Fonduri pentru IMM-uri

• publicat la: 6 septembrie 2010
Fonduri pentru IMM-uri

IMM-urile care vor fonduri europene pentru investiţii mici se pot înscrie on-line pentru a depune proiectele începând cu 6 septembrie ora 9.

Înscrierea on-line a proiectelor se va putea face începând cu data de 6 septembrie 2010, ora 9:00, în cadrul secţiunii speciale deschisă pe site-ul web al OI IMM – http://oiimm.mimmcma.ro.

Pentru proiectele de investiţii din cadrul acestui apel, prin care solicită sprijin financiar nerambursabil de până la 1.075.000 lei, se aplică procedura apelului de proiecte cu depunere continuă.

Aplicaţia de înregistrare on-line va rămâne deschisă şi se vor putea înscrie proiecte un interval de timp de maxim trei luni de la data începerii înscrierii on-line, sub condiţia nedepăşirii, prin însumarea alocaţiilor nerambursabile aferente bugetelor proiectelor depuse, de două ori a bugetului alocat pentru finanţarea proiectelor.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt alocate 301 milioane de lei, defalcate pe trei regiuni geografice, reprezentând întregul buget rămas disponibil pentru această linie de finanţare. Regiunea Nord-vest (şi implicit judeţele Bihor, Maramureş şi Satu Mare) a fost repartizată în Regiunea 2, căreia i s-a alocat un buget de 120 milioane lei.

Conform unor declaraţii ale unor reprezentanţi ai OI IMM, firmele ar putea beneficia de noi sume anul viitor, când se va face o realocare a banilor de la UE dinspre axele unde nu au fost utilizaţi către cele unde solicitările sunt ridicate. 

Cererile de finanţare vor parcurge următoarele etape:
1. Înregistrarea on-line;

Accesul la formularul de înregistrare on-line pentru a putea înregistra proiecte în cadrul site-ului web, este condiţionat de crearea iniţială a unui cont de utilizator.

Crearea acestor conturi de utilizator este posibilă începând cu data de 30 august 2010, dar proiectele se vor putea înscrie doar începând cu ora 9 a zilei de 6 septembrie 2010.           

După înregistrarea on-line, solicitantul va primi un număr de ordine unic, corespunzător apelului şi invitaţia de prezentare la sediul Organismului Intermediar sau al OTIMMC pentru a depune proiectul (sau pentru a-l trimite prin curierat rapid), în intervalul specificat în invitaţie.

Solicitantul poate modifica ulterior datele completate în formularul de înregistrare on-line, numai pe baza numelui de utilizator şi a parolei alese. Orice modificare ulterioară are ca efecte anularea înregistrării, pierderea numărului de ordine atribuit iniţial, atribuirea unui nou număr de ordine la sfârşitul listei curente a proiectelor înregistrate şi primirea unei noi invitaţii pentru depunerea documentaţiei necesare proiectului.Perioada maximă de depunere/expediere a proiectului este de 7 zile lucrătoare de la data înscrierii online a proiectului. Proiectele ne depuse în acest interval vor fi considerate respinse.
2. Depunerea dosarelor la sediul Organismului Intermediar sau la sediile OTIMMC

Dosarul proiectului va fi depus la sediul OI IMM sau ale OTIMMC precizate în anexa Ghidului solicitantului, după înscrierea on-line şi numai în intervalul specificat de 7 zile.

ATENŢIE! O întreprindere poate depune un singur proiect în cadrul acestui apel. 

Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită la momentul depunerii de toate documentele solicitate.

Toate documentele specificate în Ghidul solicitantului ca fiind parte componentă a dosarului de finanţare trebuie să fie datate cel târziu la data înregistrării on line.Proiectele care conţin documente care sunt datate ulterior înregistrării on line vor fi respinse.
3. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii;
4. Evaluarea tehnică şi financiară;
5. Selectarea proiectelor;
6. Verificarea documentelor solicitate în vederea contractării;
7. Încheierea contractului de finanţare.

 redactia

Lasati un comentariu