Audienţe la Prefectură

• publicat la: 10 January 2018
Audienţe la Prefectură

Prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, a susţinut marţi, 10.01.2018, audienţe cu cetăţenii.

Alături de prefect au fost prezenţi  şeful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relaţii cu publicul, Găzdac Florin respectiv reprezentantul OCPI Satu Mare, Crespai Florica.

În această săptămână s-au înscris în audienţă cinci persoane.

În primul caz a fost prezent Preşedintele Asociaţiei Persoanelor Păgubite de Fondul Naţional de Investiţii care a solicitat intervenţia prefectului pentru a se rezolva despăgubirea persoanelor din judeţul Satu Mare care au avut calitatea de investitori la F.N.I şi pentru care există acte legale ce le conferă acest drept. Prefectul s-a angajat că va înainta memoriul depus de Asociaţie către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în vederea clarificării situaţiei.

În al doilea caz s-a reclamat faptul că Primăria Viile Satu Mare nu a îndreptat eroarea prin care pe rolul persoanei figurează un imobil pe care acesta nu îl deţine în fapt deşi a sesizat de mult timp acest lucru.Totodată a solicitat sprijin pentru punerea în posesie cu un teren pe amplasamentul iniţial. Prefectul s-a angajat că se vor face verificări la primăria Viile Satu Mare pentru clarificarea situaţiilor sesizate.

O altă persoană prezentă la audienţe, din blocul rău famat situat pe strada Ion Ghica a sesizat proasta gestionare a acestui imobil solicitând sprijin cu privire la depozitările ilegale de deşeuri, repararea acoperişului, frecventarea unor apartamente de către persoane fără acte legale de domiciliu printre care unele sunt consumatoare de substanţe ilegale. Prefectul a informat persoana despre modalitatea legală  în care autorităţile publice pot face intervenţii la construcţii private şi a precizat faptul că se vor face demersuri către primărie şi poliţie pentru soluţionarea celorlalte fapte sesizate.

Într-un alt caz o familie care deţine o exploataţie de animale în satul Bolda, comuna Beltiug a solicitat sprijin pentru acordarea unei parcele din păşunea comunală pentru animalele sale (caprine şi cabaline) precizând că există teren disponibil în urma eliberării unei parcele de către un fost chiriaş deţinător de oi. Prefectul a îndrumat persoanele să depună un memoriu pentru a clarifica situaţia la primăria Beltiug.

În ultimul caz s-a solicitat clarificarea obligaţiilor fiscale a unei familii din comuna Micula în urma unor notificări ale A.N.A.F. Prefectul a îndrumat persoana să depună un memoriu în vederea comunicării provenienţei respectivelor obligaţii fiscale.

La audienţe la Instituţia Prefectului se pot înscrie persoane din orice localitate a judeţului Satu Mare.

Lasati un comentariu