120 de ani de la naşterea lui Leontin Ghergariu, renumit profesor la Şcoala ,,Vasile Lucaciu,, din Carei

• publicat la: 13 January 2017
120 de ani de la naşterea  lui Leontin Ghergariu, renumit profesor la Şcoala ,,Vasile Lucaciu,, din Carei

Vineri, 13 ianuarie 2017,  s-au împlinit 120 de ani de la naşterea uneia dintre personalităţile de seamă ale Careiului interbelic, Leontin Ghergariu. Momentul a fost marcat în cadrul unui simpozion organizat  de către Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Despărţământul ASTRA Carei şi Şcoala gimnazială  ,,Vasile Lucaciu,,.

Alături de organizatorii reprezentaţi prin istoric dr.Viorel Câmpean, ing.Daniela Ciută şi prof. Ramona Maxim, la eveniment au luat parte col(r) Voicu Şichet, preşedinte la Asocaţia Cultul Eroilor Satu Mare, prof.Ioan Ciarnău de la Dindeşti, prof. Carol Koka, Corina Nuna de la Biblioteca Municipală, Bogdan Georgescu de la Direcţia de Cultură Carei, profesori şi elevi de la  Liceul Teoretic, Colegiul Tehnic  ,,Iuliu Maniu,, şi şcoala gazdă.

Profesorul, publicistul şi etnologul Leontin Ghergariu a  predat la Liceul Vasile Lucaciu din Carei  la catedra de română-istorie, la începutul anilor 20. Datorită  rezultatelor sale remarcabile atât la catedră cât şi în plan  cultural şi gazetăresc, a fost avansat ulterior în postul de director la Liceul de băieţi   din Zalău iar apoi, după reîntregirea României din 1944, a  deţinut funcţia de Inspector Şcolar General la Cluj.

În cadrul simpozionului, a fost propusă amplasarea unei plăci comemorative în incinta  şcolii pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului românesc careian, pentru implicarea în dezvoltarea publicisticii careiene , pentru promovarea culturii româneşti. Membru ASTRA, Leontin Ghergariu nu a precupeţit nici un efort  pentru susţinerea actului didactic la cel mai înalt nivel.

Despre biografia şi realizările lui Leontin Ghergariu, Viorel Câmpean a prezentat un amplu material care a  oferit  celor prezenţi  un noian de informaţii, multe dintre ele în premieră pentru publicul careian.

Fiu de preot, Leontin  Ghergariu s-a născut la Nădlac în 1897, a copilărit la Terebeşti şi a urmat cursurile liceale la Beiuş. Este absolvent al Institutului Teologic din Blaj iar apoi al Facultăţii  de Litere a Universităţii „Ferdinand I” din Cluj , secţia de filologie-istorie. Personalitate complexă, şi-a dedicat întreaga energie şi capacitate intelectuală ridicării culturale  a locurilor unde a activat de-a  lungul vieţii. A  reuşit în tot ceea ce şi-a propus!

A fost căsătorit  cu o careiancă, una dintre fiicele preotului Petru Cupcea, Lucia Cupcea. Familia Cupcea a fost o familie care a dat  mulţi intelectuali de marcă în domeniile în care au activat. Salvator Cupcea şi Maria Cupcea căsătorită Munteanu  sunt câteva dintre cele mai cunoscute.

Personalitate polivalentă a activat pe multiple planuri, ilustrând o remarcabilă disponibilitate de dascăl, cercetător şi animator cultural, impunându-se ca deschizător de drumuri în multe domenii de activitate, realizările sale făcându-l cunoscut în întreaga Transilvanie.

În calitate de  profesor de istorie şi limba română a avut multiple preocupări în planul didacticii şi al metodicii, lecţiile sale fiind adevărate modele prin structurarea ideilor, varietatea materialului didactic folosit şi calităţile înnăscute de pedagog pe care le etala profesorul Ghergariu în faţa elevilor.

Ca o încununare a întregii sale activităţi pe tărâmul învăţământului, precum şi pentru zelul şi contribuţia adusă la dezvoltarea şcolii româneşti , la 28 iunie 1965 i s-a conferit titlul de Profesor Emerit .

Încă din anii de liceu şi seminar, tânărul Leontin Ghergariu se va impune în rândul generaţiei sale prin articole publicate în periodicele vremii. În 1919 debutează publicistic la „Unirea” şi „Unirea Profesorului ” de la Blaj, după care  redactează  articole la „ Graiul Neamului” din Carei şi „Societatea de mâine” din Cluj, precum şi la „Universul” din Bucureşti.

Ca o recunoaştere a strădaniilor sale în domeniul publicisticii, în 1938 devine membru fondator şi vicepreşedinte în Comitetul „Uniunii Ziariştilor din Transilvania”, care îşi avea sediul la Cluj. Ultimele articole le trimite înainte de al doilea război mondial, prestigioasei reviste a Astrei „Transilvania”, ce apărea la Sibiu. Articolele publicate de Leontin Ghergariu erau legate de preocupările sale intelectuale şi se dovedeau bine angrenate în problematica de idei din perioada interbelică.

După 1945 , când profesorul Ghergariu se stabileşte la Cluj, activitatea sa publicistică cunoaşte un traiect ascendent publicând la diverse ziare şi reviste din Cluj(„Făclia”, „Tribuna”, „Steaua”), Satu-Mare,Baia-Mare, Arad; numărul articolelor sale din perioada postbelică, axate pe diverse domenii culturale şi ştiinţifice, ridicându-se la peste 250.

Leontin Ghergariu s-a dovedit a fi şi un etnograf redutabil aplecat spre tradiţiile, îndeletnicirile şi particularităţile etnografice ale zonelor  unde  a activat. Lucrările sale s-au impus în faţa specialiştilor prin originalitate şi raportare la factorii istorici, politici şi cultural-confesionali, care le-au generat.    Ales membru în colectivul etnografic al Secţiei de Etnografie şi Folclor al Filialei Cluj a Academiei Române a participat la cercetările etnografice din  mai multe zone.   A fost membru în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, membru în comisia de achiziţii şi expert al prestigioasei instituţii muzicale din Cluj. Multe din studiile sale legate de instalaţiile ţărăneşti pentru prelucrarea produselor agricole, meşteşugurile casnice şi portul popular  s-au păstrat în manuscris, dar rămân mărturii peste timp prin bogăţia materialului etnografic pe care-l conţin şi analiza făcută de autor după o solidă documentare de  teren.

Martor al multor evenimente istorice şi cercetător pasionat al arheologiei şi istoriei Transilvaniei, este autorul unui număr apreciabil de studii şi articole dedicate trecutului de luptă al românilor ardeleni. Alături de Ioan Ardeleanu senior s-a dovedit cel mai pasionat şi asiduu cercetător al istoriei plaiurilor  ardelene, lucrările sale detaşându-se prin rigurozitate ştiinţifică, ţinută documentară şi stilul elevat în care au fost redactate.

Învăţământul careian a  fost privilegiat prin   prezenţa în corpul profesoral al Liceului Vasile Lucaciu a  unui dascăl de talia lui Leontin Ghergariu. Alături de prealatul Ludovic Vida, un alt intelectual careian de marcă, s-a numărat  printre membrii fondatori ai primelor librării şi tipografii româneşti la Carei.

Prin soţia sa, Lucia Cupcea, Leontin Ghergariu l-a avut ca nepot pe actualul academician Dan Munteanu care  a participat la simpozionul organizat de către Despărţământul ASTRA Carei în cinstea unui alt nume de rezonanţă pentru învăţământul careian, dascălul George Pteancu, Cetăţean de Onoare al oraşului Carei, decorat cu Steaua României în rang de cavaler, deţinător al titlului de Membru Onorar al învăţământului primar, cea mai înaltă distincţie care se putea acorda unui învăţător în perioada interbelică.

Datorită activităţii unor astfel de dascăli, numeroşi discipoli ai lor au  le-au călcat pe urme, făcând cunoscut numele oraşului Carei la nivel naţional dar şi internaţional.

 

Buletin de Carei

comentarii

de silaghi la 13 January 2017 - 19:55

Felicitari pentru activitatea sustinuta de cunoastere a istoriei locale,a personalitatilor care au marcat istoria acestor meleaguri! Aceste persoane pot fi modele pentru oamenii vremurilor noastre!

Lasati un comentariu