Evaluarea de primăvară a carnivorelor mari din județul Satu Mare

• publicat la: 23 mai 2022
Evaluarea de primăvară a carnivorelor mari din județul Satu Mare

Ca urmare a atribuţiilor ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi silvicultură în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale, la nivel de județ se întreprind  acțiuni necesare pentru evaluarea efectivelor la speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs, pisică sălbatică.

Gestionarii fondurilor cinegetice din județul Satu Mare: Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare, Asociația de Vânătoare Ținutul Haiducilor, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Certeze, Asociația de Vânătoare Valea Bercului, Asociaţia de Vânătoare Silvatica și Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Carei, organizează, până în 31.05.2022, acţiuni de colectare a datelor de prezență în teren.

La activitatea de evaluare pot participa şi reprezentanţi județeni ai autorității publice centrale care răspunde de agricultură, reprezentanți ai unităților administrativ–teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice și un reprezentant al proprietarilor de terenuri, reprezentanți ai unităților de cercetare și învățământ în domeniul cinegetic sau al biodiversității, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversității), precum şi reprezentanţi ai administratorilor ariilor naturale protejate, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate. Participarea reprezentanților instituțiilor menționate se face prin anunțarea prealabilă a organizatorilor acțiunilor de monitorizare și estimare, respectiv gestionarii fondurilor cinegetice, prezentați anterior.

Colectarea datelor de prezențe a exemplarelor de carnivore mari se realizează pe fonduri cinegetice, iar centralizarea acestora se va realiza pe fonduri cinegetice şi pe gestionari, iar APM Satu Mare va centraliza datele la nivel de judeţ.

Toate datele care reflectă prezența exemplarelor din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică la nivelul fondurilor cinegetice fac parte din studiul de estimare a efectivelor la nivel național.

Monitorizarea permanentă se realizează anual, la nivel județean, regional și național, cu date colectate de pe fondurile cinegetice și ariile naturale protejate, având ca obiectiv furnizarea următoarelor date:

  • estimarea mărimii, structurii, densității populațiilor de urs, lup, râs și pisică sălbatică în România
  • determinarea distribuției permanente, sezoniere și accidentale la nivel național a populațiilor de urs, lup, râs și pisică sălbatică
  • monitorizarea funcționalității coridoarelor ecologice/punctelor critice
  • identificarea zonelor în care se înregistrează mortalități ridicate cauzate de om
  • identificarea zonelor cu nivel ridicat al conflictelor
  • evaluarea pagubelor produse de speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică și a cauzelor producerii.

Programul după care se derulează acţiunile planificate poate fi consultat  pe site-ul APM Satu Mare http://apmsm.anpm.ro secţiunea Biodiversitate/subsecţiunea Evaluări carnivore.

Lasati un comentariu