Bani mai mulți pentru șomeri și angajatori

• publicat la: 21 November 2016
Bani mai mulți pentru șomeri și angajatori

Prin modificările aduse de OUG 60/2016 LEGII 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă, sunt întroduse noi servicii acordate șomerilor, crește cuantumul primelor de mobilitate și se modifică modalitatea de acordare a acestora,cresc subvențiile acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor, este introdusă prima de activare.

In categoria primelor de mobilitate se încadrează prima de instalare și prima de incadrare.

Prima de instalare  -  se va acorda persoanelor înregistrate ca șomeri care se încadrează într-o localitate situate la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc resedința în localitatea respective sau în localități invecinate acesteia.Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferențiat astfel:

  • a) 12.500 lei pentru șomerii care se incadrează in muncă într-o altă localitate și își schimbă domiciliul sau reședința;
  • b) 15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
  • c) În cazul in care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va  primi 12500 lei, iar celălalt va primi 3500 lei.

Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau central asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice,șomerii care se incadrează primesc o primă de instalare de :

-      3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

-      6500 lei pentru situația prevăzută la punctual b).

Persoanele care au locuința  asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc primă de instalare într-o singură tranșe la data instalării.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prima de încadrare se va acorda , lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se angajează într-o localitate situate la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul  stabilit  sau  reședința.Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcție de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proportional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv  activitatea la angajator.

Primele de mobilitate( prima de incadrare și prima de instalare) se acordă persoanelor șomere care au domiciliul/ reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute in Planul Național de Mobilitate.Acesta se aprobă și se actualizează prin hotărâre de Guvern.

Prima de activare este de 500 lei neimpozabilă și se acordă șomerilor inregistrați la agențiile de ocupare, care nu beneficiază de ajutor de șomaj, în condițiile în care se angajează cu normă intreagă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

Incepând cu luna decembrie angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai instituțiilor de învățământ (indiferent de nivelul de pregătire) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.În cazul persoanelor cu dizabilități subvenția se acordă timp de 18 luni.

Angajatorii care incadrează in muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, persoane cu dizabilități, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensie anticipate parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată  parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei.

Lasati un comentariu