Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru elevii rromi se primesc până pe 20 iunie

• publicat la: 13 June 2014
Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru elevii rromi se primesc până pe  20 iunie

Pentru anul școlar 2014-2015 repartizarea elevilor de etnie rromă în clasa a IX-a, se va face respectându-se opțiunile acestora, în clasele organizate pentru toți elevii, indiferent de unitatea de învățământ, domeniul de pregătire, profil și formă de învățământ. Locurile speciale pentru candidații rromi se alocă peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, câte 2 locuri suplimentare la clasă. În cazul învățământului profesional, pentru clasele a IX-a în care sunt două calificări profesionale, se alocă un loc suplimentar pentru candidații din etnia rromilor, la fiecare calificare profesională.

Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru rromi se primesc, la comisia de admitere județeană, până la data de 20 iunie 2014. Candidații din etnia rromilor, care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceștia, trebuie să prezinte la înscriere următoarele documente:

a) cererea de înscriere

b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu claculul mediei generale)

e) fișa medicală

f) o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența la etnia rromilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație

În perioada 7-9 iulie 2014, comisia de admitere județeană va asigura repartizarea candidaților rromi care au depus cereri, pe locurile speciale pentru rromi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015 se găsește în Broșura editată de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, pusă la dispoziția tuturor unităților de învățământ gimnazial și postată pe site-ul instituției www.satmar.ro

Lasati un comentariu