Florile la control. Acţiuni ale OPC Satu Mare

• publicat la: 31 martie 2015
Florile la control. Acţiuni ale OPC Satu Mare

 În perioada 02.03-06.03.2015, pe raza judeţului Satu Mare  s-a  desfăşurat o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea florilor, plantelor de apartament şi de grădină, ornamentelor florale şi a altor materiale destinate întreţinerii acestora (pământ de flori, produse pentru îngrijirea plantelor, îngrăşăminte etc).

În cadrul acţiunii au fost  controlaţi 6 operatori economici, valoarea produselor controlate, fiind de 26.100 lei,toţi  cu abateri, valoarea produselor cu abateri fiind de 2.700 lei, comisarii OPC aplicând sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi amenzi în valoare de 12000 lei.

 În cadrul acţiunii de control s-au urmărit în principal următoarele  aspecte  : Informarea consumatorilor privind  instrucţiunile de păstrare şi întreţinere

  Traducerea în limba română a informațiilor necesare consumatorilor: toate informațiile privitoare la produsele oferite consumatorilor, documentele însoțitoare, inclusiv cele referitoare la informațiile privind securitatea produsului și instrucțiunile de utilizare, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de țara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi

 Respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii (posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor privind caracteristicile şi/sau preţul produselor) 

 Afişarea  la  loc  vizibil a unei plachete cu TELEFONUL CONSUMATORILOR 021 9551 (operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551, adresa şi numerele de telefon/fax ale CJPC-urilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa siteului ANPC: www.anpc.gov.ro, conform Anexelor 1-42, la Ordinul ANPC nr. 594/2014)   

 Alte abateri (legalitatea funcţionării; afişarea în mod vizibil a denumirii unitătii, a codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare; afişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, conform OG 21/1992 (r2), cu modificările şi completările ulterioare).

Printre deficienţele constatate s-au numărat lipsa instrucţiunii  de păstrare şi întreţinere, lipsa traducerii în limba română,lipsa afişării preţurilor produselor.

Pentru abaterile constatate s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi amenzi în valoare de 12000 lei.

Lasati un comentariu