Se acordă 2.250 lei lunar pentru fiecare contract de ucenicie încheiat

• publicat la: 17 decembrie 2018
Se acordă 2.250 lei lunar pentru fiecare contract de ucenicie încheiat

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condițiile Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Prin ucenicia la locul de muncă, se urmărește obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.Prin această formă de pregătire, ce poate fi între 6 luni și trei ani, pentru calificări de nivel 1 până la 4, ucenicul poate dobândi competențe profesionale, angajatorul obligându-se să-I asigure condițiile necesare pregătirii teoretice și practice.

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani,durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se finalizează printr-un certificat  de calificare profesională.

De asemenea, pentru a asigura tranzația absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu conform Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenții de învățământ superior, pe o perioadă de șase luni de la debutul lor în profesie.

Angajatorii care încheie contract de stagiu în condițiile Legii nr.335/2013 beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de Adenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cuantum de 2.250 lei/lună, pentru fiecare contract de stagiu încheiat.

Suma lunară se acordă angajatorilor de la data încheierii contractului de stagiu și proportional cu timpul efectiv lucrat.

Durata contractului de stagiu este de șase luni. În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificate/o adeverință de finalizare a stagiului

Lasati un comentariu