Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat

• publicat la: 30 October 2018
Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat

Persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

Începând cu data de 22 octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr.192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.Astfel, potrivit noilor prevederi, refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului de ajutor social.În această situație, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

Legea nr.416/2001 prevede că persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrarea în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.

Prin persoană aptă de muncă, conform prevederilor Legii nr.416/2001, se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții: are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare, nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege, are  stare de sănătate și capacitate fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Lasati un comentariu