Posturi vacante pe alese în administraţia publică

• publicat la: 4 February 2016
Posturi vacante pe alese în administraţia publică

Persoanele care doresc să lucreze în administraţia publică şi în instituţii de stat  din judeţul Satu Mare au posibilitatea  să depună dosare de înscriere la zeci de posturi vacante în luna februarie.

Printre instituţiile care pun la dispoziţie cele mai multe posturi se numără Consiliul Judeţean Satu Mare, Primăria Municipiului Satu Mare, Primăria comunei Căpleni, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare, Primăria Oraşului Tăşnad, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare, Agenția de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Satu Mare, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, Spitalul Judeţean Satu Mare.

Se caută atât muncitori necalificaţi, cât şi muncitori calificaţi, cu studii superioare sau medii. Printre posturile vacante se numără cele de asistent, referent, consilieri, registratori şi statisticieni medicali, inspectori de specialitate, auditor,sef serviciu, director executiv, administrator Cămin Cultural, medic veterinar, inginer industrie alimentară, paznic sau tractorist.

 Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate II – în cadrul Compartimentului Evidenţă şi Informatică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime cu studii superioare de minimum 3 ani;
 • permis european de conducere a calculatorului (ECDL).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2016, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 februarie 2016, ora 10.00, proba scrisă;
 • 24 februarie 2016, ora 12.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, telefon 0261711591.

La Primăria Municipiului Satu Mare se pun la dispoziţie 5 posturi de consilieri. Instituţia Primăriei Municipiului Satu Mare  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post;
 3. consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;
 4. consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
 • consilier principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe juridice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
 • consilier asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.
 • consilier debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, telefon 0261/807.561.

Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 1. şef serviciu, clasa I, grad de salarizare II, la Serviciului Resurse Umane Salarizare;
 2. şef serviciu, clasa I, grad de salarizare II, la Serviciul Impunere, Constatare Control din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite Locale;
 3. director executiv, grad de salarizare II, la Serviciul Direcţiei de Managementul Proiectelor cu Finanţare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare;
 4. director executiv, grad de salarizare II, la Direcţia Relaţii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare;
 5. şef serviciu, clasa I, grad de salarizare II, la Serviciu Administrarea Infrastructurii Rutiere din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare;
 6. şef birou, grad de salarizare II,  la Birou Monitorizare Cheltuieli Instituţii Subordonate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, telefon 0261/807.561.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Satu Mare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier superior la Centrul local Turţ;
 2. consilier principal la Serviciul Control pe Teren și Inspecții (2 posturi);
 3. consilier debutant la Serviciul Măsuri specifice, Compartiment Cota de lapte;
 4. consilier superior la Centrul Local Satu Mare;
 5. consilier superior la Centrul local Ardud.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Satu Mare cu sediul în str.Botizului, nr. 49, telefon 0261/768.340.

Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Resurse Umane, Formulare Europene, Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt;
 2. referent clasa III, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Formulare Europene, Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Control.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei   de Asigurări de Sănătate Satu Mare, telefon 0261/706878.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 3 posturi registratori medicali debutanţi (M);
 • 5 posturi registratori medicali (M);
 • 1 post registrator medical principal (M);
 • 1 post statistician medical debutant (M);
 • 1 post staţistician medical (M).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

·  registrator medical debutant, statistician medical debutant:

 • studii medii și diplomă de bacalaureat.

·  registrator medical, Stalislician medical:

 • studii medii şi diplomă de bacalaureat;
 • minimum 6 luni vechime în activitate.

·  registrator medical principal;

 • studii medii şi diplomă de bacalaureat;
 • documentul care atestă obţinerea gradului principal;
 • 4 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2016, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 februarie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, Judeţul Satu Mare, telefon: 0261/748.317.

Primăria Comunei Căpleni, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. referent – administrator Cămin Cultural;
 2. paznic;
 3. muncitor calificat, treapta IV (tractorist).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Căpleni, nr. 619, Judeţul Satu Mare, telefon: 0257/464.004.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Audit Public Intern;
 • inspector, clasa I, grad professional asistent – Punct de Lucru Ardud.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul AJOFM Satu Mare din municipiul Satu Mare, str. Ion Ghica nr. 36.

 Casa Județeană de Pensii Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Județene de Pensii Satu Mare din Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 4-6, Județul Satu Mare, telefon 0261/706.829.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă  de auditor, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Audit Intern.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul I.T.M. Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 41, telefon 0261763395 sau 0261765580.

 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:
*2 posturi de medic veterinar (S). gradul I;
*3 posturi de medic veterinar (S), gradul II;
* 2 posturi de medic veterinar (S). gradul debutant.
* 1 post de inginer industrie alimentară, gradul I – controlul şi expertiza produselor alimentare/tehnologia produselor alimentare (S), gradul I;
* 1 post de inginer industrie alimentară, gradul II – controlul şi expertiza produselor alimentare/tehnologia produselor alimentare (S), gradul II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare din str. Lăcrămioarei nr. 37, telefon: 0261/715.956, interior 127.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier grad profesional asistent în cadrul Compartimentului control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare, din Satu Mare, str. Lăcrămioarei nr. 37, telefon 0261/716.929.

Primăria Orașului Tășnad, Județul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Tășnad, Județul Satu Mare din Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, telefon: 0261/825.860.

Consiliul Județean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

 1. consilier II – Serviciul monitorizare (până la data de 15.04.2017):
 2. consilier II – Direcţia achiziţii publice (până la data de 21.06.20J6);
 3. consilier IA – Direcţia administraţie publică locală (până la data de 21.06.2016);
 4. consilier II – Direcţia arhitect şef (până la data de 21.06.2016).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Satu Mare din Piața 25 Octombrie nr. 1, etaj. 6, camera 8, Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0261/805125.

Lasati un comentariu