,,Acasã la noi”- Tabără de Cultură şi Civilizaţie Românească

• publicat la: 24 August 2015
,,Acasã la noi”- Tabără  de Cultură şi Civilizaţie Românească

Recent reactivatul Despãrţãmânt ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş a gãzduit, în perioada 31 iulie-6 august 2015, Tabãra de Culturã şi Civilizaţie Româneascã ,,Acasã la noi”, beneficiarii acestui proiect fiind copiii şi tinerii din raionul Anenii Noi, coordonaţi de istoricul Octavian Zelinski, preşedintele Despãrţãmântului ASTRA ,,Alexandru Boldur” Anenii Noi.

Ajunsã la cea de-a XIX-a ediţie, Tabãra de Culturã şi Civilizaţie Româneascã ,,Acasã la noi”, reprezintã o iniţiativã a Despãrţãmântului ASTRA ,,Mihai Kogãlniceanu” Iaşi, beneficiarii acesteia (tineri români din teritoriile aflate în prezent în afara graniţelor României) având ocazia unicã de a se bucura de frumuseţile şi valorile unei ţãri pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut şansa sã o viziteze. Anul acesta fraţii noştri din afara graniţelor au fost gãzduiţi în Arieşeni, Bistriţa-Nãsãud, Bucureşti, Dorohoi, Drãguşi, Iaşi, Întorsura Buzãului, Maliuc, Sãvineşti, Sebeş, Târgu-Neamţ şi Zlatna.

Tabãra de Culturã şi Civilizaţie Româneascã ,,Acasã la noi”, ediţia iulie-august 2015, a debutat în data de 31 iulie 2015, cu primirea oaspeţilor, precum şi cu deschiderea festivã în Sala Gheorghe Maniu a Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, în prezenţa conducerii şi a reprezentanţilor Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, a sprijinitorilor acestui proiect. Cuvântul de bun venit a fost rostit de subsemnatul, în calitate de preşedinte al despãrţãmântului, de doamna profesoarã Adina Sorohan (vicepreşedinte al despãrţãmântului), de domnul profesor Nicolae Afrapt (membru al despãrţãmântului) şi de domnul Octavian Zelinski, preşedintele Despãrţãmântului ,,Alexandru Boldur” Anenii Noi, care a şi prezentat grupul de tineri din raionul Anenii Noi (mai precis din localitãţile Anenii Noi, Chişinãu, Varniţa, Ţîntãreni, Gura Bâcului).

Evenimentul a continuat cu o micã agapã, pe parcursul cãreia fiecare participant la aceastã tabãrã de culturã şi civilizaţie româneascã a primit o micã atenţie din partea distinsei doamne Liana Goţa, cu vizitarea Galeriilor de Artã Eugen Mãcinic şi cu o searã româneascã gãzduitã de familia Cornel şi Mariana Groza.

A doua zi a Taberei de Culturã şi Civilizaţie Româneascã ,,Acasã la noi” (1 august 2015) a debutat cu un tur al oraşului Sebeş, al cetãţii medievale, al Bisericii Evanghelice (,,bijuteria coroanei”), turnurile de apãrare, mãnãstirea franciscanã, Muzeul Municipal ,,Ioan Raica” Sebeş (unde am fost întâmpinaţi cu multã cãldurã de directorul acestei instituţii, domnul Radu Totoianu) şi Casa Memorialã ,,Lucian Blaga” Lancrãm. Dupã o zi cãlduroasã şi încãrcatã ne-am rãcorit şi relaxat la ştrandul Complexului Turistic Elegant, iar seara ne-am petrecut-o în compania familiei Groza.

Cea de-a treia zi (2 august 2015) a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, unde am fost întâmpinaţi cu multã cãldurã de credincioşii acestei biserici, care ne-au sprijinit în organizarea acestei tabere, precum şi de cei doi preoţi slujitori: Gheorghe Crişan şi Ioan Galaţã, care ne-au fãcut un mic istoric al acestui lãcaş de cult. Ziua a continuat cu vizitarea cetãţii Câlnic, unde am fost întâmpinaţi de academicianul Marius Porumb şi de doamna Ramona Marincaş, cu vizitarea cetãţii Gârbova, iar seara am fost din nou oaspeţii distinsei familii Groza.

A patra zi (3 august 2015) a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie la Biserica Greco-Catolicã ,,Sfânta Cruce” din Sebeş, unde pãrintele protopop Florin Gatea ne-a primit cu multã cãldurã, ne-a prezentat biserica şi piaţa Cardinal Alexandru Todea. Ziua a continuat cu o micã excursie în zona montanã, pe Valea Sebeşului, care a inclus câteva popasuri la barajul de la Tãu, de la Oaşa, Piatra Jidovului etc., cu o excursie la Râpa Roşie, la gaura hoţilor, iar seara ne-am relaxat cu jocuri şi voie bunã la stâna familiei Oprean care ne-a pregãtit o adevãratã cinã ciobãneascã.

Cea de-a cincea zi (4 august 2015) a fost rezervatã vizitãrii oraşului Alba-Iulia, a cetãţii Alba Carolina, a Catedralei Romano-Catolice, a Catedralei Reîntregirii, a Muzeului Naţional al Unirii, a Sãlii Unirii, a şanţurilor cetãţii, a Bibliotecii Judeţene ,,Lucian Blaga” Alba. Dupã-amiaza ne-am petrecut-o într-un cadru feeric, în curtea Bisericii Evanghelice din Sebeş, în compania tinerilor coordonaţi de doamna Ana Maria Dahinten care ne-au încântat cu o serie de dansuri tradiţionale sãseşti şi a Ordinului Scutierilor de Sebeş care ne-au introdus în atmosfera medievalã a turnirurilor şi a cavalerilor rãzboinici, iar seara am fost invitaţii familiei Dahinten.

A şasea zi (5 august) a debutat cu o excursie la Sibiu, capitala ASTREI, unde am fost întâmpinaţi de domnul preşedinte profesor universitar doctor Dumitru Acu care ne-a condus la Palatul Asociaţiunii (astãzi Biblioteca Judeţeanã ASTRA), la Catedrala Mitropolitanã din Sibiu, prin centrul istoric şi Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA. Dupã-amiaza ne-am relaxat şi distrat în compania grupului de tineri de la Biserica Baptistã Betel din Sebeş, coordonaţi de pastorul Claudiu Fechete.

Ultima zi a Taberei de Culturã şi Civilizaţie Româneascã ,,Acasã la noi” (6 august 2015) a fost rezervatã discuţiilor finale (feedback), precum şi festivitãţii de închidere a evenimentului. Într-un cadru emoţionant, festivitatea a debutat prin cuvântarea subsemnatului, în calitate de preşedinte al Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş şi a continuat cu prezentarea rezumativã a taberei realizatã de Gabriela Nisipeanu şi de tinerii oaspeţi din Republica Moldova, membrã a Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, cu prezentarea impresiilor de cãtre Octavian Zelinski, preşedintele Despãrţãmântului ASTRA ,,Alexandru Boldur” Anenii Noi şi de cãtre Ioan Opincariu, secretarul Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş. Tinerii din Republica Moldova, secondaţi de un grup de tineri instruiţi de doamna Corina Ofelia Corpodean şi de domnişoara Melisa Piţu, au ţinut sã ne ofere un scurt moment artistic care nu a fãcut altceva decât sã ne dovedeascã încã odatã cã aparţinem aceluiaşi neam, cã vorbim aceeaşi limbã şi cã spiritul autentic românesc va dãinui prin aceşti tineri excepţionali.

Festivitatea s-a încheiat cu premierea participanţilor la aceastã ediţie a Taberei de Culturã şi Civilizaţie Româneascã ,,Acasã la noi”, a organizatorilor, precum şi a sponsorilor, cãrora organizatorii le-au pregãtit şi o micã şi modestã atenţie. Dupã-amiaza ne-am petrecut-o, din nou, în compania distinsei familii Groza şi a familiei Klett care i-au fãcut pe tinerii din Republica Moldova, pe întreg parcursul taberei, sã se simtã într-adevãr ,,acasã la noi”. Seara, prin bunãvoinţa distinsei doamne Liana Goţa, ne-am putut permite şi organizarea unei mici petreceri de rãmas-bun, unde jocul şi voia bunã ne-au însoţit.

Vineri dimineaţa, cu un profund sentiment de regret în suflet, ne-am despãrţit de fraţii noştri din Republica Moldova, care au luat drumul casei, sentimentul pe care l-am avut dupã acest moment fiind acela cã tinerii au plecat împliniţi şi satisfãcuţi de şederea la Sebeş şi cã am închegat o puternicã legãturã de prietenie cu aceştia.

Perioada 31 iulie-6 august 2015 a reprezentat pentru conducerea şi pentru membrii Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş o sãptãmânã de neuitat, o sãptãmânã în care  ne-am simţit bine alãturi de tinerii din Republica Moldova, în care ne-am simţit în centrul atenţiei, iar mai presus de orice am reuşit sã îi facem pe fraţii noştri sã se simtã ,,acasã”.

Este mai mult decât evident faptul cã toate acestea nu se puteau realiza fãrã sprijinul unor oameni inimoşi, care s-au implicat, fãrã nici o rezervã, în organizarea acestui eveniment. Ne revine plãcuta sarcinã de ai menţiona şi de a le mulţumi şi pe aceastã cale urmãtorilor: SC. Elis Pavaje-Petreşti. SRL, SC. Kronospan Sebeş. SRL, SC. Alpin 57 Lux. SRL, SC. Beneti. SRL, SC. Miva-Construct. SRL, SC. Arena Bike. SRL, SC. Foto Pronto. SRL, SC. Sibaris. SRL, SC. Pavel Pam. SRL, Complexul Turistic Elegant, Parohiile Ortodoxe I şi II (Biserica ,,Învierea Domnului” Sebeş), Delia Crişan, Cornel Bogdan, Samuel Ştefan, Maxim Morariu, Petre Pienariu, Eugen Mãcinic, Claudiu Fechete, Gheorghe Crişan, Ioan Galaţã, Cosmin Piţu, Marcel Jardã, Pavel Opincariu. Apoi, mulţumirile noastre se îndreaptã spre familia Cornel şi Mariana Groza care   ne-au gãzduit pe întreg parcursul taberei, familiei Klett şi familiei Dahinten. De asemenea, calde mulţumiri aducem şi partenerilor noştri: Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş, Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, Biblioteca Judeţeanã ,,Lucian Blaga” Alba, Muzeul Municipal ,,Ioan Raica” Sebeş, Casa Memorialã ,,Lucian Blaga” Lancrãm, Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, Complexul Muzeal ASTRA Sibiu, Cetatea Câlnic, Cetatea Gârbova, Biserica Baptistã Betel Sebeş, Ordinul Scutierilor de Sebeş.

În calitate de preşedinte al Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş îmi revine plãcuta datorie de a-i menţiona şi pe cei care mi-au dat concursul şi m-au ajutat în organizarea acestui eveniment, asigurându-i de prietenia, respectul şi preţuirea mea: Ioan Opincariu (secretarul despãrţãmântului), Gabriela Nisipeanu (membrã a despãrţãmântului), Mariana Adriana Dahinten (membrã a despãrţãmântului), Adina Sorohan (vicepreşedinta despãrţãmântului) şi Nicolae Afrapt (membru al despãrţãmântului).

Pentru Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş şi pentru conducerea acestuia a fost o onoare sã îi primim pe tinerii noştri din Basarabia, sã le arãtãm ce înseamnã România, ce înseamnã oraşul Sebeş pe harta ţãrii, precum şi locurile frumoase pe care noi le puteam prezenta. Credem cã prezenţa lor în România, la Sebeş, nu face decât sã demonstreze încã odatã cã aparţinem aceluiaşi neam, cã vorbim aceeaşi limbã şi cã întotdeauna, indiferent de condiţiile istorice, fraţi s-au ajutat şi s-au îndrãgit.

Vivat, crescat, floreat ASTRA!

Mihai-Octavian GROZA,

Preşedintele Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş

Lasati un comentariu