Controale ale ITM la silozurile de cereale, fabrici de băuturi alcoolice și spitale

• publicat la: 30 martie 2022
Controale ale ITM la silozurile de cereale, fabrici de băuturi alcoolice și spitale

Se află în plină desfășurare campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale.

Acţiunile de control se vor efectua, pe parcursul trimestrelor II şi III, în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a  produselor agricole, fabricare a nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de morărit şi panificaţie, fabricare a băuturilor alcoolice şi în spitale.

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materii prime, materiale, produse intermediare, produse finale,   deșeuri, etc.), fiind afectate practic toate ramurile economiei.

De asemenea, trebuie  menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic.

Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

Pe parcursul anilor 2020-2021 au avut loc, în ţară, o serie de evenimente deosebit de grave datorate atmosferelor explozive existente la locurile de muncă, cele mai mediatizate fiind cele din unităţile spitaliceşti.

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În  procesele  tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităţile  din  silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia,  în celulele  silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore.

În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 – 15 vol. %.

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului.

 

Lasati un comentariu