Niciun parlamentar sătmărean nu a votat împotriva proiectului Codului Administrativ

• publicat la: 11 iulie 2018
Niciun parlamentar sătmărean nu a votat împotriva proiectului Codului Administrativ

Niciunul dintre parlamentarii români din judeţul Satu Mare nu a votat împotriva proiectului Codului Administrativ care oficializează limba maghiară în primării, prefecturi şi servicii publice deconcentrate. Singurul care s-a abţinut a fost Romeo Nicoară.

Niciunul dintre cei care  s-au abţinut nu s-a înghesuit  să semneze pentru contestarea proiectului Cod Administrativ la Curtea Constituţională.

Camera Deputaților a adoptat luni Codul Administrativ prin care sunt acordate pensii speciale primarilor, altor aleși locali, în timp ce parlamentarii primesc dreptul de a fi numiți, fără concurs și specializare, ca prefecți.

Primarii vor putea deţine statutul de PFA, vor putea  face parte din adunările generale ale companiilor locale. Codul Administrativ votat  stabilește cota redevențelor ce revin autorităților locale, înlesnind totodată transferul terenurilor, lacurilor și plajelor în domeniul public al autorităților locale.

Autoritățile locale sunt încurajate  să comunice oficial prin e-mail cu cetățeni sau firme și să publice deciziile în monitoare oficiale locale. Parlamentarii au redus drastic atribuțiile Autorități Naționale a Funcționarilor Publici. Proiectul Codului Administrativ va fi transmis acum spre promulgare președintelui Iohannis dar poate fi atacat la Curtea Constituţională.

„Art.94.- Folosirea limbii minorităţilor naţionale (1) În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi prefecturile, serviciile publice deconcentrate, au obligaţia să asigure în raporturile cu aceştia, folosirea limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului Cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte. (2) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte entităţi juridice prevăzute la alin.(1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale nu ating ponderea prevăzută la alin (1)”.
Pensii speciale pentru  primari

„Persoanele alese începând cu anul 1992 de către cetăţeni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect şi liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă aşa cum sunt prevăzute în Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare”, se arată în articolul 248 din proiectul Codului administrativ.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu