Cetăţenii români care lucreaza în UE beneficiază de aplicarea regimului de securitate socială a salariaţilor

• publicat la: 5 February 2016
Cetăţenii români care lucreaza în UE beneficiază de aplicarea regimului de securitate socială a salariaţilor

Persoanele care sunt supuse legislatiei de asigurări sociale din România, în conditiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariatilor, lucrătorilor independent si membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene sau de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, având angajator care nu are sediul social ori reprezentanta pe teritoriul României, se pot asigura in sistemul asigurărilor pentru şomaj din România.

Pentru aceasta vor incheia unui contract de asigurare pentru somaj, cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială isi au după caz, domiciliul, resedinta sau isi exercita dreptul la rezidenta potrivit legii, in conditiile in care sunt asigurate in sistem public de pensii si in sistemul asigurărilor sociale de sănătate si nu au statutul de pensionar conform legii.

Venitul lunar la care care se pot asigura persoanele si la care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota stabilita de lege, nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Lasati un comentariu