Expoziţie de icoane restaurate din patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului

• publicat la: 20 iunie 2017
Expoziţie de icoane restaurate din patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului

În zilele de 16-17 iunie în cadrul Zileleor Academice Clujene s-a desfășurat Simpozionul Național Artă și Restaurare, organizat de Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca în colaborare cu Facultatea de Arte Plastice, respectiv Departamenul Conservare Restaurare a Universității de Arte și Design din Cluj Napoca. În cele două zile ale simpozionului numeroși restauratori și istorici de artă au prezentat comunicări și au prezentat aspecte ale cercetării, conservării și restaurării unor monumente, a unor opere de artă sau a unor artefacte.

Am remarca numărul mare de valori ale Patrimoniului Cultural Național care se află într-o stare de degradare și unele chiar în faza de colaps. Au fost prezentate aspecte ale stării de conservare ale arhitecturii de lemn din județul Cluj, numeroase biserici monumente istorice fiind într-o stare de degradare avansată. În condițiile în care autoritățile nu se implică, una din realizările de excepție ale românilor, arhitectura de lemn, va dispărea.

Într-o situație similară se află numeroase monumente istorice ale arhitecturii de piatră. Simpozionul Național a fost deschis cu un cuvânt de întâmpinare de Acad. Marius Porumb, după care au urmat comunicările prezentate de cercetători, muzeografi  și restauratori din Cluj-Napoca, București, Alba Iulia, Bistrița, Baia Mare, Târgu Mureș, Sibiu. Organizată în colaborare cu Universitatea de Arte și Desig, respectiv Facultatea de Arte Plastice, decan Prof. Dr. Theo Mureșan.

Simpozionul s-a bucurat de participarea unor studenți ai domeniului precum și a unor cadre didactice și muzeografi. Colaborarea dintre cele două instituții s-a materializat și prin organizarea la Galeria Academica a Bibliotecii Academiei Române a Expoziției Artă și Restaurare, o remarcabilă prezentare a unor valori artistice și arheologice restaurate. Excepționala prezentare cuprinde o parte din vechiul iconostas din prima jumătate a secolului al XVIII-lea al Bisericii Ortodoxe din cartierul Mănăștur, o  realizare de marcă a picturii transilvănene, icoane restaurate din patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului, ceramică din epoca bronzului, dacică, romană și medievală, obiecte de metal, carte veche românească și străină, imagini ale picturii murale de la mijlocul secolului XVIII din biserica maramureșeană din  Săliștea de Sus, o valoroasă descoperire scoasă la lumină datorită restaurării.

Menționăm că expoziția poate fi vizitată zilnic între orele 9.00 -16.00 până la sfârșitul lunii iunie.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu