Din totalul de 196, 8 pisici sălbatice au fost vânate cu aprobare

• publicat la: 4 April 2015
Din totalul de 196, 8 pisici sălbatice au fost vânate cu aprobare

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Satu Mare în colaborare cu asociațiile de vânătoare din județ, dar și cu reprezentanți ai institutelor de cercetare, universităților și ONG-urilor, organizează în perioada 26 martie-23 aprilie acţiuni de evaluare a efectivelor de  animale sălbatice protejate de lege (urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică) care trăiesc pe raza județului nostru.

Carnivorele mari (ursul brun, lupul si râsul) sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi sunt considerate ca fiind specii cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor. Regiunea carpatică a României, deşi reprezintă mai puţin de 2% din suprafaţa Europei, susţine populaţii viabile şi stabile de carnivore mari: 30% din efectivele europene de lupi, 35% din efectivele de urşi bruni şi 25% din efectivele de râşi. Aceste carnivore de talie mare reprezintă specii simbol pentru conservarea biodiversităţii în Europa. Ele au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down” pe care îl exercită pe teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii indică habitate naturale cu o valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale, ce pot constitui un model pentru reconstrucţia ecologică în alte regiuni ale Europei.

Populaţiile de carnivore din judeţul Satu Mare, înregistrate în urma evaluărilor din anul 2014, cuprindeau șase urşi bruni, 23 de lupi şi 196 de pisici sălbatice. Aceste carnivore trăiesc în regiunile montane şi de deal acoperite cu păduri. Sunt strict protejate prin lege şi vânarea lor se poate face numai prin obţinerea de derogări de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Spre exemplu, pentru sezonul de vânătoare 2014-2015, respectiv până la 31 martie 2015, a fost aprobat un număr maxim de intervenţie de opt exemplare de pisici sălbatice, pentru Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Satu Mare.

Această evaluare se face pentru stabilirea efectivelor reale ale acestor specii şi în funcţie de efectivele optime pentru fiecare fond cinegetic, de nivelul pagubelor înregistrate, de tendinţa şi structura populaţiei se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru sezonul de vânătoare 2015-2016.

Prin aceste măsuri de management se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare.

Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste ariile naturale protejate, la evaluare vor participa şi custozii acelor suprafețe.

Lasati un comentariu