Peste 360 de careieni au primit ajutoare de încălzire

• publicat la: 9 ianuarie 2020
Peste 360 de careieni au primit ajutoare de încălzire

Potrivit celor declarate de Monica Radu, șef birou Asistență Socială din cadrul UAT Municipiul Carei , pentru redacția Buletin de Carei, au fost aprobate 362 de cereri  de ajutoare de încălzire acordate careienilor.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse pot să beneficieze în perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parţială – de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local – a cheltuielilor pentru încălzirea locuinţei.

Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie electrică, gaze naturale si lemne. Acest ajutor este valabil  numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

În luna decembrie au fost efectuate plățile pentru cele 229 de persoane din Carei care folosesc încălzirea cu material lemnos. La acestea se adaugă încă 113  pentru susținerea încălzirii cu gaz și alte 20 de cereri pentru încălzirea cu curent electric.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

  • Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.
  • Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
  • Persoana singură- persoana care a implinit vârsta de 18 ani, care locuieste singură si nu se mai afla în întretinerea părintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsă intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodăreste singură si are capacitate de exercitiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
  • Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflată in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriată sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Lasati un comentariu