partea UDMR al Primăriei Toplița, jud. Harghita, n-a avut nici o influență nefastă asupra notarului public Nagy Gizella și nici asupra membrilor comisiei locale, din Primăria Toplița, de aplicare a legilor fondului funciar.
Cert este că, fără a mai intra în foarte multe amănunte, toată povestea lui Szabo Coloman-Emeric pute de la o poștă a corupție, a înșelăciune, a mită, a fals în acte publice și este cusută cu o foarte groasă ață albă.
Cert este că toată această poveste bănoasă și spumoasă va trebui să stea în atenția “organelor”.
Dacă acestea vor dori să-și facă treaba.

Care or fi oare snoavele careiene legate de acest subiect?

Nu le știu eu pe toate dar poate le știu alții.

Știu doar una singură. In anul 2008, primarul de atunci al municipiului Carei, a vândut ilegal, unui “afacerist” local, cu concursul unui judecător local (sau datorită ignoranței profesionale a acestuia) un teren intravilan, central, care era revendicat de foștii proprietari. Pentru această malversațiune, împotriva fostului primar s-a depus o plângere penală, nesoluționată – evident – până în prezent de către parchetul local. Pe de altă parte, reclamația depusă la Consiliul Superior al Magistraturii împotriva judecății strâmbe a judecătorului local a avut parte de un răspuns năucitor. Reclamația a fost depusă după trecerea termenului de UN AN în care un judecător poate fi tras la răspundere pentru o eroare judiciară. Mai pe înțelesul tuturor, dacă un judecător corupt sau ignorant te condamnă la moarte pe nedrept, trebuie să ai grijă să-l reclami neapărat la max. UN AN de la pronunțarea sentinței, altfel C.S.M. îl absolvă de orice vină, iar ție ți se va pune imediat ștreangul de gât. Asta este justiția românească actuală.

Ne mai mirăm atunci că în țară apar mereu și mereu escroci de teapa lui Szabo Coloman-Emeric? Eu unul nu mă mai mir!

În final, nu pot să nu-mi exprim, în context, o imensă nedumerire. Și anume, cum se face că în Carei nu s-a găsit nici măcar un singur pseudo-moștenitor al grofilor Karolyi (eventual salariat al Primăriei Mun. Carei) și care să revendice miile de hectare de teren arabil care au aparținut acestora în jurul orașului înainte de reforma agrară din 1921, sau care să revendice măcar Castelul?

Chiar nu s-a găsit nici un avocat mai isteț prin Carei, eventual consilier județean din partea UDMR, care să-i reprezinte pe aceștia? Cârcotașii mi-au spus că a existat totuși o tentativă, eșuată, dar nu mi-au povestit prea multe detalii, snoava respectivă fiind deja uitată. Mi-ar face plăcere să o citesc totuși, nu de alta, dar ca să nu mor prost. Poate că snoava respectivă va apărea în curând, ca editorial-serial în N&V. Că tot se află ziarul respectiv în criză majoră de subiecte, fiindcă mai nou (de vre-o trei numere) ne povestește viața romanțată a redactorului-șef. Aștept nerăbdător. Și această snoavă face parte din glorioasa istorie postdecembristă locală.

de zamolxe la 16 September 2013 - 09:31

migratorii sositi pe la 900 nu au oprit degeaba in aceste parti deosebit de bogate si populate de dacii liberi care au avut bunavointa sa va invete sa prajiti carnea cruda si sa va invete scrierea si cititul conform tablitelor descoperite la Tartaria,abia apoi a aparut scrierea in Mesopotamia.
Ca multumire,barbarii sositi din asia aun masacrat tot ce le-a cazut in cale dupa ce au deprins arta utilizarii focului si a scrierii de la dacii liberi aflati pe aceste meleaguri transilvane neocupate de romani.Tot de la daci, migratorii sau nomazii cum iti place sa va numiti au invatat arta constructiei atat de catedrale cat si de locuinte la fel cum i-au invatat si pe scotieni,la marginea imperiului roman si unde exista si azi un muzeu care atesta toate acestea
http://www.formula-as.ro/2008/842/societate-37/dacii-de-la-capatul-lumii-10366

regele stefan cel sfant la care faci referire avea origini romanesti ca doar nu migratorii au adus crestinatatea in transilvania sau esti de-a dreptul cretin daca te amagesti cu astfel de date servite de popii vostri la biserica fara cruce.
Dacii liberi aveau monezi de pe vremea cand voi nu stiati nici pe unde vine europa si molfaiati carne cruda prin stepele voastre.Cumati ajuns din cort la catedrale fiam?
de fapt nu merita sa iti raspundem ca ultima propozitie tradeaza cine e la originea cometariului.Expresia a mereu folosita de primar la orice adunare.Iar azi nu suntem asa de multi cum am fost odata ,din pacate dar si putini stim sa NE APARAM TERITORIILE de dorinta voastra de expansiune si de cucerire ce suplineste cheful vostru de a munci si de a va face singuri ce am facut noi de-a lungul mileniilor si nu de cateva sute de ani de cand ati aterizat peaici.Voi nu stit decat sa distrugeti ca sa va insusiti bunuruile altuia ca doar nu degeaba si acum e pa coroana sf stefan simbolul ortodoxiei care atesta realitatea.
In 1919 a trebuit sa vina armata romana ca sa va salveze de bela kun si sa dea de mancare la populatia voiastra pe care nu ati stiut sa o aparati la fel ca la mohacs.
inafara de masacre si atrocitati impotriva civililor ce batalii ati castigat sau cand ati avut voi independenta singuri fara austrieci sau altii???
pana si acum cersit de la statul roman un salar si cladiri ale altora in loc sa puneti mana si sa va faceti.Cu mii de ani inainte aici era o civilizatie infloritoare a dacilor liberi si complexul de la medies de ceramica era cel mai mare in europe de est dupa cum dsin pacate pentru voi o arata siturile arheologice de acolo iar cimitirul de la granita cu ucraina de zi,de la mala kopaja arata ca dacii aveau inca de acum mii de ani asezari de amri dimensiuini.Tara Oasului e dovada vie a pastrarii peste milenii a portului traditional si al obiceiurilor milenare.
Voi ce aveti inafara de sabii si cutite ca nu am auzit sa se descopere pe unde va ceva monezi sau cuproare de ars ceramica sau mari asezari unguresti????
pana si la Alba Iulia ati aterizat cam tarziu ca deja avea o denumire cetatea!
pana si tiganii au fata umana nu ca voi care ati ramas tot cu vechiele deprinderi.tiganii sunt un popor pasnic cu traditii cum nu aveti voi.Tiganii nu au masacrst pe nimeni la ip si moisei si trasnea si ianculesti si….
ei fura gaini si cersesc voi masacrati civili nevinovati si cereti cladiri care nu va apartin!

de emil la 16 September 2013 - 10:43

legelista zsolti

Biserica din Densus

de emil la 16 September 2013 - 12:50

legelista zsolti, romanii au cu cel putin doua sărbători mai puține decât ungurii:
1) nu au “honfoglalas”, pentru ca sunt de aici, n-au venit de nicăieri;
2) nu au sărbătoarea creștinării cu forța de nici un conducător, (ca migratorii slavi și unguri) pentru ca s-au născut creștini, creștinarea începuse încă din epoca stăpânirii romane, când creștinismul era interzis și persecutat de autoritățile vremii. Iar când Constantin cel Mare a dat edictul de toleranta pentru creștinism, iar Teodosie cel Mare a impus creștinismul ca singura religie în imperiu, daco-romanii nu mai erau în granițele imperiului roman.

de emil la 16 September 2013 - 13:04

legelista zsolti, șovin ungarist

Referitor la “cum va place sa le spuneți”, ei bine, asta era realitatea, nu ca le-ar plăcea romanilor sa le spună ungaristilor cum erau strămoșii lor, ca sa le reamintească cine cui da lecții de civilizație. Plasarea cărnii sub sa avea o explicație simpla: asa se frăgezea mai rapid, ușurând consumarea ei.
In schimb, ungaristilor le place sa spună, în disprețul realității, ca romanii nu sunt de aici, ca nu au cultura, ca sunt necivilizați. Motivul? Numai asa, pretinzând ca ungurii au un rol civilizator al spațiului non unguresc pe care il râvnesc (nagymagarorszag=Ungaria mare) ungaristii pot justifica pretențiile de dominație asupra unui spațiu în care ungurii nu sunt majoritari etnic.

de emil la 16 September 2013 - 13:52

@legelista zsolti, ungur falnic, dar insuficient informat

Cine și unde spune ca ungurii au ridicat catedrala romano-catolica din Alba Iulia? E adevarat ca a început construirea ei în secolul al XI-lea, construcția a durat și în secolul următor, dar nimeni nu spune cine a muncit la construcția ei. Spre surpriza legelistilor, cei care au lucrat la construcția ei au fost majoritarii localnici, țărani obligați sa lucreze în contul zilelor de claca pe care trebuiau sa le presteze domnilor pământului. Sigur, legelista, chiar dacă ar ști n-ar spune, dar nici nu știe ca în apropierea construcției era o fundație de biserica din secolul X. Ca dacă ar fi știut, legelista ar fi zis imediat ca numai ungurii puteau sa o facă, romanii necivilizați n-aveau cum! Si, uite-asa, ungurii civilizați s-ar fi apucat sa facă o biserica romano-catolica încă de prin 900 și ceva, adică, la nici 50 de ani de la sosirea lor calare în Panonia, când “civilizații” unguri, proaspăt năvălitori, nici nu erau măcar creștini! Doar l-au așteptat pe Vajk (asa se ortografiază în documentele ungurești și numele lui Voicu romanul, tatăl lui Iancu de Hunedoara) sa-i creștineze după anul 1000, ca sa aibă și ei, ungurii, sărbătoarea creștinării!
Sigur, legelista nu știe și nici nu vrea sa știe ca romanii își construiau biserici de lemn, suficiente pentru uzul de cult în așezările lor rurale. Lemnul era un material de construcție ieftin și din belșug în acele vremuri (nu se născuse încă Verestoy sa dezgolească munții de păduri și nici secuii nu ajunseseră încă în actuala “secuime”) nesigure, când valuri succesive și neprevazute de migratori efectuau raiduri teroriste peste așezările localnicilor și le incendiau, distrugeau, jefuiau, adică numai chestii din alea civilizate! Ba chiar ungurii la venirea lor în vestul României de azi au atacat cetăți ale localnicilor romani la Biharea, Satu Mare ai Zalau. Localnicii știau sa fac și biserici și cetăți, dar mereu soseau câte unii care pofteau sa-i deposedeze de roadele pământurilor lor, nu de pământuri, căci acelea trebuiau și lucrate ca sa dea roade! Or, călăreții respectivi nu se ocupau cu agricultura! Ei, când unii si alții cică se luptau cu tătarii (ca la Sajo, cu mare succes!) țăranii romani lucrau pământurile, la fel ca înainte de sosirea ungurilor! Acolo erau! Cat despre lauda asta cu bisericile, e bine de precizat ca biserici vechi ortodoxe din piatra, ca Santamaria Orlea, au fost transformate în biserici catolice, iar mai târziu chiar reformate! Biserica din Santamaria Orlea a fost construita de nobilii romani Candea, deveniți mai târziu, după 1366, prin ungurizare, Kendeffi, iar azi este biserica reformata din secolul XIII. Când, evident și specific unguresc, Reforma nici nu se produsese! Participarea la cruciada este ridicola ca argument antiromanesc (adica “unde erati voi cand…?”) deoarece, cum legelista nu știe încă, dar il informez chiar acum, la 1054 biserica creștină se divizase prin Marea Schisma, iar apoi ungurii si alti crestini vest si central europeni au preferat autoritatea papei, in timp ce romanii au rămas în continuare sub ierarhii lor bisericești de sub autoritatea patriarhiilor orientale. Cum cruciadele au fost organizate de papa, fără implicarea creștinilor de rit răsăritean, ba chiar împotriva lor (vezi cruciada a IV-a) ce motiv ar fi avut romanii sa participe? Au participat si romanii la cruciadele antiotomane, atunci când semiluna amenința existenta lor statala, dar și atunci au fost tratați tot de creștini după considerente ridicole (vezi Nicopole, Mircea).
Cum legelista este prost…. informat, el nu știe ca și romanii s-au luptat cu tătarii timp de mai multe sute de ani, cât aceștia au fost în vecinătatea spațiului romanesc

de emil la 16 September 2013 - 13:59

legelista zsolti

Romanii nu si-au creat regat decat in 1881, dar statele lor, asa “principate”, nu regate, cum erau, au rezistat de la înființare pana in secolul XIX, in timp ce regatul unguresc s-a prabusit la scurt timp dupa Mohacs si a disparut de pe harta timp de peste 300 de ani. Iar cand a reaparut, a existat 1 an, dupa care a revenit pe harta in 1867, sub ordinele Vienei. Abia in 1920 horticultorul Miklos a reînființat regatul unguresc care a fost desființat in 1945.

de Horia Mărieș la 16 September 2013 - 15:21

@zsolti la 16 September 2013 – 15:17

Il las pe Emil să-ți răspundă.

Eu te-aș târî doar puțin în bezna aia totală în care trăiesc, dar legat bine cu un ștreang de gât. Na szia.

de opinca la 16 September 2013 - 16:19

ma joltica pai voi nu ati stiut spune ce nume or avut aceste localitati si trebuia sa balmajiti ceva acolo in huna voastra ca doara voi nu erati nici ovulati cand noi aveam aici asezari fatu meu!
tu nu stii nici bine a cui esti dapoi de altii….
voi ati ajuns intai in DACIA daca te intreaba cineva,atunci cand attila o ramas fara hanye pana s-o scaldat si o baut ceva apa…rece,.da sezi bland ca la careiu nost din ziua de azi toti coloratii vorbesc ca voi si is trecuti la recensamant ca ….magyar.

de emil la 16 September 2013 - 19:26

legelista zsolti, ungarist informat in zig-zag (nu spun prost / insuficient informat, ca sa nu ma repet)

Ungaristii trăiesc în bezna de câteva secole, de când tot visează la nagymagarorszag. Cum nu stăpânești bine limba romana (“daco-romanii” cărora li te adresezi de la înălțimea beznei tale istorice de parca le-ai fi citit proclamația de la Pesta din martie 1848, trebuiau scriși cu doi de “i”, nu cu unul, cum scriu agramații și cum e ANORMAL -nu abnormal- sa fie scris în contextul respectiv) e normal sa nu știi ca în românește, baie are și sensul de exploatare miniera, posibil de la procedeul spălării minereului. Nu ma apuc acum de etimologie, când civilizații unguri au luat pana si nume ale zilelor saptamanii din limba slava: szerda din sreda, csutortok din ctvrtek, pentek din piontek. Te-ai întrebat vreodată de unde vine szombat? Sau poate crezi ca sâmbăta din românește este “traducerea” lui szombat din ungurește? Este sabbatul evreiesc preluat de limba latina si prezent in toate limbile romanice. Nu mai spun de cârnați, care din klobas slav au devenit kolbasz ungurești. Dar ma gândeam ca, dacă tot traducem niște termeni, putem ajunge si la niște concluzii hazlii referitor la cei care le-au preluat. De exemplu, as putea zice ca civilizații unguri, când au preluat calendarul și săptămâna, n-au reușit sa retina cuvântul din prea multe silabe care însemna șapte zile si i-au zis “het” ca de numărat pana la șapte in propria limba erau capabili de cata civilizație le ieșea prin toți porii. Nu mai comentez despre Cluj, al cărui nume vine de la Clusium (închis), n-are importanta. Povestea ta cu traducerea este în fond o preluare a numelor, cărora li s-a dat o forma specifica limbii ungurești. “Traducerea” se referă la ungurizarea numelor. Preluarea este prezenta în cazul numelor de ape. Daca ungurii au tradus din limba băștinașilor, cum suna “tradus” in ungurește numele marilor râuri din Transilvania, nume care sunt aceleași cu ale râurilor respective de dinainte de sosirea ungurilor, mai exact din timpul dacilor si apoi al romanilor? Cine naiba le-a păstrat dacă romanii au plecat de tot? Maris, Alutus, Crissia, Pyretus, Samus. Ca n-o sa spui ca ungurii le-au adus cu ei din Asia, în plic și apoi au lipit etichete cu tăblițe bilingve taman pe râurile alea ca sa se potrivească “traducerea” cu denumirile de pe hărțile antice. De fapt, la cata bezna e in capul tau, s-ar putea totusi, sa spui.

de emil la 16 September 2013 - 20:06

@legelista zsolti

Cuvântul “Ardeal” putea veni din limba dacica. Nu știu ce înseamnă Ardeal, asa cum nu știu ce înseamnă nici Mureș, Olt, Cris, Someș, Prut, Dunăre, Jiu. Poate îmi spui tu ce înseamnă și le traduci în românește, ca sigur alea sunt denumiri ungurești! De tradus denumiri au tradus ungurii, pentru ca nu erau capabili sa pronunțe numele românești, cum nu sunt capabili nici acum sa pronunțe numele străine (inclusiv românești) și le traduc în ungurește. Normal ca Erdely unguresc are semnificație în ungurește, dacă numai asa au putut ungurii sa tina minte denumirea “Ardeal”. Si atunci au folosit un procedeu mnemotehnic. Au dat un înțeles unguresc denumirii pe care nu o țineau minte. Cam asa cum prizonierii germani au strigat “Wief, Lampe, Rohr” ca Napoleon sa audă “Vive l`empereur” sau cum romanii cântau “Ghiță Lungu e de părere” in loc de “It`s a long way to Tipperary”.
Pentru cultura ta generala, întrebările nu se explica, ci lor li se răspunde/la ele se răspunde. Desigur, când coeficientul de inteligenta al celui care întreabă este atât de scăzut încât întrebarea devine ininteligibila, atunci da, se poate și explica întrebarea. Pe de alta parte, crezi ca e cineva obligat sa te bage în seama și sa-ți răspundă la “întrebări” ungariste, adică de tip imperialist unguresc? Ai avut noroc ca am folosit prilejul pentru a le reaminti cititorilor romani cu ce fel de injectați au de-a face cand se apuca unii sovini horthysti sa “polemizeze” pe un site de limba romana. Prilejul e fericit pentru a reaminti ca horthystii sunt printre noi, cu nume inofensive, autonomiști, drepturile minorităților, ba chiar și românești, dar ei continua propaganda în favoarea Ungariei. Mai mult sau mai putin mari, continua sa pretindă ca romanii sunt necivilizați și ca ei, ungurii (și numai ei!) pot civiliza centrul Europei și mai ales bazinul carpatic. Unde ungurii nu sunt majoritari. Dar, aici nu contează numărul, ci calitatea! Iar calitatea e numai la unguri! Deci, romanii sa plece, sa fie eutanasiați, nu contează! Contează sa se oficializeze limba ungureasca în Romania, sa se acorde autonomie secuilor, apoi și ungurilor și pe urma și italienilor (care in Satu Mare purtau toți nume ungurești). Asta este democrația ungarista! O spun pentru aceia care ziceau ca ungaristilor nu le trebuie Ardealul, ca n-au ce face cu el, ca ar deveni minoritari în propria țară dacă ar incorpora Ardealul în Ungaria. Iluzii! Fals! Ar face ce au făcut și în 1940-1944, ca și intre 1867-1918! Adică ar unguriza cu forța, ca sa devina ungurii majoritari! Si ar folosi toate mijloacele, mai putin deportarea in Siberia. Fiindcă Ungaria nu are Siberie, nu de alta! Iar dacă te încăpățânezi sa tot încerci sa povestești pe aici despre superioritatea culturala și civilizația ungureasca, îți reamintesc ca ele s-au manifestat cu prisosință în Ardealul ocupat în 1940. Ip, Treznea, Mureșenii de Câmpie, Sărmaș, Moisei stau mărturie!

de emil la 16 September 2013 - 20:14

legelista zsolti

Civilizația ungureasca s-a manifestat plenar prin comportamentul exemplar al “suporterilor” echipei ungare de fotbal, aia care a pierdut meciul cu 3-0 cu echipa României, mai bine nu s-ar fi prezentat, ca era același rezultat. M-am gândit sa-ți dau exemple mai proaspete, ca poate pe alea cu Ip, Treznea, Moisei, Sărmaș le-ai tot auzit!

de emil la 16 September 2013 - 20:15

legelista zsolti

Meciul pierdut cu 3-0 de echipa ungureasca a fost in septembrie 2013, ca sa nu cauti pe Internet!

de emil la 16 September 2013 - 20:27

legelista zsolti, luminatorul daco-romanilor

Mie nu mi-e mila de tine! Dacă nu poți trai ca minoritar corect și la locul lui într-o țară care oferă suficiente drepturi persoanelor aparținând minorităților etnice, precis problema nu e la majoritari. Asa cum, dacă minoritățile ungurești din tarile vecine Ungariei creează toate probleme statelor în care trăiesc, e clar ca problema e la acele minorități și la statul ungar care incurajează manifestări iredentiste ale acestora.

de Horia Mărieș la 16 September 2013 - 20:35

@emil la 16 September 2013 – 20:06 – Bine scris!

Dar eu rămân totuși la părerea că o să-l târăsc puțin în bezna aia totală în care trăiesc, legat bine cu un ștreang de gât. Fiindcă eu sunt un tip ceva mai primitiv, sunt doar un oláh.

de Horia Mărieș la 17 September 2013 - 06:46

@zsolti

De ce o iei matale oare mereu pe arătură și pe legelö și nu comentezi nimic legat de subiectul aflat în discuție, de tema articolului la subsolul căruia postezi?

Așa te-a învățat primașul, consilierul lui personal și UDMR-ul, să ocolești mereu subiectul și să arunci cu fumigene șovine, iredentiste și antiromânești?

Mai bine fă economie de intelect, nu te mai chinui să scrii texte într-o limbă pe care oricum nu o stăpânești, scrie doar, dacă simți nevoia, la N&V sau la nagykaroly de pe ro. Acolo vei fi mult mai apreciat. Garantat. Tetszik érteni?

de emil la 17 September 2013 - 11:08

Horia Maries

Mulțumesc pentru apreciere!
Daca tot sunteți un olah, musai primitiv – evident,în concepția ungarista- ma întreb de ce sa-l târâți doar “putin”? Puteți sa-l plimbați chiar și mai mult, ca sa i se obișnuiască ochii cu întunericul!

de un roman la 17 September 2013 - 18:12

Domnilor Maries si Emil sunt de acord ca suntem ,,primitivi” si sper ca ma intelegeti,identitatea noastra pe aceste meleaguri e certificata cu dovezi de cateva mii de ani,suntem ,,primitivi” pentru acesti etnici cu ,,editie” limitata si cu o vechime mult mai mica in comparatie cu a noastra pe o scara de 5:1 in favoarea noastra,adica noi avem aprox. 5000-5500 de ani pe aici ei cam 1000…
Iarasi la faza cu streangul si cu taratul va dau si eu o mana de ajutor si nu as fi singurul e sigur ca la greu si la nevoi romanul se uneste si pe ,,Joltica” si pe ai lui cu putere-i plesneste… :)

de Horia Mărieș la 18 September 2013 - 07:59

Ca să revenim la oile noastre:

PUBLICAT Vineri, 9 August 2013 12:47

Mii de hectare de teren retrocedate ilegal, afaceri ilegale şi despăgubiri de miliarde, toate cu complicitatea unor demnitari ai statului român.

Acestea sunt doar câteva dintre dezvăluirile făcute în emisiunea “Jocuri de Putere”, de invitaţii lui Rareş Bogdan.

Avocatul Ioan Sabău Pop a explicat cum s-a ajuns la situaţia de a retroceda un teren urmaşilor unor persoane deja despăgubite. Potrivit avocatului, cel mai grav este cel al baronului Urmanczy, rămas în istorie drept autorul moral al masacrului de la Beliş.

“Transilvania a fost sub mâna unor feudali care, în secolul 20, in jur de 200 de familii, care erau marii proprietari de pământ. 80% din proprietăţile Transilvaniei, susţineau ei, că ei sunt motorul şi progresul dezvoltării Transilvaniei, având această suprafaţă de peste 80% din pământ. Ei au plecat din Transilvania odată cu armatele ungare şi lăsând în urmă un cortegiu de crime şi răzbunări, cel mai elocvent exemplu este al lui Urmanczy, originar din Topliţa, la Beliş şi în jurul Aradului. În perioada 1920-1922 s-au adresat instanţelor din România, unde au cerut revendicarea proprietăţilor şi că ei nu pot fi supuşi reformelor şi autorităţilor statului român, şi au pierdut procesele. Cauza lor a fost trimisă de la o instituţie internaţională la alta. În sfârşit, s-a judecat la Tribunalul de la Haga. România a câştigat acel proces şi se stabileşte ca într-un arbitraj cu fiecare proprietar. Statul român a plătit în jur de 3,2 tone de aur”, a spus avocatul Ioan Sabău Pop.

Jurnalistul de investigaţii Marcel Bărbătei, de la cotidianul.ro, spune că afacerea “despăgubirilor ilegale” este naţională şi are o valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro.

Bărbătei crede că retrocedările ilegale nu pot fi oprite deoarece în afacere sunt implicaţi foarte mulţi demnitari ai statului român.

“E o poveste de sute de mii de hectare retrocedate, majoritatea ilegal sau abuziv. E o afacere de 60 de miliarde de euro. Există un sistem în care se aplică principul mafiot. O spun deschis, e vorba de crima organizată. În Parlament nu te poţi duce cu problema, diverşi parlamentari care au cabinete de avocatură sunt implicaţi”, a spus jurnalistul Marcel Bărbătei.

Vezi (dacă vrei) începând de la minutul 5:30

http://www.realitatea.net/jocurideputere.html#emisiune08August2013-2215

de Horia Mărieș la 20 September 2013 - 11:50

Puțini dintre careienii zilelor noastre știu că unul dintre cei mai potenți latifundiari locali, căruia i s-au expropiat moșiile și a primit despăgubiri (plătite în aur) de la statul român în perioada 1923-1927 se numea (cu nume maghiarizat) gróf Dégenfeld Jószef.

Cu pământurile și pădurile expropriate de la acesta au fost împroprietăriți prin reforma agrară, țăranii români, maghiari și șvabi din Berea, Ciumești, Foieni, Petrești, Sanislău, Urziceni, Istrău, Ianculești, Marna Nouă, etc.

Familia Degenfeld-Schonburg, având origini elvețiene, s-a pripășit prin Ardeal și a primit titlul nobiliar de grof transilvan în anul 1810, atunci când Maximilian Cristoph (Miksa-Kristóf) Graf von Degenfeld-Schonburg (1766-1816) s-a căsătorit cu conteasa Teleki Anna. Acest Miksa-Kristóf a fost bunicul grófului Dégenfeld Jószef (cu numele nobiliar de Joseph Maximilian Christoph Graf von Degenfeld-Schonburg) născut în 21 Decembrie 1847, decedat în 12 Iulie 1927 la Debrecen, Ungaria.

Gróful Dégenfeld Jószef a avut un fiu numit Otto Joseph Christoph Graf von Degenfeld-Schonburg (7 Iun 1872 – 26 Iun 1937), care la rândul lui a avut un fiu numit Otto Graf von Degenfeld-Schonburg nascut (16 Mai 1921) și care la rândul lui are un fiu numit Paul Christoph Otto Ferdinand Graf von Degenfeld-Schonburg (n. 28 Iul 1959 la Vienna, Austria).

Nu mică ne-a fost mirarea să constatăm că numitul Paul Christoph Otto Ferdinand Graf von Degenfeld-Schonburg, cu numele procesual de DEGENFELD SCHOMBURG (sic!) PAUL a fost și este parte în trei procese aflate pe rolul instanțelor judecătorești din județul Satu Mare.

Este vorba de dosarele cu nr. 4250/218/2010 și nr. 1001/218/2012 care s-au aflat pe rolul Judecătoriei Carei și din nou de dosarul nr. 4250/218/2010 care se află în prezent în faza recurs pe rolul Tribunalului Satu Mare.

Părțile opozante grofului Degenfeld-Schonburg Paul, în toate cele trei procese suntȘ

- COMPOSESORATUL PROPRIETARILOR DE PADURE BUTOANCA BABTA,
- COMISIA LOCALĂ BOGDAND DE APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,
- COMISIA JUDEȚEANĂ SATU MARE DE APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR.

Obiectul proceselor: fond funciar.

Păi ce vă povesta eu ceva mai sus?

Se ivesc, ca ciupercile, anumite categorii de “revendicatori” cum ar fi cazul fos­te­lor familii de grofi, conţi, baroni, husari, csendöri, etc., pe care poporul român ar fi trebuit să îi uite. Se inventează moştenitori şi cesionari, se întoc­mesc ingenios arbori genealogici de la Árpad încoace, dar mai ales se ignoră faptul că problematica acestor proprietăţi a fost rezolvată de statul român între anii 1923-1927, în litigii internaţionale, unde statul ro­mân a fost apărat de Nicolae Titulescu. Practic, urma­şii de azi ai grofilor ar dori să primească încă o dată ceea ce statul român a despăgubit după primul război mondial, prin anii 1923-1927, 1931-1933.

Mă mai întrebam de asemenea(naiv) într-unul din comentariile de mai sus:

“Chiar nu s-a găsit nici un avocat mai isteț prin Carei, eventual consilier județean din partea UDMR, care să-i reprezinte pe aceștia?” adică pe grofi, etc.

Cineva isteț care să-l reprezinte în instanță pe numitul Paul Christoph Otto Ferdinand Graf von Degenfeld-Schonburg, cu numele procesual de DEGENFELD SCHOMBURG (sic!) PAUL?

Răspunsul este: BA DA, HURAAA, s-a găsit !!!

Si cine putea să fie acel avocat isteț dacă nu consilierul județean din partea UDMR, prietena d-lui Kovacs Jeno, a d-lui Boros Erno si a altora, toți oameni “de gașcă”, fiindcă la aceste procese, groful DEGENFELD SCHOMBURG (sic!) PAUL apare la bară (reprezentat) PRIN CAB. AV. MARGINEAN MARIA EVA !!!

Frumos, nu? A mai găsit un fraier Eva, tocmai de prin Vienna, Austria, și încă cu sânge albastru, de origină nobilă, fiindcă după unele izvoare știute numai de noi, Degenfelzii au fost amintiți în cronicile elvețiene și apoi șvăbești încă de prin secolul al XIII-lea.

Un sincer bravo d-nă avocat! Vă invidiem sincer.

Pe când o să vă apucați și de reprezentarea în instanță a unor pretinși moștenitori ai grofilor Karolyi, care vor dori sa li se retrocedeze Castelul Karolyi aflat în buricul târgului ???

Sau treaba asta ați bifat-o deja și n-am aflat eu de ea?

S-auzim numai de bine.

Lasati un comentariu