2.250 lei pentru angajatorii care încadrează persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie și stagiu

• publicat la: 13 iulie 2018
2.250 lei pentru angajatorii care încadrează persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie și stagiu

În Monitorul Oficial nr.577/5 iulie 2018 a fost publicată Ordonanța de Urgență Nr.60/2018 pentru modificarea  și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă.Această ordonanță  modifică trei acte normative, respective Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învmânt superior.

Concret prin modificările aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă se stabilește că, pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de la 900 lei la 2.250 lei astfel :

  • angajatorii care încadrează  în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvențí ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat ;
  • angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei , pe o perioadă de 18 luni;
  • angajatorii care încadrează în muncă, pe o perioadă nedeterminată,cu normă întreagă, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor  monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni ;
  • angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condișiilor respective, de 2.250 lei.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru ficare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situaia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

Modificările aduse Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior permit angajatorilor care vor încheia, în condițiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, vor beneficia la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună.

Lasati un comentariu