Începând cu 1 iulie, profitul reinvestit în tehnologie este scutit de impozit

• publicat la: 17 July 2014
Începând cu 1 iulie, profitul reinvestit în tehnologie este scutit de impozit

Începând cu 1 iulie 2014  a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit.

Astfel, Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se completează cu art. 19^4 care stipulează că *profitul investit în echipamente tehnologice – maşini,utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în *subgrupa 2.1* din cadrul catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, *este scutit de impozit.*

Profitul investit potrivit prevederilor de mai sus reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respective profitul contabil brut cumulate de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 lulie 2014 şi investit în activele menţionate mai sus produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune  după aceaşi dată.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulate de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor prevăzuţi în articolul 112^1 din Codul Fiscal (plătitori de impozit pe venitul microintreprinderilor) care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112^ 6 din Codul Fiscal, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulate de la începutul anului investit în  echipamente tehnologice, puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectueză recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit , iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului reinvestit.

Facilitatea fiscal menţionată mai sus se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de Procedură Fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscal rectificative.

NU intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre situaţiile următoarele situaţii:

a)      sunt transferate în cadrul operaţiunilor  de reorganizare,

efectuaţe potrivit legii;

b)      sunt înstrăinate în procedura de lichidare/ faliment, potrivit legii;

c)       sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste  situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de  contribuabil. În cazul  echipamentele tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care aplică scutirea pe profitul reinvestit nu pot opta şi pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

Lasati un comentariu