Vânzarea firmelor cu datorii – isterie naţională

• publicat la: 22 iunie 2010
Vânzarea firmelor cu datorii – isterie naţională

Guvernul pregăteşte o ordonanţă de urgenţă care limitează cesionarea companiilor debitoare

Tot mai multi patroni işi ce­sio­nea­ză actiunile sau părţile so­cia­le ale firmelor, in ideea de a scăpa de datorii. Această me­to­dă nu ii impiedică pe cre­di­tori să dea de urma celor care au făcut da­toriile, dar le ingreunează munca. Exe­cu­tivul pregăteşte o OUG cu scopul de a interzice instrăinarea firmei in lipsa unui control fiscal.

Firmele private au acumulat datorii mari din cauza scăderii pietei, a blo­ca­jului financiar şi a lipsei de facilităţi fiscale. Acţionarii şi administratorii aces­tor firme caută solutii pentru a scăpa de datorii, iar răspunsul vine tot din piaţă. Pe site-urile de anunturi s-au inmultit ofertele de preluare a firmelor cu datorii, in schimbul unui comision. De exemplu: „Preluăm societăţi cu datorii de orice natură (bu­ge­tul statului, furnizori, bănci, leasing), prin Registrul Comerţtului, rapid şi discret. Se schim­bă şi domiciliul fiscal. Cel mai mic co­mision de pe piaţă”.

Cei care oferă astfel de servicii sunt firme de consultanţă sau cabinete de avo­­ca­tură. Ei le oferă, aparent, ad­minis­tra­to­ri­lor şi ac­tio­na­rilor firmelor cu datorii im­presia că evi­tă res­pon­sa­bi­litatea da­to­riilor dacă instrainează acţtiu­nile firmei.

Direcţia: paradisuri fiscale

Contactat telefonic, un astfel de in­termediar, care a solicitat anonimatul, a afir­mat că vânzatorii sunt, in general, persoane care vor „să scape” dupa ce au acumulat datorii, in general la bugetul de stat, sau persoane care nu au o evidenţă contabilă foarte clară la societăţile res­pective şi renunţă, plătind un comision.

„Aceste firme sunt cesionate către com­panii offshore. In momentul in care eu am un client care doreşte să cesioneze o firmă care are debite restante sau are alte probleme, atunci se in­fiin­tează o com­pa­nie offshore, in general in SUA – Delaware şi ce­sio­narea se face pe acea companie”, a mai spus sursa citată. Firmele scot la vân­­za­re doar datoriile, pentru că activele sunt scoase din so­cie­tate ina­in­te de cesiune. In­ter­me­dia­rul care foloseşte firme offshore in­casează un comision de 10%-15% pentru firmele cu datorii mici şi de 2%  in cazul datoriilor foarte mari. Tranzacţiile de acest tip s-au inmultit incepând din no­iem­brie 2009. Ritmul de creştere s-a am­pli­fi­cat in ultimele două luni, dupa ce a apărut un proiect de or­do­nan­tă de urgenţă care va li­­mi­ta drastic ac­cesul la o cesiune de acest tip. Noua legislaţie, care ar putea intra in vigoare pe 1 iulie, va obliga fir­mele să trea­că printr-un control fiscal inain­te de ce­siune. Din punctul de ve­de­re al profilului fir­melor care apelează la cesiune, pe primele locuri sunt do­me­niile confecţii, trans­por­turi şi constructii.

Oferta comercială a intermediarului citat susţine că, după semnarea con­trac­tu­lui, cel care cesionează nu va mai avea nici o responsabilitate cu privire la activitatea firmei, eliberându-se chiar şi un „contract de garantie” in acest sens.

Nu există garanţii reale

Site-ul custodie.ro mentionează că, pentru preluarea firmelor cu datorii, sunt necesare următoarele documente: con­trac­tul de cesiune a părtilor sociale sau a actiunilor, hotărârea adunării ge­ne­rale a asociatilor/actionarilor sau decizia aso­cia­tului unic, noul act cons­titutiv ac­tua­lizat şi contractul de asistenţă ju­ri­dică pentru reprezentarea la Registrul Comerţtu­lui. Reprezentanţii societăţii spun că dau anunturi pentru preluarea de firme in măsura in care au cereri din partea celor care vor să preia firme, actionând exclusiv ca inter­me­diari. Ovidiu Neagu, managerul site-ului custodie.ro, spune că unele ce­siuni se fac pentru ca vânzătorul să facă mai dificilă executarea datoriilor, aspect care nu poate fi garantat, sau pentru re­lan­sarea ac­ti­vi­tăţtii economice. „Pe noi nu ne interesează decât să redactăm actele şi să luăm co­mi­sio­nul”, a afirmat Neagu.

Romeo Cosma,  Managing Partner al societăţii de avocatură Cosma&Asociatii, confirmă că cesiunea firmei nu inseam­nă posibilitatea de a evita răspunderea şi de a ingropa datoriile. Cei care fac astfel de oferte „speculează naivitatea adminis­tra­to­rilor”.

Legea reglementează ca ad­mi­nis­tra­to­rii şi alte persoane din conducerea fir­me­lor pot fi făcute responsabile pentru starea de insolvenţă a societăţii.

„In momentul in care se stabilieste că organele de conducere ale societăţii au desfăşurat activităţi care fie au deter­mi­nat apa­ritia stării de insolventă, fie au men­ţi­nut activitatea societăţii, deşi aceas­ta era in insolvenţă, atunci ju­de­că­to­rul sindic poate obliga organele de con­du­cere să suporte o parte sau intreg pasivul societăţii. Dacă ei au făcut cesiu­nea deja şi s-a schimbat actionariatul – n-are nicio relevanţă – răs­pun­derea ră­âane. Dacă după cesiune se schim­bă şi adminis­tra­to­rii, la fel. Legea poate sta­bili ca res­pon­sa­bi­li­tatea să apar­ţiăna şi vechilor ad­minis­tratori”, a afir­mat Cosma.

Astfel, judecătorul sindic poate apre­cia că vânzarea a fost făcută cu scopul de a evita răspunderea. 

Ordonanta pregatită de guvern va modifica legea privind evaziunea fiscala şi Codul Fiscal, in sensul in care statul va avea o garanţie in plus asupra res­pon­sa­bi­li­tăţii organelor de conducere ale so­cie­tăţtilor. De asemenea, creditorii se vor putea opune efectuării cesiunilor intr-un mod mai mai simplu.

Deputatul PDL Cristian Boureanu, campion in domeniu

„Financiarul” a dezvăluit, la inceputul acestei luni, că deputatul PDL Cristian Boureanu a vândut, in ultimii doi ani, două firme indatorate către cetăţeni irakieni, pe care ulterior nimeni nu i-a mai găsit.

Potrivit datelor de la Monitorul Oficial, Boureanu a vândut in ianuarie 2010 firma Topanel Metecno Trading către doi cetăţeni irakieni, Kadem Ahmed şi Omar Feisal.

Ultimul dintre aceştia fusese implicat anul trecut şi in preluarea firmei „Crimbo Prod Carn“, cumpărată de alti irakieni de la Cristi Borcea, acţionarul echipei Dinamo Bucureşti, un prieten apropiat al lui Boureanu.

Firma lui Boureanu avea la momentul vânzării datorii de 6 milioane de lei către diferiti creditori.

 sursa Financiarul

comentarii

de Gabi D la 22 iunie 2010 - 18:56

Ma si asteptam ca nesuferitul de Cristian Boureanu sa faca smecherii cu propriile firme!Mai sunt si altii ca el,smecherasi de ,,cartier”,dar,nu ma asteptam la Cristi Borcea,pe care il simpatizez(sunt dinamovista).
Cine-l ancheteaza pe stimabilul Boureanu?Sper sa traiesc s-a vad si pe asta!

de gabi la 22 iunie 2010 - 19:23

nu poti sa il simpatizezi pe borcea, daca esti dinamovista!!! pur si simplu nu poti!!!:))

de cititor la 22 iunie 2010 - 19:42

da aici in Carei nu e nimeni cu firme din astea mai smechere; de astea sa scrieti

Lasati un comentariu