A început înscrierea şi la liceele careiene. Topul mediilor de admitere

• publicat la: 10 iulie 2016
A început înscrierea şi la liceele careiene. Topul mediilor de admitere

Pe site-ul  edu.ro au fost afişate mediile de admitere ale  elevilor ce se pot înscrie la liceu până în data de 12 iulie 2016.

Admiterea la liceu se face fără examen, pe baza mediei obținute de elevi la Evaluarea Națională. Media de admitere se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere (pentru absolvenţii din promoţiilor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 şi 2016). Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Înscrierea în clasa a noua se face prin repartizare computerizată în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.Vineri a început completarea opţiunilor în fişele de înscriere în clasa a IX-a, prima repartizare computerizată urmând să aibă loc în 19 iulie. Părinţii şi elevii trebuie să completeze un număr cât mai mare de opţiuni, care să fie ordonate cât mai realist.

Buletin de Carei vă prezintă în continuare clasamentul absolvenţilor  careieni de clasa a opta  în funcţie de media de admitere pentru liceu.

Cea mai mare medie de admitere din oraş aparţine lui Alexandru Danciu

de la Şcoala gimnazială nr.1 cu 9,85 dar şi cea mai mică medie de admitere o găsim tot la această şcoală şi este de 2,69 deţinută de Balazs Lorant.

Şcoala gimnazială nr.1  are 11 medii peste 9 şi 7 medii sub 5.

Următoarea medie de admitere după Alexandru Danciu este a şefei de promoţie de la Şcoala Vasile Lucaciu, Wynona Potroviţă cu 9,71. La această şcoală sunt 3 medii de admitere peste 9 şi 2 medii sub 5, cea mai mică fiind 4,64 Balog Ferenc.

Paşca Diana de la Liceul Teoretic  va intra  la liceu cu media 9,69. Liceul Teoretic  este singura unitate de învăţământ care a  avut promovabilitate de 100% la ciclul  gimnazial, cea mai mică medie fiind de 5,91, Bura Marius iar următoarea depăşeşte 7. Media de la Evaluarea Naţională la această clasă a fost de 8,25.

La Liceul romano-catolic Calasantius cea  mai mare medie de admitere aparţine lui Laszlo Istvan, 9,62 iar cea mai mică este de 5,37 Fabian Denisa. La această clasă sunt 4 medii de admitere peste 9.

Şcoala Gimnazială nr.3 are cea mai mare medie de admitere pentru liceu de 9,56 deţinută de Iulia Pleşca. Ultima medie este de 3,65, Poti Andrei. Mediile  de admitere peste 9 sunt în număr de 6 iar cele sub 5 sunt 12.

Elevii cu cele mai mari medii  se orientează în fiecare an către Liceul Teoretic care este unul din cele mai bine cotate la nivel judeţean. Cei care doresc  să se specializeze în anumite meserii au la dispoziţie Colegiul Tehnic Iuliu Maniu şi Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu.Potrivit listei ofertei liceale publicate pe edu.ro la judeţul Satu Mare, în municipiul carei elevii se pot înscrie la Liceul Teoretic la clase de mate-info,  ştiinţe ale naturii  şi filologie, la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu la  profilul  economic, electronică automatizări şi turism alimentaţie, la Liceul romano catolic profil economic şi la Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu profil mecanică.

http://admitere.edu.ro/Ierarh/ListaSpec.aspx?Jud=35

Înscrierile  sunt în plină desfăşurare şi se încheie pe data de 12 iulie 2016.

Buletin de Carei

 

Lasati un comentariu