Funcţionari din primăriile Pericei şi Românaşi acuzaţi de abuz în serviciu cu prejudiciu de peste 240.000 de lei. La Primăria Carei paguba este de 5,77 milioane lei dar nimeni nu este vinovat

• publicat la: 29 January 2018
Funcţionari din primăriile Pericei şi Românaşi acuzaţi de abuz în serviciu cu prejudiciu de peste 240.000 de lei. La Primăria Carei paguba este de 5,77 milioane lei dar nimeni nu este vinovat

Graiul Sălajului ne informează că funcţionarii din primăriile Pericei si Românaşi au fost acuzati de Curtea de Conturi de abuz în serviciu cu prejudiciu de peste 240.000 de lei. Prejudiciul constatat la Primăria Carei de către Camera de Conturi Satu Mare se ridică la suma de 5.777 mii RON! Unele din deficienţele constatate sunt de natură penală.  Nimic însă nu a fost adus în atenţia careienilor , principalii prejudiciaţi.

Inspectorii Camerei de Conturi Sălaj au solicitat procurorilor in 2016 să deschidă două dosare penale si să cerceteze neregulile constatate la Primăria Pericei si la primăria Românaşi.

Fostul primar din Cehu Silvaniei a fost condamnat
cu suspendare pentru o paguba de 114.000 de lei

Probleme au fost si la Cehu Silvaniei, unde fostul primar Andrei Varga a fost condamnat definitiv anul trecut la sase luni de inchisoare cu suspendare de catre magistratii Curtii de Apel Cluj, pentru fals intelectual si uz de fals.
Fostul primar din Cehu a fost acuzat ca a aprobat în mod abuziv situatia de plată si a majorat nelegal cu suma de 74.979 lei preţul unui contract. De asemenea, a fost acuzat ca a dispus in mod ilegal plata sumei de 39.330 lei catre o alta firmă si a semnat un proces verbal de receptie, desi stia ca este fals.
Cei care au descoperit aceste nereguli au fost inspectorii Curtii de Conturi, care au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj si Directia Natională Anticoruptie, scrie graiulsalajului.ro.

Inspectorii Camerei de Conturi au solicitat in aprilie 2016 Parchetului de pe lângă Judecătoria Simleu Silvaniei să deschidă un dosar pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, dupa ce au descoperit, în urma controalelor, un prejudiciu de 111.930 de lei.

Inspectorii Camerei de Conturi au solicitat deschiderea unui dosar penal si la Primăria Românaşi, in iulie 2016, pentru un prejudiciu de 128.611 lei.

La Primăria Carei adică UATM Carei situaţia este mult mai gravă. Prejudicul constatat de Camera de Conturi Satu Mare este de 5,77 milioane RON!

Concluziile din  Raportul Camerei de Conturi Satu Mare sunt devastatoare de-a dreptul.   Apare negru pe alb faptul că Primăria Carei adică UAT Municipiul Carei a  plătit facturi fără ca să poată justifica lucrările  pentru care a întocmit facturile! Facturile au fost întocmite pentru lucrări la noul sediu al Primăriei, cel  unde igasia iese la suprafaţă după alocarea de milioane de euro pentru reabilitare.

,,Decontarea de lucrări de natura investițiilor la obiectivul „Renașterea Centrului Istoric al mun. Carei – Hanul Steaua de Aur – (Reabilitare sediu Primăria mun. Carei”, neexecutate în fapt conform situaţiilor de plată întocmite de constructor, semnate de dirigintele de șantier şi membrii comisiei de recepție…560 mii lei,,   scrie în Raportul Camerei de Conturi SM.

Mai mult, Primăria trebuie să returneze  la bugetul MDRAP sumele cu care a încercat să păcălească …

Camera de Conturi Satu Mare propune inventarierea tuturor lucrărilor executate la obiectivul „Renașterea Centrului Istoric al mun. Carei – Hanul Steaua de Aur – (Reabilitare sediu Primăria mun. Carei) şi stabilirea lucrărilor neexecutate, executate parțial sau necorespunzător, inclusiv a utilajelor nemontate, nepredate; stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului MDRAP pe perioada de la începutul lucrării la zi; dispunerea de măsuri de recuperare a prejudiciului, inclusiv a dobânzilor legale calculate până la data încasării și virarea acestuia la bugetul MDRAP.

Cum se vor returna careienilor banii din bugetul local cheltuiţi necorespunzător pentru lucrările efectuate înainte de intrarea în peisajul contabil şi juridic a Ministerului Dezvoltării?

Primul contract de lucrări pentru renovarea unei clădiri  mult mai vechi decât şcoala din Ianculeşti pe care primarul o vrea demolată a fost semnat în 2010.

Contractul de lucrari 1679  a fost semnat la data de 9 februarie 2010 si avea ca termen de finalizare luna noiembrie anul  2011. Contractul este întocmit net în favoare executantului şi defavorizează institutia Primăriei Carei.

Astfel, este stipulat că dacă beneficiarul,Primăria Carei nu plăteşte lucrările conform graficului,penalizările să fie de 0,2%/zi în timp ce penalizările pentru executant în caz de nepredare la termen să fie de doar 0,1%/zi  dar  nu mai mult de 10% din valoarea lucrării. Primăria Carei  nu a avut  nici o tentativă de punere în aplicare a condiţiilor din contractul 1679/9.02.2010.

Clădirea trebuia  predată la cheie în noiembrie 2011 iar eşalonarea plăţilor  era până în 2015.(aici)

Administraţia locală a tipărit chiar şi un pliant  cu ocazia bilanţului anual,din 2013  unde a menţionat că gradul de realizare al lucrărilor este de 80% dar …”se lucrează în prezent la consolidarea structurii de rezistenţă” ! La doi ani de la expirarea termenului de finalizare.

Buletin de Carei a semnalat încă din 2013 aceste derapaje de la legalitate  legate de lucrările de reabilitare ale sediului noii primării dar nimeni de la Direcţia Economică  a Poliţiei Locale sau de la alte organe de cercetare a fraudelor nu au fost interesate de soarta banilor careienilor aflaţi la mâna unui primar   care nu a ştiut să îşi păstreze nici cele 4 firme personale.

Nu este singura descoperire a Camerei de Conturi Satu Mare în cercetarea sa de la Primăria Carei.

Din Raportul Camerei de Conturi Satu Mare aflăm că au fost create prejudicii de 5.777.000 lei prin-

1. ,,Angajarea şi efectuarea de plăți reprezentând servicii de reclamă şi publicitate efectuate fără legătură cu activitatea entității, cu competențele şi atribuțiile prevăzute de lege şi fără existența documentelor justificative care să certifice exactitatea sumei de plată și prestarea serviciilor,,

2.,, Stabilirea eronată a drepturilor salariale acordate personalului nominalizat în echipele de proiecte,,

3.Utilizarea împrumutului pentru plata unei corecții financiare determinate de nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, situație care a generat costuri suplimentare pentru finanțarea investiției, neprevăzute de UAT Municipiul Carei în bugetul proiectului și în legătură cu care nu au fost luate măsuri de recuperare,,

4.Neconstituire la nivelul ordonatorului terțiar de credite, Școala Gimnazială nr. 1 Carei, de provizioane pentru drepturile salariale câștigate în instanță

5.  Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea taxei pe teren și a taxei pe clădiri aferentă imobilelor proprietate publică şi privata a municipiului Carei date in concesiune, închiriere

6. Neurmărirea, neîncasarea şi neaplicarea procedurilor legale in termenul de prescripție, pentru executarea creanțelor rezultate din obligații contractuale, având ca și consecință, prejudicierea bugetului local

7. Nerecuperarea cheltuielilor efectuate din bugetul local reprezentând contravaloarea utilităților consumate de către SC Piețe Parcări SRL și decontarea de utilități pentru această activitate/societate, după încheierea contractului de delegare de gestiune nr. 7502/04.06.2015

8. Cesionarea fără temei legal a unor creanțe şi obligații ale bugetului local având consecință prejudicierea bugetului local

9. Aprobarea şi utilizarea de credite bugetare pentru servicii juridice care nu au legătura cu scopul, obiectivele, competențele și atribuțiile ce revin, potrivit legii, entității auditate

10. Acordarea de drepturi salariale nereglementate de legislația în vigoare salariaţilor din administrația publică locală, sub formă  de „spor de dispozitiv” şi „spor de stabilitate”

11. Stabilirea eronată a drepturilor salariale acordate personalului nominalizat în echipele de proiecte

12. Aprobarea, angajarea şi efectuarea de cheltuieli pentru acordarea de cadouri care nu sunt reglementate şi care nu au legătură cu scopul, obiectivele, competențele și atribuțiile ce revin, potrivit legii

13.  Neefectuarea reevaluării datoriilor în valută, constând în împrumuturi contractate de către entitate, nerambursate la sfârșitul anului, la cursul comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare

Au mai fost constatate deficienţe ca -

1. Contractarea leasingului financiar fără aprobarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

2. Neefectuarea publicității datoriei publice

3. Nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al unității administrativ-teritoriale, municipiul Carei

4. Nestabilirea prin norme proprii a documentelor și circuitului acestora, precum şi persoanele împuternicite să efectueze operațiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor

5. Neactualizarea la nivelul unui ordonator terțiar de credite, a dispoziției privind organizarea controlului financiar preventiv propriu potrivit prevederilor Ordinul MFP nr. 923/2014

6. Neevaluarea unor bunuri din patrimoniul public şi privat deținute de municipiului Carei, reflectate în evidența tehnico-operativă în unități naturale şi nereevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public şi privat al UATM Carei

7.  Neraportarea exactă a plăților restante şi arieratelor înregistrate în evidența contabilă de către U.A.T.M. Carei

Găsiţi AICI Raportul integral al Camerei de Conturi Satu Mare

UATM Carei

Buletin de Carei

Lasati un comentariu