62 de europeni din alte ţări au venit să lucreze în judeţ

• publicat la: 13 iunie 2017
62 de europeni din alte ţări au venit să lucreze în judeţ

In cursul lunii mai 2017 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 195 controale, din care 105 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 86 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).                   

  1. I.                Cu ocazia celor 105 controale în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat în total  80 de sancţiuni, din care 11 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 39.500 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 114 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

   Pentru încălcări ale prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 35 sancțiuni, din care 3 amenzi în sumă totală de 25.000 lei și 32 avertismente. Au fost sancționați contravențional 2 angajatori cu amenzi în sumă totală de 20000 lei pentru primirea la muncă a 2 persoane fără forme legale de angajare, și un angajator cu amendă de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 139-142 din Codul Muncii privind zilele de sărbătoare în care nu se lucrează.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților în formă electronică au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale din care 35 avertismente și 8 amenzi în valoare totală de 14.500 lei.

În cursul lunii mai 2017 figurau în evidența I.T.M. Satu Mare 62 de salariați cetățeni ai unor state membre U.E. detașați în Romania, pentru lucrări în județul Satu Mare.

La data de 20 mai 2017 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (lege prin care abrogată Legea nr. 344/2006), iar Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 337/18.05.2017 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 411/31.05.2017.

  1. II.               În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 157 de deficiențe. Au fost aplicate 157 sancțiuni contravenționale, din care 9 amenzi (în valoare totală de 55.000 lei) și 148 avertismente.  Au fost dispuse 157 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate. S-au dispus, printre altele, măsuri  pentru oprirea  unui echipament de lucru (sistarea comercializării echipamentului respectiv)  și măsuri de sistare a unei lucrări de săpături la care nu erau asigurate măsurile de siguranță pentru lucrători.  

Lasati un comentariu