Sinteza activității de control a ITM Satu Mare

• publicat la: 9 July 2014
Sinteza activității de control a ITM Satu Mare

n cursul lunii iunie 2014 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 340 de controale, 205 în domeniul stabilirii relațiilor de muncă și 135 în domeniul securității și sănătății în muncă.

În domeniul stabilirii relațiilor de muncă

În domeniul stabilirii relațiilor de muncă au fost constatate 341 de deficiențe, inspectorii de muncă dispunând 341 de măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităților față de prevederile legale și  aplicând 131 de  sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000. lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 58 de sancțiuni, din care 3  sancțiuni contravenționale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligația încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activității); 3 angajatori au fost depistați folosind munca nedeclarată, respectiv 4 persoane fără forme legale de angajare (din care 1 femei); angajatorii depistați au fost sancționați contravențional cu amenzi însumând 40.000 lei. Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 55 avertismente (pentru nerespectarea dispozițiilor privind suplimentară și acordarea repaosului săptămânal, nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte, neîndeplinirea obligației de a înmâna salariatului, anterior începerii activității, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligației privind examenul medical la angajare și încălcarea obligației privind conducerea unei evidențe clare și corecte a orelor lucrate de salariați  și prezentarea la control a acestei evidențe la solicitarea inspectorului de muncă).

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii au fost sancționați cu avertisment 4 angajatori, pentruîmpiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parțial, controlul, sau pentru refuzul de a furniza informațiile solicitate.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidență a salariaților, au fost sancționați 46 de angajatori (66 de sancțiuni, din care 26 amenzi în valoare totală de 30.000 lei, și 40 avertismente) și s-au dispus 85 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate cu privire la întocmirea și transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.

În perioada 18 – 30 iunie 2014 Inspecția Muncii  a organizat Campania Națională de verificare a modului în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile Legii nr. 156/2000 republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. La nivelul județului Satu Mare  au fost controlați 7 agenți de mediere. Nu s-au constatat încălcări ale prevederilor Legii nr. 156/2000 la agenții de mediere verificați.

Potrivit prevederilor art. 8) din Legea nr. 156/2000 republicată, „agenții de ocupare a forței de muncă pot desfășura activitatea de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate dacă îndeplinesc următoarele condiții:

    a) dispun de spațiul și de dotările necesare pentru buna desfășurare a activității, așa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei legi;

    b) au încadrat în muncă personal cu experiență în domeniul forței de muncă;

    c) au organizat o bancă de date care să cuprindă ofertele și solicitările de locuri de muncă în străinătate, informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidența lor;

    d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice și organizații patronale din străinătate, după caz, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă;

    e) sunt înregistrați la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își au sediul.

Dintre cei 19 agenți de ocupare înregistrați în Registrul Special înființat la I.T.M. Satu Mare conform art. 8 lit.e), doar 5 desfășoară activități de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate, lista acestora fiind postată pe site-ul nostru (www.itmsatumare.ro, la pagina Agenți de mediere).

În domeniul securității și sănătății în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 219 deficiențe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite și aplicând 219  sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.500 lei.

Alte activități

În cursul lunii iunie 2014 au fost eliberate 109 registre de evidența zilierilor (în formatul nou). În

luna  iunie 2014 au fost angajate ca ziler 402 persoane, care au prestat 2203 zile de muncă, majoritatea în agricultură (1078 om-zile), pomicultură și viticultură (524 om-zile) și silvicultură (400 om-zile).

În cursul lunii iunie  s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare  21 de sesizări.  Aspectele mai frecvent

semnalate în petițiile salariaților se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale și indemnizații de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispozițiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverințe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. Precizăm cu această ocazie că forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului de muncă, iar nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulității și stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părților, sau, dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească.   

Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori și nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (și nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca și pot fi găsiți lucrând), și nu ulterior, după încetarea activității sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar către salariat.

Lasati un comentariu