„Dacia Nemuritoare” la al şaptelea număr

• publicat la: 10 martie 2014
„Dacia Nemuritoare” la al şaptelea  număr

A apărut la chioşcurile de ziare un nou număr al revistei „Dacia Nemuritoare”.Numărul 7/2014 al revistei „Dacia Nemuritoare” aduce în atenția cititorilor săi vechi obiceiuri dacice specifice primăverii.

Primul dintre acestea este „Mărțișorul-talisman solar moștenit de strămoșii traco-geto-daci”, un articol asupra străvechiului obicei scris de Prof. Paula Olșanschi. Dansul ritualic al călușarului este tratat de prof. univ. dr. Raisa Radu în articolul-foileton „Călușarii-un joc trac?” aflat la partea a doua.
Conf. univ. dr. G.D. Iscru se apleacă în articolul său „Grigore Leșe sau retrăirea strămoșilor” asupra personalității artistului care a redescoperit doina cu noduri a maramumereșenilor și a făcut-o cunoscută în țară și peste hotare.

Personalități culturale sau istorice sunt reînviate și în articolele „Din activitatea unui arheolog român, Dumitru Berciu (1907-1998)”, scris de prof. dr. Rodica Tarțău și prof. dr. Adina Berciu, „Ne-a părăsit Monica”, scris de prof. Maria Ionescu, și „Aniţa Nandriş-Cudla, „20 de ani în Siberia. Destin bucovinean“ (I)”- de la carte la scenariu radiofonic”, autoare prof. dr. Irina Stejaru.

Deosebit de bine documentat este articolul „190 de ani de la nașterea lui Avram Iancu-Eroul revoluției Române de la 1848”, în care prof. univ. dr. Ioan Condor evocă personalitatea Crăișorului Munților.   O restituire a unei file de istorie adevărată este articolul „Cum a făptuit mincinosul și nevolnicul Sigismund Bathory „Unirea” Ţărilor Dacice (1) – un răspuns la alte denigrări, adresate marelui Voievod  Mihai Viteazul, promovat  de revista „Historia” al profesorului de istorie dr. Marin Alexandru Cristian.

Opera poetul neamului românesc, Mihai Eminescu, este privită dintr-o perspectivă nouă de prof. Gheorghe Bucur în „Elemente ale dacismului eminescian” aflat la partea a patra în acest număr al revistei.
Scriitorul Daniel Roxin face o radiografie a marilor puteri mondiale care dictează, direct sau voalat, cursul istoriei contemporane într-un articol, „România versus tâlharii moraliști ai planetei”, ce abia după ce l-ai citit pune întrebări.
Școala Ardeleană, izvorul ce a alimentat dorința de afirmare națională a transilvănenilor, este  descrisă de scriitorul Dan Eugen Dumitrescu în articolul „Rolul Școlii Ardelene în afirmarea identității românilor din Transilvania”.

Mai amintim continuarea unor articole inițiate în numere anterioare, precum „Kosovo – un perpetuum mobile al conflictelor interetnice (II)”, autor prof. univ. dr. Nicu Vintilă,  „Problema Basarabiei în discuțiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece (II)”, dr. Ion Constantin, Galerius, păstorul dac devenit împărat roman (II), prof. dr.Mihai Popescu, și Patru scrisori papale către Mihai Viteazul (III), av. Adrian Iscru.

Lasati un comentariu