Programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

• publicat la: 3 October 2017
Programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

Academia Română a redactat și aprobat  în cadrul Biroului Prezidiului, Programul de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri.

Prin inițiativele și proiectele sale, cel mai înalt for cultural și științific al țării dorește să marcheze un secol de unitate românească prin realizări durabile, care să reprezinte progrese notabile în diverse domenii.

Proiectele strategice propuse de Academia Română sunt următoarele:
1. Seria bilingvă de sinteze „Civilizația românească/Romanian Civilization”, care prevede editarea unui număr de 25 volume, publicate în română și engleză, dedicate evoluției principalelor domenii ale științei și culturii în spațiul românesc.
2. Extinderea rețelei de institute de cercetări ale Academiei Române din străinătate, știut fiind că Academia Română este principala instituție coordonatoare a cercetării fundamentale din România.
3. Inițierea colecției „Basarabica“, ce va avea în vedere introducerea în circuitul științific din România a celor mai valoroase contribuții ale specialiștilor din Republica Moldova.
4. Programul de restaurare și funcționalizare a patrimoniului constituit din proprietatea Academiei Române.
5. Elaborarea unui program național de promovare a artei monumentale destinat aniversării Centenarului și evocării personalităților cu rol important în Primul Război Mondial și în realizarea Marii Uniri.
6. Programul de conferințe naționale și internaționale dedicate Centenarului Marii Uniri și Primului Război Mondial.
7. „Academica Romanian Index“ – constituirea arhivei electronice a publicațiilor științifice românești aflate sub egida Academiei Române.
8. Program de consolidare a cunoștințelor istorice adresat tinerelor generații.

Pentru realizarea proiectelor menționate este necesar un efort organizatoric și logistic susținut, Academia Română contând pe sprijinul Guvernului României, al Primăriei Municipiului București, al primăriilor marilor municipii, universităților și al companiilor private.

Documentul poate fi consultat pe site-ul Academiei Române, la adresa http://www.acad.ro/com2017/doc/d0705-ProgramAR-CentenarUnire.pdf.

În perioada 13-15 octombrie 2017, preşedintele Academiei Române, acad.Ionel Valentin Vlad se va afla la Carei la manifestările celei de-a 112-a Adunări Generale a ASTRA  alături de vicepreşedintele acad. Alexandru Surdu, preşedintele filialei Cluj Napoca, acad.Emil Burzo şi de acad.Marius Porumb.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu