ITM în control la 21 de societăți din zona Carei

• publicat la: 8 iunie 2019
ITM în control la 21 de societăți din zona Carei

In cursul lunii mai 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 172 controale, din care 98 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 74 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 196 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 289  măsuri pentru înlăturarea acestora.   

21 angajatori dintre cei 98 controlati în domeniul RM sunt din zona Carei, 7 din municipiul Carei  și 14 din alte localități din zonă.

I.       Cu ocazia celor 98 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna mai 2019 s-au aplicat în total 86 de sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în valoare totală de 112.900 lei și 77 avertismente, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 176 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 60 sancțiuni, din care 6 amenzi în valoare totală de 112.000 lei (2 amenzi în sumă totală de 100.000 lei pentru pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată) și 4 amenzi în sumă totală de 12.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 119 privind evidența orelor lucrate de salariați,  precum și 54 avertismente pentru alte deficiențe. A fost sancționat cu amendă de 80.000 lei un angajator conform art. 260 (1) lit. e, pentru primirea la muncă a 3 persoane fără forme legale de angajare, precum  și 1 angajator conform art. 260(1) lit. e^1 pentru netransmiterea contractelor individuale de muncă în REVISAL anterior începerii activității.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 20 sancțiuni (3 amenzi în valoare totală de 900 lei și 17 avertismente) și s-au dispus 32 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999, respectiv pentru încălcarea de către angajator a obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă a documentelor și informațiilor solicitate, a fost aplicată o sancțiune (avertisment).

II.               În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 74 controale în cursul lunii mai 2019, fiind constatate 110 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, din care 7 amenzi (în valoare totală de 51.000 lei) și 103 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.       În cursul lunii mai 2019 au fost eliberate 39 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5570  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 124 angajatori noi fiind preluate 124 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL.  Au fost eliberate în luna mai 19 registre de evidența zilierilor. În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile depuse de beneficiari 9776  poziții (om-zile prestate  în luna mai).

 

IV.          În cursul lunii mai 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 52 de petiții (sesizări), 35 de la persoane fizice și 17 de la persoane juridice, precum și 56 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pentru a asigura accesul rapid și ușor al cetățenilor la informațiile de interes public, precum și pentru îndrumarea angajatorilor și salariaților, informațiile postate pe site-ul instituției (www.itmsatumare.ro) sunt actualizate periodic .

 

Lasati un comentariu