Academicianul Marius Porumb la 70 de ani.La Mulţi Ani!

• publicat la: 9 octombrie 2013
Academicianul Marius Porumb la 70 de ani.La Mulţi Ani!

Domnul Acad. Prof.  Marius PORUMB,Director al  Institutului  de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca,este unul dintre istoricii de artă de mare prestigiu ai României, având o operă impresionantă, clădită pe parcursul a patru decenii de cercetări şi muncă asiduă. Arta medievală şi premodernă românească sunt domeniile predilecte. Cercetările sale, cu rezultate de excepţie, şi eforturile pentru dezvoltarea Institutului pe care îl conduce, îl recomandă ca pe un veritabil continuator al iluştrilor predecesori, dar şi ca un nou fondator, cu o personalitate puternică distinctă.

Marius Porumb s-a născut la 9 octombrie 1943 în localitatea  Grozeşti din judeţul Lăpuşna. După absolvirea Liceului „Gh. Şincai” din Baia Mare, în 1961, şi-a continuat studiile la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, pe care le-a finalizat în 1966 ca şef de promoţie. În acelaşi an a intrat în colectivul ştiinţific al Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj. În 1973 obţine titlul de doctor în istorie la Universitatea Babeş-Bolyai, disertaţia despre Icoanele româneşti ale Transilvaniei beneficiind de coordonarea academicianului Virgil Vătăşianu. În 1990 a fost ales director-adjunct al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei, iar din 1992 a devenit director, funcţie pe care o îndeplineşte şi în prezent.

În scrierile sale, s-a axat pe descifrarea mesajului artei medievale româneşti din Transilvania, Maramureş, Crişana şi Banat, manifestând o predilecţie pentru pictura murală şi icoane, fără a neglija arhitectura ctitoriilor de zid, a bisericilor de lemn, precum şi alte genuri artistice (argintăria,  xilogravura, ferecătura de carte). A urmărit, şi a reuşit să evidenţieze componenta românească a artei transilvănene, aflată într-o strânsă legătura cu ambianţa culturală extracarpatică.

După alegerea sa ca membru corespondent, a desfăşurat o bogată activitate, pe multiple planuri: de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei artei şi al disciplinelor conexe, în plan editorial, publicistic, managerial, didactic, de protecţie şi restaurare a monumentelor în calitate de Preşedinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi Preşedinte al Asociaţiei Ars Transsilvaniae România.

Activitatea de cercetare ştiinţifică, reflectată în publicarea ca unic autor, sau în colaborare, a peste 20 de cărţi, în participarea la redactarea tratatului de Istoria românilor (vol. V şi VI), în editarea şi coordonarea altor opt cărţi şi culegeri de studii, în publicarea a peste 100 de articole şi studii în reviste de specialitate sau periodice de cultură, în participarea la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale, a fost dublată de o amplă documentare pe teren.

După 1993, când a fost ales membru corespondent, a publicat câteva lucrări esenţiale: Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania (sec.XIII-XVIII), (1998); Un veac de pictură românească din Transilvania – Secolul XVIII (2003); Ştefan cel Mare şi Transilvania (2004); Biserici de lemn din Maramureş (2005).În 2009, la recomandarea academicienilor Răzvan Theodorescu şi Virgil Cândea, a fost ales membru titular al Academiei Române.

Activitatea de cercetare din Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj Napoca, pe care îl coordonează, a fost evaluată în fiecare an cu calificativul maxim, pentru care i s-a acordat titlul de Centru de excelenţă. Institutul editează două reviste-anuar: Ephemeris Napocensis, pentru departamentul de arheologie, şi Ars Transsilvaniae, pentru cel de istoria artei, publicaţii apreciate pe plan naţional şi internaţional. Institutul organizează numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale, iar acordurile de colaborare şi schimburile de publicaţii cu instituţii similare din străinătate (Italia, Germania, Israel, Franţa, Slovacia, Ungaria, Republica Moldova) îi conferă o amplă deschidere europeană, fiind puternic ancorat în circuitul contemporan de idei.

În plan didactic, Acad. prof. Marius PORUMB coordonează doctorate în istoria artei din anul 1990, având un număr de peste 35 doctori atestaţi, fiind profesor asociat la Universitatea Babeş-Bolyai.

Prodigioasa activitate, meritele deosebite în domeniul profesat, al culturii româneşti, i-au adus recunoaşterea publică prin acordarea unor distincţii: Ordinul Naţional Steaua României cu rang de Cavaler, Cavaler al Artelor şi Literelor al Republicii Franceze, Crucea Transilvană a BOR, Cetăţean de Onoare al municipiilor Cluj-Napoca şi Baia-Mare, al comunei Vad (jud.Cluj) şi al comunei Câlnic ( jud. Alba), Senior al Cetăţii al municipiului Cluj-Napoca.          

Careienii şi redacţia Buletin de Carei îi mulţumesc pentru  participarea şi implicarea în organizarea evenimentului Centenar Gheza Vida de la Monumentul Ostaşului Român.

 LA MULŢI ANI,domnule academician !

 

UN ÎNVĂŢAT PATRIOT

M-am gândit mult la ce ar putea să-l caracterizeze mai bine pe colegul meu de Academie, Marius Porumb care, iată, intră în grupul nostru mai larg, cel al septuagenarilor.

Îl cunosc de câteva decenii bune – am încă în minte o călătorie în Mezzogiorno, până la biserica bizantină de la Rossano –, i-am urmărit cu interes drumul ascendent presărat cu lucrări ştiinţifice care fac onoare şcolii clujene de istoria artei întemeiate de magistrul său şi al multor specialişti, seniorialul academician Virgil Vătăşianu, cel al cărui loc academic îl ocupă acum cu distincţie tocmai discipolul său Marius Porumb.

Pentru mine o caracterizare potrivită a sa e aceea de „învăţat patriot”, aidoma dascălului său revenit de la Roma, după război, pentru a încheia şi publica marea sinteză de artă medievală din 1959.

Marius Porumb – născut în Basarabia şi activ în inima Ardealului – şi-a dedicat cercetarea de o viaţă artei româneşti din Transilvania. Bisericile de la Vad şi Feleac atribuite iniţiativei moldovene a lui Ştefan cel Mare, icoanele româneşti ale provinciei, pictura românească veche din Transilvania – văzută monografic, dar şi prin preţiosul Dicţionar publicat de colegul meu – sunt acele mărturii de civilizaţie care indică forţa creatoare a românimii de dincolo de Carpaţi.

Pentru Marius Porumb monumentele Ţării sunt o preocupare majoră şi a dovedit-o din plin nu doar prin scris, ci şi în demnitatea de preşedinte al comisiei de profil din Ministerul Culturii şi Cultelor. Nu pot să ocolesc nici vocaţia de ctitor cultural vădită de savant prin fondarea admirabilului centru internaţional „Cetatea Câlnic” – model în domeniul protejării patrimoniului –  şi prin întemeierea singurei reviste de artă veche din România, Ars Transsilvaniae.

La împlinirea celor 70 de ani, urez mai tânărului meu coleg, învăţatul patriot Marius Porumb, ani mulţi şi plini de rod.


Acad. RĂZVAN THEODORESCU

 

 

comentarii

de Titus Doboş la 10 octombrie 2013 - 03:50

La mulţi ani, dragă Marius şi la mai mare ! Dacă s-o putea,după cât de măreţ arăţi în poza cu decoraţii… Te invidiez… cu admiraţie! Te-am văzut la Carei şi m-am mândrit că te-am cunoscut şi ţi-am fost aproape.
Al tău coleg de armată şi confident în ale tinereţii, Titus Doboş, alias colonelul Pufarin, dacă-ţi mai aduci aminte.

de Nicoleta Latiș la 10 octombrie 2013 - 08:56

La multți ani frumoși și sănătoși. Dumnezeu să vă daruiască aripi viguroase pentru împlinirea viselor frumoase.

de Marcel Cociubei la 1 noiembrie 2013 - 14:04

LA MULTI ANI ,Marcel din Oradea.

Lasati un comentariu