Evaluarea animalelor carnivore mari

• publicat la: 11 martie 2011
Evaluarea animalelor carnivore mari

Ca urmare a atribuţiilor ce revin Autorităţii Publice Centrale pentru Protecţia Mediului în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare împreună cu Direcţia Silvică Satu Mare şi Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare, în calitate de gestionari ai fondurilor de vânătoare, organizează, în perioada 15.03.2011 – 29.03.2011, acţiuni de evaluare a efectivelor  pentru speciile de animale sălbatice  strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică.

Populaţiile de carnivore din judeţul Satu Mare, înregistrate în urma evaluărilor din anul 2009, cuprindeau 6 urşi bruni, 27 lupi, 1 râs şi 225 de pisici sălbatice. Aceste carnivore trăiesc în regiunile montane şi de deal acoperite  cu păduri. Sunt strict protejate prin lege şi vânarea lor se poate face numai prin obţinerea de derogări de la Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Această evaluare se face pentru stabilirea efectivelor reale ale acestor specii şi în funcţie de efectivele optime pentru fiecare fond cinegetic, de nivelul pagubelor înregistrate, de tendinţa şi structura populaţiei se vor face propuneri de cote de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2011 – 2012. Prin aceste măsuri de management se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare vor participa şi administratorii ariilor naturale protejate.

Programul după care se derulează acţiunile planificate poate fi consultat la APM Satu Mare – compartimentul Arii Protejate.

sursa  APM

Lasati un comentariu