Actele necesare pentru persoanele care au dreptul la un venit minim garantat de la AJOFM

• publicat la: 7 noiembrie 2014
Actele necesare pentru persoanele care au dreptul la un venit minim garantat de la AJOFM

Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale, in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala.

Familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala.Legea 416/2001 cu modificarile ulterioare, defineste notiunea de familie, cine poate beneficia de venitul minim garantat precum si cuantumul pe familie care se raporteaza la indicatorul social de referinta.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una din persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar la solicitarea  primarului actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Persoanele apte de munca  pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte din3 in 3 luni ca indeplinesc conditiile prevazute la art.7 alin.(1), respectiv  sa faca dovada ca sunt in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca , si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentie.

Pentru obtinerea adeverintei pentru venitul minim garantat sunt necesare urmatoarele acte:

-Cerere tip (Anexa1) de la Primarie;

-Carte de identitate (copie);

-Acte de studii si calificare (copii)

-Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt de munca;

-Adeverinta de la finante cu sursele de venit.

Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca va transmite  primariilor  lunar  tabele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala.

Lasati un comentariu