Despărţământul ASTRA Carei la lucrările Adunării Generale a Asociaţiunii ASTRA de la Reghin

• publicat la: 23 October 2014
Despărţământul ASTRA Carei la lucrările Adunării Generale a Asociaţiunii ASTRA de la Reghin

În perioada 17- 19 octombrie 2014, a avut loc la Reghin, cea de-a 109-a Adunare Generală a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA).

Evenimentul a fost unul de amploare , reghinenii redevenind gazde după nu mai puţin de 89 de ani.

Adunarea Generală a fost  onorată de prezenţa preşedintelui Academiei Române, acad.Ionel Valentin Vlad, a vicepreşedintelui acad.Alexandru  Surdu,  acad.Marius Porumb şi artistul plastic Zoe Vida- Porumb ( membrii de onoare ai Despărţământului Astra Carei) dar şi de preasfinţiile lor Irineu Bistriţeanul, arhiepiscopul Alba Iuliei şi Episcopul român unit al Episcopiei de Oradea, Excelenţa Sa Virgil Bercea,primarul ec. Maria Precup, deputat Vasile Gliga şi prefectul judeţului Mureş-Vasile Oprea,vicepreşedintele Astra- Areta Mostru,  preşedintele Consiliului Judeţean Mures- Ciprian Dobre , prof. Marin Şara- preşedintele despărţământului Astra Reghin şi nu in ultimul rand,preşedintele ASTRA din 1992-prof.univ.dr.Dumitru Acu. De la Despărţămâtul Astra Carei au luat parte la lucrările adunării generale,preşedintele ing.Daniela Ciută şi vicepreşedintele prof.Liliana Sorian.

Toţi participanţii au fost primiţi la intrarea în clădirea Casei de Cultură ,,Eugen Nicoară”, cu pâine şi sare alaturi de urari pe note,de un grup de reghineni în frumosul port tradiţional local.

 

Manifestarea a  debutat cu intonarea imnului de stat, al imnului Astrei şi rugăciunea ,,Tatăl nostru,’’ toate intonate de către Corala preoţească  din Reghin.

Lucrările Adunării Generale au fost conduse de către preşedintele Asociaţiunii Astra, prof.univ.dr. Drumitru Acu. Acesta a rostit un discurs concis având ca temă strategiile durabile din cadrul Asociaţiunii Astra, punctând în câteva îndemnuri destinul pe care şi-l asumă acestă asociaţie culturală ,, Permiteţi-mi ca în numele Conducerii Asociaţunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA să vă spun  „Bine ne-am reîntâlnit” pe frumoasele plaiuri ale Ţărişoarei Reghinului. Chiar dacă afară cerul este înnorat, astriştii mândri s-au ivit de peste tot unde se vorbeşte dulcele grai românesc şi iată cum s-a înviorat Apus şi Răsărit.  Pe aceste minunate meleaguri au lucrat şi trăit mari bărbaţi ai neamului  şi ai Asociaţunii, dintre care amintim pe : Petru Maior, Vasile Ladislau Pop-al doilea preşedinte al Asociaţunii, Ioan Pop Maior, Patriciu Barbu, Petre Uilăcan, Vasile Duma, Ioan Harşia, Alexandru Ceuşianu, Ariton Popa,dr. Eugen Nicoară, Vasle Netea etc.

  Spre ei şi toţi înaintaşii trebuie să ne îndreptăm gândurile de adâncă recunoştinţă deoarece ei au ştiut să-şi sacrifice multe clipe din vieţile  lor, de-a lungul vremurilor, pentru ca neamul românesc de pretutindeni,şi mai ales de la Dunăre şi Marea Neagră până la Ceremuş, de la Tisa  până la malurile Nistrului, să fie un singur popor, unit în cuget şi simţiri.

  Cu o explicabilă emoţie, daţi-mi voie să vă îmbrăţişez pe toţi cei de faţă într-o acoladă colectivă, plină de dragoste şi urări de bine. Pe cei care din cuvioase cauze nu au putut fi prezenţi îi invităm să fie de faţă la următoarele întâlniri.’’

Exprimându-şi recunoştinţa faţă de eforturile şi sacrificiile prin care înaintaşii au luptat să realizeze unitatea poporului în cuget şi simţiri,  preşedintele Dumitru  Acu a subliniat şi traseul pe care trebuie să-l urmeze azi Astra: „Scopul Astrei să fie acela de cunoaştere şi de întremare sufletească, de lansare a unor proiecte şi strategii eficiente care să oprească disoluţia sistemului de educaţie, să promoveze respectul reciproc şi să-i trezească pe români din somnul adânc al indiferenţei. Astra trebuie să fie vigilentă pentru a împiedica diminuarea sentimentului de patriotism şi să cultive credinţa într-o politică naţională ce va călăuzi neamul  spre unitate şi prosperitate.”

A luat cuvântul apoi preşedintele Academiei Române, acad. Valentin I. Vlad care a apreciat calitatea înaltă a activităţilor Astrei pentru ridicarea şi luminarea poporului român. Domnia sa a redat într-un mod realist o radiografie a vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti, observând că există tendinţa de a folosi tot mai puţin cartea, în detrimentul culturii electronice. „Muncim bine şi ieftin pentru alţii, dar nu eficient pentru noi. Tinerii trebuie încurajaţi să creeze şi îndemnaţi să aibă grijă de mintea şi inima lor, dar mai ales de cultura poporului român. Academia Română are nevoie de ei pentru a se implica în cele 11 proiecte interdisciplinare pe care le promovează.” De asemenea, a evidenţiat acţiunile comune ale Academiei şi ale Astrei, asupra cărora şi-au pus amprenta personalităţi de marcă ale României precum Regele Carol I, Spiru Haret sau A. Treboniu Laurian, încheind cu deviza ce ar trebui să ne însoţească pe toţi „Totul pentru ţară, nimic pentru mine!” (Regele Carol I)

În cuvântul său, IPS Arhiepiscop Irineu a spus: „Cunoaştem bogata activitate a Asociaţiunii ASTRA, desfăşurată pe diverse planuri, de la cel literar, artistic şi istoric până la cel etnografic, economic şi sportiv. Prin toate acestea, ea a contribuit imens la formarea conştiinţei naţionale, la stimularea creaţiei originale şi la creşterea standardului de sănătate fizică, morală şi spirituală. Uimiţi de apostolatul prestat de către oameni din toate păturile sociale, zic şi eu cu Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna: «Zelul nostru pentru Asociaţiune să nu scadă!». Privind la activitatea ASTREI, suntem chemaţi să luptăm pentru prosperitatea tuturor românilor, având drept arme credinţa în Dumnezeu şi iubirea pentru etosul românesc“.
Prima conducere a Asociaţiunii ASTRA a fost formată din preşedintele Andrei Şaguna, vicepreşedintele Timotei Cipariu şi secretarul Gheorghe Bariţiu. Despărţământul Reghin al ASTREI a luat fiinţă în anul 1874, având în frunte intelectuali luminaţi, animaţi de dragoste de neam şi cultură.
În scurt timp, Despărţământul Reghin a devenit unul din cele mai active din ţară, a favorizat pătrunderea cărţii, a ziarelor, înfiriparea corurilor, dezvoltarea învăţământului şi a bibliotecilor, care s-au impus ca o necesitate a timpului. Cartea a devenit astfel, alături de presă, prin intermediul activităţilor astriste, principalul mijloc de răspândire a cunoştinţelor şi a ideilor vremii.

Alături de  IPS Arhiepiscop Irineu a fost mereu prezent  Episcopul geco-catolic al Oradiei, Excelenţa Sa, Virgil Bercea,mesajul transmis fiind unul de unitate si bună întelegere,aidoma exemplului oferit de înaintaşii noştri..

In alocutiunea Presfintiei sale,dr.Virgil Bercea a  reiterat faptul că „Înaintarea literaturii române şi cultura poporului român!” -  este scopul Asociaţiunii: un ţel sfânt. Un ţel care, putem spune, s-a împlinit cu Marea Unire dar care a rămas şi rămâne un deziderat de îndeplinit de către toţi cei care simt şi trăiesc cu poporul în limba română şi prin literatura şi cultura acestuia.

Trăim într-o eră a informaţiei în timp real. Atât de multe dintre cele ce se întâmplă în lume nu pot decât să ne înspăimânte: aşa-zisul stat islamic şi terorismul la nivel global, ebola şi pandemiile de necontrolat în răspândirea lor la scară planetară, încălzirea globală şi lipsa tot mai acută de apă; la noi, în schimb, disputele politice şi sărăcirea populaţiei, scăderea îngrijorătoare a natalităţii şi valul românilor către occident ne determină să ne punem întrebări urgente şi radicale în raport cu spaimele despre care vorbeam.

Fiindcă suntem la Adunarea Generală a ASTREI cred că ar fi bine să încercăm a vedea prezenţa Domnului, de-a lungul timpului, prin oameni, în toată lucrarea pe care ASTRA a desfăşurat-o de la înfiinţare până astăzi. Da, Domnul a fost prezent mereu – şi în momentele de glorie, dar mai ales în sincopele de care ASTRA nu a fost scutită, din pricina vitregiilor istoriei.

ASTRA îi unea pe toţi românii sub acelaşi Domn – şi, îl rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute să trăim din nou momente de asemenea împlinire şi de unire spre binele poporului român, pentru cultura şi bunăstarea sa.

Trăim un timp special, da, un suflu neliniştitor bântuie iarăşi istoria şi viaţa oamenilor, dar lumina credinţei e singura în măsură să-l oprească; trebuie să înţelegem fenomenele la nivel mondial precum şi la nivel naţional şi să definim priorităţile pentru poporul nostru şi pentru cultura sa. ASTRA are un rol deosebit în acest sens şi mă bucur că suntem împreună sub egida Academiei Române şi a celorlalte instituţii de cultură bisericească şi laică deoarece cu toţii suntem chemaţi şi nimeni nu trebuie să lipsească pe acest drum.

Toate discursurile  invitaţilor au făcut apel la unitate, la păstrarea demnităţii naţionale şi la protejarea românismului.
,,Trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte emoționată să fiu în prezența unei audiențe atât de selecte, alături de oameni remarcabili care fac cinste înaintașilor lor continuându-le munca începută acum peste 100 de ani și având grijă ca idealul de a fi uniți întru limbă și cultură să fie săvârșit”, a spus primarul Maria Precup care a ţinut să mulţumească celor prezenţi pentru ,,munca neostenită pe care o depuneți, pentru tot ceea ce faceți ca Țara Românească să păstreze spiritul de redeșteptare a simțămintelor identitare românești, unul dintre obiectivele promovate și înfăptuite de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA”.
Primarul municipiului Reghin a subliniat, de asemenea, faptul că” încărcătura istorică și culturală pe care Despărțământul Reghin o poartă,ma  obligă,,pe mine personal și pe noi cei care timpurile și oamenii ne-au așezat la un moment în fruntea cetății, să cinstim memoria înaintașilor noștri și să încercăm să fi vrednici de moștenirea ce ne-a fost încredințată’’

Deosebit de bine primită a fost şi cuvântarea academicianului  Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române şi preşedinte al Astrei, despărţământul Braşov,care a elogiat contribuţia marilor cărturari ai Transilvaniei, membri ai Astra, care au deţinut la vremea lor toate pârghiile culturii româneşti şi au însoţit delegaţiile ardelenilor la Marea Adunare de la Alba Iulia. Domnia sa consideră că fiecare despăţământ are înălţătoarea datorie de a pregăti poporul pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri din 2018. Gândurile sale s-au îndreptat apoi spre tinerii văduviţi de predarea unei istorii reale şi curate despre destinul generaţiilor trecute. „Unele fapte istorice sunt necunoscute tinerilor de azi datorită unor pseudoistorii bazate pe teze de neconceput. Din manualele de istorie lipsesc foarte multe fapte demne al Armatei Române care a intrat în Transilvania în 1916; eroismul şi devotamentul de care au dat dovadă tinerii din zonele Sibiu, Braşov sau Ţara Bârsei sunt trecute cu vederea de cei care întocmesc manualele şcolare.”

Au fost aduse calde mulţuniri celor două biserici româneşti  prezente la lucrările Asociaţiunii, reprezentate prin prin I.P.S. Sa Irineu Bistriţeanul, arhiepiscop al Albei Iulii  P.S. Sa Virgil Bercea-episcopul Oradiei. “”Ne bucurăm că încă o dată Bisericile noastre au înţeles că idealul de unitate naţională este cel mai scump pentru un popor”" a punctat preşedintele Dumitru Acu.

Mult apreciate cuvinte de suflet au fost rostite  de membrul de onoare al Despărţământului Astra Carei,acad.Marius Porumb,in contextul actual al solicitării aşa zisei autonomii secuieşti şi în părţile reghinene cu populaţie majoritar românească.

Vă aduc la cunoştinţă că Transilvania este pământ românesc.In zona Reghinului sunt peste 120 de sate dintre care doar 15 nu sunt româneşti.Aici găsim sanctuarele dacice , primele tipărituri românesti ,cele mai vechi picturi bisericeşti de la Strei,Sângeorgiu,HD,ale lui Teofil zugravu sau pictura de la Rîmeţi a lui Mihu  de la Crişul Alb,cea mai veche biserică românească ….In secolul XVIII avem peste 300 de pictori români în Transilvania,fenomen explicabil în conditiile creşterii semnificative a populatiei,dornice de a-şi construi biserici.Până şi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la domul Sfântul Stefan din Viena este a pictorului Stefan zugravul originar din Maramureş.Toti europenii care vin in România sunt uimiti de bijuteriile noastre culturale şi arhitecturale româneşti.Avem datoria de a ne educa tinerii în iubire faţă de „România dodoloaţă” …”

Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a oferit pentru toţi delegaţii ASTREI,  sute de exemplare din revista „Familia română” dar şi   o alocuţiune caracteristică bogatei activităţi desfăşurate de domnia sa pe plan cultural şi educaţional.

Vă vorbesc în calitate de profitor al Astrei.Am profitat de toate activităţile şi inactivităţile Astrei.Am profitat de venirea la Reghin şi profit  de faptul că guvernele României nu fac nimic şi am înfiintat 12 biblioteci in străinătate,am luat de la Oradea revista Familia  ca să putem continua existenta ei la Baia Mare…”

Susţinut de Primăria Municipiului Reghin,de Consiliul Judetean  Mures  şi de Consiliul Local Reghin, în colaborare cu Despărţământul ASTRA Reghin, evenimentul a fost unul de amploare. Seara de sambata a fost rezervata Balului Astra,unde secretarul Astrei Reghin,jr.Ilie Frandas a oferit  un regal folcloric sustinut de  formaţiile artistice ale Reghinului: „Doina Mureşului”, orchestra „Hora”, Ansamblul „Hodăceanca” din Hodac, Ansamblul „Dor solovăstrean” şi „Coroniţa” din Solovăstru.

preşedinţii despărţămintelor ASTRA alături de invitaţii de onoare

Surpriza balului a fost prezenţa cu un repertoriu excepţional al doamnei cântecului ardelean Veta Biriş.

redactia

Lasati un comentariu