9 urşi, 22 de lupi şi 107 pisici sălbatice – bilanţul carnivorelor sălbatice din judeţul Satu Mare

• publicat la: 22 mai 2017
9 urşi, 22 de lupi şi 107 pisici sălbatice – bilanţul carnivorelor sălbatice din judeţul Satu Mare

Ca urmare a atribuţiilor ce revin autorităţiilor publice centrale pentru protecţia mediului, apelor și pădurilor în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale, în baza art. 19 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare,  AVPS Ariana 2006 Foieni, AV Silvatica, AV Valea Bercului,  AV Oaş şi AVP Certeze în calitate de gestionari ai fondurilor cinegetice împreună cu reprezentanţi   ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare  au organizat, în perioada 07.04-28.04.2017, acţiuni de evaluare a efectivelor  pentru speciile de carnivore sălbatice  strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică. La aceste echipe mixte au fost invitați să participe şi reprezentanţi ai custozilor ariilor naturale protejate Societatea Carpatină Ardeleană-Satu Mare, Ocolul silvic Pădurea Sătmarului  și Asociația Heidenrolslein și ai Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul  Județean de Mediu Satu Mare, atât în faza de teren cât şi la verificarea corectitudinii înregistrărilor.

Carnivorele mari (ursul brun, lupul si râsul) sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi sunt considerate ca fiind specii cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor. Regiunea carpatică a României, deşi reprezintă mai puţin de 2% din suprafaţa Europei, susţine populaţii viabile şi stabile de carnivore mari: 30% din efectivele europene de lupi, 35% din efectivele de urşi bruni şi 25% din efectivele de râşi. Aceste carnivore de talie mare reprezintă specii simbol pentru conservarea biodiversităţii în Europa. Ele au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down” pe care îl exercită pe teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii indică habitate naturale cu o valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale, ce pot constitui un model pentru reconstrucţia ecologică în alte regiuni ale Europei.

Populaţiile de carnivore din judeţul Satu Mare, înregistrate în urma evaluărilor din anul 2017, cuprind  9 urşi bruni înregistrați în fondurile cinegetice nr. 4 Negrești, 5 Racșa și 3 Huta  (efective optime: 9 urși) în creștere cu 2 exemplare față de anul 2016 , 22 exemplare de lup  (efectiv optim: 18 lupi) în creștere cu 1 exemplar față de anul 2016 şi 107 pisici sălbatice (efectiv optim: 60 pisici sălbatice) în scădere cu 6 exemplare față de anul 2016. Comparativ cu anul 2016 se constată o creștere a populației de urs brun și a populației de lup în timp ce la  pisică sălbatică s-a înregistrat o scădere a populațiilor dar acestea se mențin peste nivelele optime deci nu se afectează starea de conservare favorabilă a acestor specii de carnivore.

Aceste carnivore trăiesc în regiunile montane şi de deal acoperite  cu păduri. Sunt strict protejate prin lege şi vânarea lor se poate face numai prin obţinerea de derogări de la Ministerul Mediului.  Pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2017- 14 mai 2018  nu s-au făcut propuneri de plafon maxim de intervenție pentru aceste specii de carnivore.

Prin aceste evaluri anuale și prin nivelul propunerilor de plafon maxim de intervenție se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare.

comunicat APM

Lasati un comentariu