D’ale Primăriei:la toţi în mod egal.Jos cu performanţa

• publicat la: 30 October 2013
D’ale Primăriei:la toţi în mod egal.Jos cu performanţa

Cele 21 de proiecte incluse pe ordinea de zi a şedintei de marţi 29 octombrie au ţintuit în scaune consilierii şi participanţii la lucrări  nu mai puţin de 3 ore.

In deschiderea sedinţei ,primarul Kovacs a retras de pe ordinea de zi Proiectul  de hotărâre privind alocarea sumei de 17.820 lei,pentru premierea elevilor care au obţinut rezultate bune la olimpiadele naţionale şi precum şi a profesorilor îndrumători.

Dezbaterile pe marginea Proiectului  de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate:,, Extinderea reţelei instalaţiei electrice de joasă tensiune în Parcul dendrologic din mun.Carei, au adus in discutie locatia viitoarelor manifestari ale Zilelor Orasului dar o hotarare in acest sens nu a fost adoptata iar proiectul a întrunit unanimitate.

Costurile investiţiei  Extinderea reţelei instalaţiei electrice de joasă tensiune în Parcul dendrologic din mun. Carei”,sunt estimate la 90.670 lei.

La şedinţă au participat şi două învăţătoare de la Scoala gimnazială nr.1 Carei,în numele a cinci cadre didactice ce predau la clasele de rromi de la această şcoală pentru a-şi susţine punctul de vedere în ce priveşte efectuarea plăţilor din cadrul  proiectului ,,Împreună pentru viitorul nostru,,.

Datorită timpului lor limitat,preşedintele de şedinţă Ilie Ciută a propus colegilor săi discutarea in avans a acestui punct.

Proiectul  de hotărâre pentru continuarea  proiectului ,,Împreună pentru viitorul nostru,, la Şcoala Gimnazială nr.1 Carei,prevede alocarea sumei de 55.620 lei.

In cadrul acestui proiect,cele 5 învăţatoare care au clase de rromi ,rămân după orele de curs încă 2 ore pentru a ajuta copii la pregătirea temelor de casă.Bugetul prevăzut pentru  acest  program este de 55.620 lei /an.

La solicitarea acestor cadre didactice,consilierul Ciută propune ca remunerarea învăţătoarelor să fie făcută  pe oră si nu în mod egal la fiecare după cum prevede proiectul propus de executiv.Potrivit propunerii ,fiecare învăţătoare urmează să primescă în mod egal  contravaloarea oreleor prestate,ignorându-se gradele profesionale obţinute şi vechimea în muncă.

“La simularea făcută în cadrul şedinţei economice,împreună cu Varna Levente,directorul Direcţiei de învăţământ,a reieşit că plata cu ora nu depăşeşte bugetul alocat de executiv ci dimpotrivă”

Cele de mai sus sunt susţinute de înv.Kolbaszer E.

Dorim să mulţumim în primul rând pentru ajutorul acordat pentru masa caldă.Copii cu care lucrăm provin din familii dezorganizate,cu grave probleme sociale şi datorită acestui aspect e foarte dificila de lucrat cu ei.Acasă văd un cu totul alt mod de viaţă decât cel pe care noi încercăm să îl promovăm.În timpul petrecut împreună încercăm să îi apropiem de şcoală şi să îi facem să înţeleagă că şcoala e singura lor şansă  în viitor.Ne gândim şi la etapa a doua,de alfabetizare a maturilor din aceste familii.În primul an,în cadrul acestui proiect am făcut voluntariat,adică am lucrat în acelaşi mod dar gratuit.Credem că rezultatele noastre de până acum vorbesc în locul nostru şi am dori să fim recompensate prin plata cu ora,funcţie de competenţe.Fiecare copil are dreptul la o şansă în viaţă.Am făcut cu ei multe spectacole şi v-am trimis mereu invitaţii.am făcut chiar o tabără de o săptămână pentru cei care nu ar fi ştiut altfel ce e aceasta,am participat la concursuri la nivel de judeţ şi chiar la nivel de naţională”,a rostit în alocuţiunea sa înv.Kolbaszer.

Nu de aceiaşi părere sunt repezentanţii UDMR prin vocile consilierei Venig şi a primarului Kovacs care consideră că direcţiunea şcolii e cea care stabileşte către cine se duc banii,consilierii fiind cei care aprobă numai suma alocată.

“Noi aprobam doar o suma dar cui se imparte e problema direcţiunii,că poate o invăţătoare se imbolnăveste  sau naşte si atunci se schimbă datele problemei” afirmă consiliera Venig Gabriela.

Cele afirmate sunt  însă în totală contradicţie cu materialele oferite pentru această şedinţă consilierilor,fiind întocmite tabele nominale cu  sumele repartizate!

Vă rog să vă uitaţi peste  materialele primite si să le si studiati inainte de şedinţă pentru că veţi vedea că în ele este prevăzut nominal alocarea sumelor,adică cu nume şi prenume figurează în tabel.Acest proiect ne propune să revenim la perioada de tristă amintire,în care toţi trebuie plătiţi la fel,indiferent de performanţele unora şi de munca depusă“,precizează consilierul Ciută.

Nu inţeleg de ce ne opunem noi dacă cadrele didactice nu doresc această modalitate de plată şi nici nu depăşim bugetul! “ a mai adăugat la final şi consilierul Bontea.

Varianta plăţii cu ora a cadrelor didactice a fost supusă la vot de către Ilie Ciută dar a fost susţinută doar de consilierii liberali,ceilalţi votând împotrivă şi optând pentru varianta plăţii în forma propusă de  Primărie,în mod egal pentru fiecare cadru didactic implicat,indiferent de calificările acestora.

 

Daniela Ciută

 

 

comentarii

de gogo la 30 October 2013 - 13:14

fantastic, fantastic , ce articol minunat.

de aleluia la 5 November 2013 - 08:55

ati văzut de ce adus pe levente de la satmar si infiintat directie de invăţământ pentru el special??*
si ati văzut cine ridica mâna să voteze???
oare stiu măcar să scrie fosilele tulipanoşvăbiste???şcoala de maştri de tăiat frunză la cînii fără stăpân la care primaşu pus de şef pe ginerele

de ...horor la 5 November 2013 - 10:18

Ha,ha,ha…. bine punctat !!!
Ridicam…ridicam…(ziceau ei) pana ce ne va canta popa “aleluia”….

de Horia Mărieș la 6 November 2013 - 07:45

*** Din ciclul de întrebări cel făr’ de sfârșit: DE CE AU UNII PRIMARI CERUL GURII NEGRU?

*** Răspuns: Fiindcă sunt câinoși, haini, fără de suflet și fiindcă mama proștilor este lăsată mereu borțoasă de tatăl nesimțiților.
…………………………………………
FAZA 1
======

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA CAREI
CABINET PRIMAR

DISPOZIȚIA
NR. 824 DIN 30.05.2011
privind încetarea alocației de susținere a familiei

Primarul localității CAREI, Județul SATU MARE,
Luând în discuție cererea depusă de către domnul NEMETHI PENTRU ANDREI……înregistrată sub nr. 378 din 28.05.2011 prin care solicită încetarea alocației de susținere a familiei, pentru familia ce are 3 copii în vârstă de până la 18 ani.
Văzând ancheta socială efectuată la domiciliul solicitntului(ei) din care rezultă că datele înscrise în actele doveditoare corespund realității și că familia este eligibilă pentru acordarea acestei alocații;
În baza prevederilor art. 2, alin. 1 din Legea nr. 277/24.12.2010 privind alocația pentru susținerea familiei, precum și normele metodologice de aplcarea acesteia HG nr. 38/19.01.2011;
În temeiul art. 68 alin (1), art. 115 alin. (1), lit. “a” și art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art. 1. Începând cu data de 01.05.2011 se respinge dreptul de alocație de susținere a familiei, pentru familia reprezentată de către domnul NEMETHI PETRU ANDREI,…….ce are 3 copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere, (autoturism cu O vechime mai micăde 10 ani și un teren intravilan peste 1000 mp)
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul loalității CAREI.
Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică cu:
a) Instituția Prefectului Județului SAU MARE,
b) Agenția Județeană pentru Prestații Sociale SATU MARE.
c) domnul NEMETHI PETRU ANDREI….

PRIMAR
KOVACS EUGEN

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR
SROTH CLARA
………………………………….
Nota H.M. referitoare la DISPOZIȚIA Primarului KOVACS EUGEN NR. 824 DIN 30.05.2011:

Până acum știam că o căruță plină cu alde unii s-a răsturnat la Caracal. Erată: Din ultimele cercetări arheologice efectuare la fața locului, a rezultat faptul că aceea căruță s-a răsturnat de fapt în curtea Primăriei Municipiului Carei. Altfel nu ne putem explica de ce în DISPOZIȚIA Primarului KOVACS EUGEN NR. 824 DIN 30.05.2011, la paragraful 3 scrie negru pe alb: “Văzând ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului(ei) din care rezultă că datele înscrise în actele doveditoare corespund realității și că familia este eligibilă pentru acordarea acestei alocații”, la Art. 1, puțin mai jos, scrie negru pe alb: “Începând cu data de 01.05.2011 se respinge dreptul de alocație de susținere a familiei, pentru familia reprezentată de către domnul NEMETHI PETRU ANDREI,……. ce are 3 copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere, (autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani și un teren intravilan peste 1000 mp)”.

Oare cât trebuie să fii de tâmpit ca să semnezi și să dai drumul la o astfel de hârțoagă în care argumentația și dispoziția se contrazic flagrant? Eu unul cred că … tare!

Am cunoștiință de faptul că a mai fost depusă acum cca un an, la Primăria Mun. Carei și o altă cerere de solicitare de sprijin financiar din partea familiei Nemethi. La aceea, pe care, din păcate, acum la repezeală nu o mai găsesc, primarul răspunde într-un mod și mai morbid, grotesc și tâmpit.

Primarul îi informează pe Nemethi, ca răspuns la cererea lor, că – nu mai țin minte din ce motive, nu le poate acorda un ajutor financiar pentru…înmormântarea fiicei lor!!!
Să dai tare cu ghioaga în unii, și să fugi cât mai repede!

Mai există și alte perle oficiale, cum ar fi de exemplu adresa nr. CPC 1168/17.10.2012 a Consiliului Județean Satu Mare, Comisia pentru Protectia Copilului trimisă D-lui Nemethi Petru Paul (nu mă mai forțez să o transcriu acum și pe aia) semnată și ștampilată de niște frumoase cecurai profitoare de mălai, prin care-l trimit la plimbare pur si șimplu pe petiționar.

Adresa respectivă are trei paragrafe mari si late, dar au muncit la ea de au transpirat până prin chiloți și au semnat-o cu o deosebită responsabilitate proletară, mereu destinsele doamne Mihaela Elena Ana Crasnai, Sandulescu Simona, Mihalca Man Sorina, Andrasi Paula, Cristea Sanziana, Pop Marcela.

Sper sincer pentru ele că n-au apucat să facă vre-o hernie de la atâta efort.
………………………………….
FAZA II
======

Articol scris de Stela Cădar, 05 noiembrie 2013

La cei 15 ani ai săi, Andreea Nemethi din Carei a suferit 7 intervenţii chirurgicale. A fost operată de medicii din SUA după ce doctorii din Satu Mare şi Cluj au dat verdictul de cancer inoperabil fără şanse de supravieţuire.
După ce în 6 luni Andreea a suferit cinci intervenţii chirurgicale în SUA, autorităţile din România i-au tăiat alocaţia de sprijin. Deşi nici Casa de Asigurări de Sănătate şi nici autorităţile n-au plătit niciun leuţ pentru aceste intervenţii chirurgicale, care au salvat viaţa Andreei, nimeni n-a avut nicio reţinere să-i desfacă contractul de muncă tatălui ei, care era angajat ca însoţitor.
Într-o lume bolnavă, în care singura problemă a politicienilor este cum să se împartă pe ciolan şi cum să ajungă la putere s-au găsit oamenii inimoşi datorită cărora Andreea trăieşte.
Problemele fetei au început la vârsta de 4 anişori, când o tumoare a început să-i împingă globul ocular afară. Disperaţi, părinţii au alergat cu ea pe la Cluj şi Satu Mare. Medicii au dat verdictul de cancer inoperabil fără şanse de supravieţuire. În tot acest timp, părinţii au apelat la sprijinul naturiştilor. Din păcate tumora a crescut până la aproximativ un kilogram împingându-i ochiul afară. “8 ani am trăit cu speranţa şi cu Dumnezeu ne va ajuta şi Andreea va fi salvată,” ne-a spus tatăl fetei. Profesoara de engleză a fetei a cerut ajutor pe internet. Ea a trimis o poză cu Andreea apoi a venit un răspuns din SUA. “Ne-au spus că în cel mai scurt timp să ajungem acolo”, a adăugat tatăl Andreei.

Spitalul din SUA a suportat cheltuielile celor 5 operaţii

Un miliardar din SUA, care şi-a pierdut fiul din cauza unei boli incurabile, s-a angajat să plătească spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale, iar Continental Carei, fabrică la care lucrează mama Andreei, a suportat cheltuielile de transport şi câteva zile de cazare. Din nefericire, pe când Andreea şi tatăl ei au ajuns în SUA, miliardarul a decedat. În memoria lui, spitalul a suportat cheltuielile de tratament şi contravaloarea celor cinci intervenţii chirurgicale. Aflând povestea Andreei de la preotul ortodox de acolo, comunitatea de români din SUA au luat-o pe Andreea şi pe tatăl ei de la hotel şi i-au cazat la ei. Medicii români aflaţi în SUA au stat cu ea în spital pentru a asigura traducerile. Astfel că în 6 luni, Andreea a fost operată de 5 ori. Din nefericire, ea şi-a pierdut ochiul. Tumoarea era deja prea mare şi a afectat ochiul fetei.
În timp ce medicii americani făceau tot ce le stătea în putinţă pentru a salva viaţa acestui copil, în ţară autorităţile i-au tăiat alocaţia şi i-au desfăcut contractul de muncă tatălui Andreei. El era angajat ca asistent personal pentru fiica sa, persoană cu handicap, Andreea fiind încadrată într-un grad de handicap care prevedea dreptul la însoţitor.
Când a revenit în ţară, după cele 6 luni petrecute în SUA, Andreea s-a trezit că nu mai are alocaţie dublă, iar tatăl ei n-are niciun venit. Soţii Nemethi au trei copii, cel mic având o întârziere în vorbire. Astfel el beneficiază de sprijinul unui logoped.
La această oră singura sursă de venit a familiei este salariul pe care-l realizează mama Andreei. Cu toate acestea, părinţii Andreei au făcut tot ce le-a stat în putinţă şi în ianuarie 2012 s-au prezentat la control. Medicii din SUA i-au certat că nu s-au prezentat la control la 6 luni aşa cum au fost programaţi. Astfel, Andreea a mai fost operată o dată. A fost programată pentru încă o operaţie în decembrie 2012. Aceste ultime intervenţii au fost achitate de văduva miliardarului iar deplasările au fost achitate de Continental Carei.
Acum, Andreea ar urma să meargă din nou la control. Din păcate, părinţii n-au bani. Cum necazurile nu vin niciodată singure, mama Andreei s-a îmbolnăvit. Are noduli tiroidieni şi aşteaptă verdictul medicilor. Femeia nu se gândeşte la viaţa ei, ci la soarta Andreei. Nu mai ştie la ce uşă să bată pentru a-şi putea trimite fata la control.

Pentru autorităţile din România viaţa unui copil nu valorează nimic

Părinţii Andreei au atacat decizia prin care fata a fost trecută într-un grad de handicap mediu fără drept de însoţitor cu toate că aşa cum prevede legea diagnosticul medical în sine nu este suficient pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap, el trebuind corelat cu evaluarea psihosocială, iar principiul dominant este acela al respectării şi promovării cu întâietate a interesului superior al copilului.
Se pare că în cazul Andreei nu s-a avut în vedere interesul superior al copilului. Interesul acestui copil contează doar pentru autorităţile din SUA, autorităţile din ţara noastră n-au nicio reţinere să se judece cu părinţii fetei. Pentru autorităţile din ţara noastră viaţa unui copil nu valorează mai nimic.
Se pare că la Curtea de Apel Oradea s-au găsit magistraţi care să-i dea câştig de cauză. Acolo a fost admis recursul formulat de părinţii ei. Deocamdată n-au primit sentinţa.
Dar până atunci Andreea are nevoie de ajutor pentru a merge la control în SUA. Persoanele care vor şi pot să o ajute sunt rugate să sune la telefon 0740.044.263.
…………………………………………..
FAZA III
======

Portal, Curtea de Apel ORADEA, Informaţii dosar

Informaţii generale
Nr. unic (nr. format vechi) : 11615/83/2012*
Data inregistrarii 12.08.2013
Data ultimei modificari: 10.10.2013
Sectie: Secţia I civilă
Materie: Minori şi familie
Obiect: modificare măsuri privind copilul
Stadiu procesual: Recurs

Părţi
Nume Calitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA Reprez. legal
NEMETHI ANDREA IULIA PRIN AV. CHIOREAN LAVINIA Recurent Reclamant
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE – COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI Intimat Pârât
NEMETHI PETRU ANDREI REPREZENTANT AL MINOREI NEMETHI ANDREA Recurent Reclamant
NEMETHI MARTA ANDREA REPREZENTANT AL MINOREI NEMETHI ANDREA Recurent Reclamant

Şedinţe
17.09.2013
Ora estimata: 9:00
Complet: C1 recurs
Tip solutie: Modifică sentinţa

Solutia pe scurt: Admite ca fondat recursul. Modifică în parte sentinţa. Onorariul de 300 lei al apărătorului din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Onorariul apărătorului din oficiu de 150 lei din recurs se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.
Document: Hotarâre 4323/2013 17.09.2013
………………………………….
FAZA IV
======

Daca lucrurile ar decurge normal, după comunicarea sentinței, familia Nemethi din Carei ar trebui să fie repusă în drepturi, iar cei care și-au bătut joc de ea, și sunt mai mulți, dar eu îi nominalizez numai pe cei care apar în documentele citate de mine: KOVACS EUGEN, SROTH CLARA, Mihaela Elena Ana Crasnai, Sandulescu Simona, Mihalca Man Sorina, Andrasi Paula, Cristea Sanziana, Pop Marcela ar treui să-și ceară scuze ÎN GENUNCHI, în fața familiei NEMETHI, și în fața altarului oricărei biserici, fiindcă au fost niște măgari/szamarak !

…………………………………
P.S. Am mai vrut să scriu despre acest subiect. Mi s-a spus să stau blând în banca mea, că s-ar putea ca mai mult să stric decât să ajut o familie de care eu doar am citit și pe care n-o cunosc, că o să supăr foarte rău de tot pe mahării aflați în fruntea urbei Careiului, etc., etc.
OK, n-am făcut de loc bine, dar atunci m-am conformat.
Acum însă, a venit timpul să punem cărțile pe masă.
Și dacă voi fi cenzurat cumva din nou… de data asta îi voi scrie direct … lui Băse și Papei de la Roma!

În rest, s-auzim numai de bine și să ne iubim ca frații!

Lasati un comentariu